پایان نامه : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف آموزش را به سه دسته مهارت ها، توجه و دانش تقسیم نموده اند. اولین هدف آموزش ایجاد و برقراری ارتباط میان شاغل و شغل می باشد و زمانی چنین ارتباط ای حاصل می گردد که توجه و بینش کارگر یا کارمند نسبت به شغل و وظیفه ای که دارد، مثبت باشد.

الف) مهارت ها : امروزه فعالیت های آموزشی شامل فعالیت های منظمی از فراگیری مهارت ساده تا یک مهارت پیچیده در سازمان می گردد. آموزش یک مهارت ویژه به کارگر یا کارمند، او را قادر خواهد ساخت تا به طور اثربخش وظایف شغلی خود را انجام دهد و به علاوه کارکنان با تجربه و ماهر می توانند در آموزش افراد جدید الاستخدام ، کمک بزرگی به سازمان نمایند.

ب) توجه ها : ایجاد توجه مثبت و صحیح در کارکنان از طریق برنامه های توجیهی حاصل می گردد. وجود این برنامه ها برای تحقق مطلوب هدف های سازمانی مفید و ضروری می باشد. برنامه های آموزشی بایستی در جهت شکل دادن به توجه های کارکنان تنظیم و اجرا گردد تا از این طریق طرفداری آنان نسبت به فعالیت های سازمانی حس همکاری و اشتراک مساعی و وفاداری آنان نسبت به سازمان بیشتر گردد.

ج) دانش : آموزش کارکنان نیز بایستی به مقصود ایجاد و ارتقاء سطح دانش کارکنان انجام گردد تا از این طریق، افراد معضلات جدید آن سازمان را درک و نسبت به رفع آنها اقدام کنند. این دانش ممکن می باشد در زمینه یک شغل خاص یا دستگاه ، کیفیت و کمیت امور باشد و یا ممکن می باشد این دانش مربوط به پیچیدگی معضلات در سازماندهی، برنامه ریزی، کارگزینی، هدایت و رهبری و کنترل باشد.

 

تعریف آموزش ضمن خدمت

کمبل[1] (1967) آموزش ضمن خدمت را “کوششی برای ارتقای شایستگی های کارکنان آموزشی از طریق دوره های آموزشی، کلاس های بازآموزی ، نشست ها، گروه های پژوهش، بازدیدها، سخنرانی ها و اصلاح وضع کارکنان” تعریف می کند (نیکنامی، 1388).

[1] Kampel
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 • افزایش اعتماد به نفس کاری پرسنل
 • زمینه های بروز نوآوری ها و ابتکارات
 • ایجاد رضایت مندی در افراد (شکوفیان و همکاران، 1384).

 

اهمیت آموزش کارکنان

آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش ، آگاهی و مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373).

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی سازمان ها برای سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می گردد. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف کارکنان بستگی دارد. هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می گردد     (سام خانیان، 1384).

بعضی از عواملی که آموزش کارکنان را ضروری می سازد عبارتند از :

 • شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها

اهداف آموزش در سازمان ها

هدف کلی آموزش و بهسازی شامل تحصیل دانش و مهارت می باشد.هر برنامه آموزش و بهسازی یک یا چند تا از اهداف زیر را تعقیب می کند :

 1. سطح فردی خود آگاهی را بهبود می بخشد.
 2. مهارت فردی ر ا در یک یا چند حوزه تخصصی افزایش می دهد.
 3. انگیزش افراد را برای انجام شایسته وظایف شغلی، افزایش می دهد (عباسپور، 1382).

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

بنابر نظر نوی و همکاران ،”آموزش” مجموعه کوشش های برنامه ریزی شده یک سازمان برای سهولت یادگیری کارکنان، در مورد شایستگی های شغلی آنهاست. این شایستگی ها ، دانش ، مهارت و رفتارهایی را که برای عملکرد شغلی موفق حیاتی اند، در بر می گیرد(نوی و همکاران، 2003).

جان دیویی در تعریف آموزش و پرورش می گوید، آموزش و پرورش ضرورتی اجتماعی می باشد که بایستی به انتقال تجربیات نسل های قبل و فراهم کردن شرایط رشد نسل های جدید بپردازد(معنوی پور، 1389).

فیوضات در این باره می گوید، آموزش و پرورش فعالیتی می باشد مداوم، جامع و برای همه ، برای رشد و تکامل بشر ، غنای فرهنگ و تعالی جامعه (فیوضات، 1387).

آموزش فرایندی می باشد که پیشرفت را به طور پیوسته از طریق بهبود توانایی های افراد و گسترش علایق و تمایلات افراد تشدید می کند (ادموندس[1]، 2007).

سینگر، آموزش را عبارت از فراگیری دانش های جدید ، مهارت ها و توانایی هایی که مستلزم بهبود در اجرای شغل می باشد، می داند (سینگر[2]، 1990).

 1. میزان دانش و مهارت کارکنان افزایش می یابد.
 2. روابط بین مدیریت و کارکنان بهبود می یابد.
 3. به علت های زیر می تواند منجر به افزایش عملکرد سازمانی بشود:

·                    بهبود کیفیت و بازدهی کار

 • تسهیل در انجام کار
 • تسریع در انجام فعالیت
 • رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در انجام کار
 • بهره گیری بهینه و جلوگیری از به هدر رفتن منابع
 • نظم و انضباط کاری
 • کاهش هزینه های سازمان
 • مشارکت گروهی و کار عملی

[1] Edmondes

[2] Singer
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

( نوبت اول در دی ماه و نوبت دوم در خرداد ماه) و گاه سه نوبت یعنی شهریور ماه ” گزارش پیشرفت تحصیلی ” فرزند خود را دریافت خواهند نمود( قره داغی، 1389).

 

آموزش[1]

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص می باشد.آینده از انقلابی خبر می دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه های بشر ها سرچشمه می گیرد. بی شک عصر حاضر، عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، بشر ها هستند. بشر هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها پدید آورند.در فضای پرشتاب و سرشار از تحول در رقابت دنیای امروز، آن چیز که که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان ها می گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانش گر به عنوان مهم ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و آموزش یعنی تغییر نسبتا پایدار در رفتار که ناشی از تجربیات علمی می باشد(کریکتون[2] ، 2001). به اظهار دیگر آموزش عبارت می باشد از فراگیری نظام دار مهارت ها ، دانش و توجه که دارای قابلیت کاربردی  خاصی در یک محیط شغلی می باشد. در واقع آموزش به معنای تغییر آن چیز که کارکنان می دانند و نحوه عملکرد و توجه آنان نسبت به کار خود و تعاملاتشان با همکاران و سرپرستان می باشد، به طوری که از طریق آن سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمان بهبود یابد(فتحی واجارگاه ، 1386).

بنابر تعریف یونسکو، آموزش و پرورش عبارت می باشد از تمام کنش ها، اثرات ، راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل و توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت ها ، توجه ها و رفتار بشر به کار می روند، البته به طریقی که شخصیت بشر را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزش های مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند، باشد(خراسانی، 1386).

[1] Education

[2] Crichton
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

آزمایشگاه یا در خانه و … باشد. در صورتی که معلم در تعیین و مطالعه تکالیف به خوبی مدیریت نماید، می تواند از آنها به عنوان منبع مناسبی برای کسب اطلاعات از وضعیت یادگیری دانش آموزان ، بهره گیری نماید. بهتر می باشد تکالیف به صورت عمومی ، گروهی یا انفرادی در نظر گرفته گردد. در مطالعه تکالیف و بازخورد دادن نیز سه مولفه اساسی بایستی رعایت گردد:

– در نظر داشتن نقاط قوت و تحلیل آنها و دستیابی به شناخت فراگیر

– در نظر داشتن نقاط ضعف و اشتباهات و تحلیل آنها

– ارایه رهنمود(علیزاده،1387).

 

6- بازخورد توصیفی

بازخورد توصیفی در واقع هسته مرکزی فرایند یاددهی- یادگیری می باشد. یازخورد توصیفی عبارت می باشد از واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز. در جریان بازخورد، فراگیر بایستی بداند در چه وضعیتی قرار دارد، چه فعالیت هایی بایستی انجام دهد، چه انتظاراتی از وی می رود و چه

8- گزارش پیشرفت تحصیلیتربیتی (کارنامه)

در طرح ارزشیابی توصیفی کارنامه اساسا تغییر یافته و به صورت گزارش نسبتا مشروحی از چگونگی پیشرفت دانش آموز ارایه می گردد. در این کارنامه اهداف آموزشی – تربیتی از ابعاد مختلف مورد عنایت قرار گرفته می باشد تا معلم به رشد همه جانبه ی دانش آموز توجه کند. همچنین برای هر ماده ی درسی انتظاراتی منطبق با اهداف برنامه درسی آن تنظیم شده می باشد. آموزگار بایستی در طول سال ، شواهد کافی برای داوری در خصوص کم و کیف تحقق انتظارات جمع آوری نماید و در نهایت داوری خود را به همراه  توصیه ای برای  اقدامات بعدی در کارنامه منعکس کند. داوری معلم در مورد تحقق انتظارت در یک طیف چهار گزینه ای اعلام  می گردد که گزینه های آن عبارتند از : خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیازمند به کوشش و آموزش بیشتر  (سازمان آموزش و پرورش، 1387).

معلم در طول سال تحصیلی و هر گاه که خود لازم بداند ، گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان را به اولیا گزارش می نماید لیکن به صورت کتبی و مکتوب در دو نوبت از سال
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

کل رفتار صرف نظر از مثبت و منفی بودن آن ، ثبت می گردد، لازم می باشد شرایط بروز رفتار نیز مشخص گردد.فعالیت های خاص درسی، رفتار اجتماعی، رفتار عاطفی، فعالیت های بهداشتی و غیره را نیز می توان به طورخاص ثبت نمود(زمانیان،1390).

 

 برگ ثبت مشاهده، شامل اجزاء زیر می باشد:            

– مشخصات دانش آموز

– توضیح و توصیف رویداد

– تفسیر وپیشنهاد

معلمان می توانند به شیوه های مختلف با علاقه خود برگه های ثبت مشاهده را طبقه بندی و نگهداری نمایند. به عنوان مثال ، معلم می تواند آنها را به صورت دفترچه ای در آورد که در آن برای هر دانش آموز تعدادی برگ، در نظر بگیرد. لزومی ندارد که برای هر دانش آموز مشاهده ای ثبت گردد . این برگ ها تنها نزد معلم باقی می ماند و در صورت نیاز به مدیر یا معاون یا4-2 آزمون های عملکردی: که به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی فراگیرا ن انجام می گیرد که بیشتر مورد توجه معلم بوده و ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموزان می باشد(حسنی و احمدی،1384).

آزمون های عملکردی انواع گوناگون دارند. بعضی از مهم تری آنها به توضیح ذیل می باشد:

– آزمون های کتبی عملکردی

– آزمون های عملکردی شناسایی

– آزمون های عملکردی در موقعیت شبیه سازی شده

– آزمون های عملکرد نمونه کار( فراهانی، 1383،سیف،1384).

 

5- تکالیف درسی

تکلیف یا فعالیت بعد از تدریس ، در واقع فراهم کردن موقعت های مناسبی می باشد که در ان دانش آموز به تقویت و بسط دانش ها و مهارت های خود می پردازد. که می تواند در کلاس درس ، کارگاه ، کتابخانه،
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری درباره ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

– مهارت به کارگیری روش های خود سنجی و همسال سنجی    ( حسنی و احمدی، 1384).

 

ابزار ارزشیابی توصیفی

 

1- پوشه کار[1] (کار نما)

مفهوم پوشه کار، از لحاظ تاریخی عبارت بوده می باشد از کیف چرمی که نقاشان، هنرمندان، موزیسین ها، فیلم نامه نویسان و … که معمولا با کار عملی سر و کار داشته اند، نسخه های پیش نویس و یا نهایی اثر خود را در آن را قرار داده و با خود حمل می کرده اند. اما مفهوم پوشه کار در تعلیم و تربیت ، عبارت می باشد از : مجموعه آثار دانش آموز که در طی جریان یادگیری و فرایند رشد دانستن ، توانستن و به کار بستن دانش آموزان را در مراحل  مختلف  فرایند یاددهی- یادگیری به نمایش و قضاوت می گذارد(شکوهی و قره  داغی،1388).

 

2برگ ثبت مشاهدات (واقعه نگاری[2])

گزارش مکتوب درمورد یک رویداد مشخص را رویداد نگاری می گویند( قره داغی،1388).

برگ ثبت مشاهدات ابزاری می باشد که از طریق آن بعضی رفتار ها و اعمال ویژه دانش آموز در آن ثبت می گردد تا در هنگام ارزشیابی  از آنها بهره گیری گردد. این ابزار در هر زمان که معلم احساس کند لازم می باشد رفتار خاصی از کودک در زمینه درسی و اجتماعی و غیره ثبت گردد، اقدام به بهره گیری از آن می کند. مثلا ممکن می باشد دانش آموزی در حین مشاهده و دستکاری یک وسیله دقت و وسواس زیادی به خرج دهد که این رفتار مورد توجه معلم واقع گردد و از ان گزارش توصیفی تهیه کند. این گزارش هنگامی که معلم قصد دارد درمورد مهارت “دقت در مشاهده” داوری کند به کار می آید(حسنی،1384).

