بررسی و مقایسه اسکندر نامه نظامی گنجوی و آیین اسکندری عبدی ب- قسمت ۲۵

کسی کــــــو کسی را نیاید به کـــار شمارنده زو بـــــــرنگیرد شمار(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸ : ۳۳۹)عبدی بیگ شیرازی نیز براساس مستندات پیشین در اخبار اسکندر، یورش او را به چین پس از فایق آمدن بر هندوستان ذکر کرده وتلاش بسیاری می کند پرده‌ی عصمت بر اعمال زشت اسکندر و خرابی‌هایی که او در بین راه انجام […]

تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)- قسمت ۷

بسمه تعالیپرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۱۹۳۰۱۰۰۲۴۸ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۴خواهان‌ها:۱- آقای م.خ ساکن تنکابن.     خانم م.ک   خواسته: طلاق توافقی«گواهی عدم امکان سازش»درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای م.خ فرزند صفرعلی با وکالت مع‌الواسطه م.و.ب و زوجه م.ک فرزند حسین مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای […]

تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته- قسمت ۷

در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز۲۳/۱باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین ۲۳/۱و۹/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی،واحتمال ان وجود دارد.همچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از ۹/۲ باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به۹۴درصدپیش بینی صحیح دست یافت.(آلتمن[۹۰]، ۲۰۰۰)۳-۲-۳- متغیرهای کنترلی۱-۳-۲-۳- اندازه […]

اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی- قسمت ۶

SP(%)نقطه اشباع     P(ppm)فسفر     K(ppm)پتاسیم     N(ppm)نیتروژن     Sand(%)درصد رس     Silt(%)درصد لای     Clay(%)درصد شن     TNV(%)درصد مواد خنثی شونده     Textureبافت خاک       ۴۶/۷     ۹۵/۰     ۵۸     ۵/۵     ۵۰۶     ۱۲/۰     ۲/۲۰ […]

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 20

فَأُولئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًاممکن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.( نساء، 99)وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَنماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و رسول (خدا) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او) شوید. (نور،56)فَأَمَّا مَن تَابَ […]