بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۸

ه) مهارت‌‌های اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مهارت اجتماعی، بیشتر، روابط دوستانه هدفدار است؛ برانگیختن افراد در مسیر مورد نظر خود، چه توافق بر روی یک راهبرد جدید بازاریابی باشد و چه اشتیاق به تولید محصولی جدید. افراد برخوردار از مهارت اجتماعی معمولاً دایره‌ی وسیعی از آشنایان را به دور خود دارند و دارای شمّ قوی برای پیدا کردن زمینه‌های مشترک با افراد مختلف و استعدادهایی برای ایجاد تفاهم و رابطه نزدیک هستند(گولمن، ۱۳۸۳ : ۷۱).
مهارت‌های ارتباط با افراد[۵۲] بر این پایه بنا می‌شود. این مهارت‌ها صلاحیت‌های اجتماعی‌ای هستند که در کنار آمدن با دیگران مؤثر واقع می‌شوند، کاستی در این زمینه به ناشایستگی در دنیای اجتماعی یا بروز مصائب مکرر در ارتباط‌های بین فردی می‌ انجامد. روی هم رفته، این مهارت ها به ارتباط های بین فردی لطافت می بخشند، و برای جلب دیگران، موفقیت اجتماعی و حتی جذبه ضروری‌اند(گولمن، ۱۳۸۲: ۱۶۶-۱۵۹).
مهارت اجتماعی به نوعی نتیجه نهایی سایر ابعاد هوش عاطفی است. افرادی که مهارت اجتماعی دارند از استعداد اداره‌ی تیم‌های کاری برخوردارند و این به خاطر همدلی آن‌ ها در هنگام انجام کار است. علاوه بر این، آن‌ ها افرادی هستند که در متقاعد کردن دیگران تخصص دارند که این تجلی آمیخته‌ای از خوداگاهی، خودنظمی، و همدلی است(گولمن ،۱۳۸۳: ۷۲).
۲-۱-۷-۲- مدل شبکه شایستگیهای عاطفی گولمن و بویاتزیس[۵۳]
به گفته گولمن مدل جدید وی از از تحلیلهای آماری همکارش، ریچارد بویاتزیس[۵۴] منتج گردیده است. این مدل یک بازنگری و پالایش در مدلی که او در سال ۱۹۹۸ به کار برده است می‌باشد. همانگونه که در جدول ۳-۲ نشان داده شده این مدل شامل چهار بعد خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، و بیست مؤلفه می‌گردد.
جدول۲-۳ شبکه شایستگیهای عاطفی گولمن و بویاتزیس

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مورد خود در مورد دیگران
قابلیت های فردی قابلیت های اجتماعی
آگاهی اجتماعی 

 

 

  • همدلی

 

  • خدمت محوری

 

 • آگاهی سازمانی
خود آگاهی 

 

 

  • خود آگاهی عاطفی

 

  • خود ارزیابی صحیح

 

 • اعتماد به نفس
تشخیص
مدیریت روابط 

 

 

  • پرورش دیگران

 

  • تحلیل و تفسیر

 

  • نفوذ

 

  • ایجاد تعهد

 

  • ارتباطات

 

  • همکاری

 

  • مدیریت تعارض

 

 • مشارکت
خود مدیریتی 

 

 

  • خود کنترلی

 

  • قابل اعتماد بودن

 

  • هوشیاری

 

  • نو آوری

 

  • انگیزه ی موفقیت

 

 • سازگاری
تنظیم

 

منبع: (گولمن، ۲۰۰۱ : ۲)
الف )خودآگاهی
– خودآگاهی عاطفی[۵۵]: به معنی این است، که افراد نسبت به عواطف خود و تأثیر آنها آگاهی و شناخت کافی دارند. افرادی که دارای این ویژگی هستند:
· می دانند چه عواطفی را احساس می‌کنند.
· به رابطه بین احساساتشان وآنچه که فکر می‌کنند، انجام می‌دهند و یا بیان می کنند، آگاه می‌باشند.
· برای این افراد چگونگی تأثیر احساسات بر عملکردشان قابل تشخیص است.
· از اهداف و ارزشهایشان آگاهی و شناخت کافی دارند.
– خود ارزیابی صحیح و دقیق[۵۶]: به معنای آگاهی فرد از محدودیتها و نقاط قوت خویش می‌باشد. افرادی که دارای این ویژگی هستند:
· از نقاط ضعف و قوت خود آگاه می‌باشند.
· اهل تفکر بوده و ازطریق تجربه یاد می‌گیرند.

 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *