دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۴

۵-۱ خلاصه ۶۰۵-۱-۱ سوال های فرعی پژوهش ۶۰۵-۲ نتایج پژوهش ۶۱۵-۳ بحث و تفسیر ۶۲۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۲۵-۵ پیشنهادات ۶۲فهرست منابع فارسی ۶۵فهرست منابع انگلیسی ۶۵« ضمائم» ۶۹« پرسشنامه» ۶۹فصل اولکلیات پژوهش۱-۱ مقدمهبازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۲

چکیدهبررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی ( مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان )هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد .فرهنگ بازار محوری به عنوان متغیر مستقل شامل ابعاد مشتری محوری ، رقیب […]

سامانه پژوهشی – قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی موردی …

4-3-1- پیشینه روابط ایران و قطرالف) روابط سیاسی  و  انگلستان تا سال 1971 میلادی مسئول ساماندهی روابط خارجی قطر بود، ولی دخالت بریتانیا در ساختار سیاسی این سرزمین نسبت به شیخ نشین های دیگر کمتر بوده است زیرا تاریخ برقراری روابط تحت الحمایگی قطر با انگلستان، تازه و به سال 1916 م ، باز میگشت. دخالت بریتانیا در اداره امور خارجی قطر پیش […]

دسترسی به منابع مقالات : قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی …

در تفکرات نظریه‌پردازان رئالیستی و نئورئالیستی اغلب دو نوع از قدرت نرم و قدرت سخت برجسته می‌شود و همچنین قدرت هوشمند که به ترکیب درست و بجای قدرت نرم و سخت اطلاق می‌شود اما در خصوص قطر نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که برای بررسی ساختار قدرت بین‌المللی این کشور بایستی از اصطلاح […]

سامانه پژوهشی – قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی موردی قطر- قسمت 5

این پژوهش شامل پنج فصل و یک نتیجه‌گیری است؛ بدین ترتیب که در فصل اول که مقدمه پژوهش می‌باشد، به کلیات پژوهش شامل، طرح مسئله، سوال اصلي و فرعي، فرضيه اصلي و فرعي، ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، پيشينه‌ي تحقيق، متغييرهاي پژوهش، روش تحقيق، روش تجزيه و تحليل، موانع تحقيق و در فرجام سازماندهي پژوهش […]

سامانه پژوهشی – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت …

مديريت اکتشاف يکي از مديريت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران است که وظيفه برنامه ريزي در سطح ملي و ساماندهي و مديريت فعاليت هاي اکتشاف منابع جديد نفت و گاز را در خشکي و دريا بر عهده دارد .خلاصه مباني تئوريك پژوهش :محقق در تدوين چارچوب تئوري اين پژوهش از مباني تئوري و نظري […]

تحقیق – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف …

در اواخر سال 1950 نیروی هوایی ارتش آمریکا تلاش نمود که کارایی کارکنان خود را پیش بینی نماید و این امر به عهده تیوپس (1957) گذاشته شد . تیوپس و کریستال (1961) تحلیل عوامل خود را بر اساس 30 مقیاس دوقطبی به کتل گزارش نمودند . آنها کارهای قبلی کتل و فیسکه را دوباره مورد […]

تحقیق دانشگاهی – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف …

متغيرهايي كه در گروه اول قرار گرفته اند ( متغيرهاي تامين كننده احساس آرامش فيزيكي و رواني فرد) و با تعهد همسبتگي دارند عبارتند از :-1 پژوهش انتظارات پيش از ورود به سازمان-2 برابري ورعايت عدالت در توزيع پاداشها-3 وابستگي و قابليت اعتماد و اتكاء به سازمان-4 حمايت سازماني-5 وضوح نقش-6 رهايي از تعارض-7 سبك […]

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین …

-1 ويژگيهاي شخصي :مطالعات متعددي تاثير ويژگيهاي شخصي مختلفي را بر تعهد سازماني بررسي كرده اند. ويژگيهاي شخصي بررسي شده شامل سن، جنسيت، سابقه خدمت، سطح آموزش، نژاد و عوامل شخصي ديگر مي باشد. بطور كلي مشخص شده است كه سن و سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقيم دارند.مارچ و سايمون[24] ( 1958 ) در حمايت […]

فایل – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان …

-4 در نهايت، تعهد سازماني بطور شديد تحت تأثير عوامل مربوط به محيط كار قرار مي گيرد: افرادي كهاز سرپرستان خود راضي هستند و احساس مي كنند در ارزشيابي عملكرد ، عدالت برقرار مي شود و احساس مي كنند كه سازمان به فكر رفاه آنها مي باشد، سطوح تعهد بالاتري را از خود نمايش داده اند […]