[1] Portfolio

[2] Anecdotal Record
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با موضوع ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

دانش آموزان توانائی اصلاح و بهبود فرایند یادگیری خود را کسب می نمایند. دانش آموزی که انگیزه برای آگاهی از وضعیت یادگیری خود دارد با آگاهی از ضعف و قوت هایش ، با کمک معلم یاد می گیرد که نحوه یادگیری خود را بهتر و موثرتر به پیش ببرد و در واقع فرایند یادگیری خود را مدیریت نماید.

 

8- رشد مهارت نقد خود:

در این روش دانش آموز توانائی و مهارت ” نقد خود” را کسب  می نماید. مهارتی که شرط ضروری حرکت پیش رونده و تعالی بخش فردی می باشد. تحقیقات نشان می دهد هر گاه روش خود سنجی با ارزشیابی معلم همراه گردد یعنی معلم به روش فرایندی بازخورد های مناسب به دانش آموز بدهد عملکرد دانش آموز بهبود می یابد(حسنی و احمدی، 1384).

، پیش شرط تحقق ارزشیابی توصیفی می باشد. معلمانی که تلقی سنتی را از یادگیری دارند و وظیفه خود را انتقال معلومات به ذهن دانش آموز        می پندارند قادر نخواهد بود ارزشیابی توصیفی را به خوبی اجرا کند. در کنار تغییر توجه معلم برای استقرار صحیح ارزشیابی توصیفی ، در نظر داشتن تربیت معلم و اصلاح و تغییر برنامه های آنها ضروری و لازم می باشد (جمشیدی، 1385).

 

اجرای ارزشیابی توصیفی نسبت به شیوه سنتی پیچیده تر می باشد و نیازمند آن می باشد که معلم مهارت های لازم در این باره را داشته باشد که بعضی از آنها به توضیح ذیل می باشد:

 

– مهارت مدیریت پوشه کار و تحلیل اطلاعات آن

– مهارت تهیه فهرست وارسی و به کارگیری آن

– مهارت ارائه تکالیف مناسب به دانش آموزان و مطالعه تکالیف آنها

– مهارت ارائه بازخورد های توصیفی به دانش آموزان

– مهارت تهیه و بهره گیری از ابزار ثبت مشاهدات

– مهارت تهیه و بکارگیری آزمون های مختلف
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با عنوان ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با کاربرد  الگوی ارزشیابی ، فرایند یاددهی- یادگیری بهبود می یابد. یعنی ماهیت درمانی دارد. زیرا در نظر داشتن فرایند ، از یک نظر به معنی حذف موانع یادگیری می باشد. با حذف موانع نتیج مورد انتظار آموزشی، بهتر محقق می گردد. روش ها و فنون این نوع ارزشیابی به دانش آموز کمک می کند تا عمیق تر وبیشتر درگیر مباحث درسی شوند، به همین سبب انتظار می رود در مجموع ، یادگیری بهتر در کلاس درس صورت پذیرد و ضعف های عملکرد دانش آموز در فرایند ارزشیابی بهبود یابد.

 

 

آن ها می پرسند: امروز چه چیزی در مدرسه یاد گرفته ای؟ و دانش آموز بدون ترس و اضطراب آن چه را یاد گرفته برای پدر و مادرش توضیح می دهد.

 

5- افزایش اعتماد به نفس:

وقتی دانش آموز از معیار ها و ملاک های عملکرد صحیح در مورد انتظار آموزشی آگاهی داشته باشد می تواند اثر خودش را مطالعه و ارزشیابی نماید. این کار باعث می گردد کودک، احساس استقلال و اعتماد به نفس پیدا کند و همچنین اظهار قوت ها و موفقیت های دانش آموزان در حین فعالیت های یادگیری توسط معلم ، به افزایش اعتماد به نفس     دانش آموز منجر می گردد.

 

6- افزایش مشارکت در یادگیری:

علاقه دانش آموزان به یادگیری و توجه مثبت به مدرسه ، مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری را افزایش      می دهد. این کودکان فعالانه در امر یادگیری درگیر      می شوند. یکی از نشانه های این درگیری فعال یا یادگیری فعال ، در نحوه پرسش آنها می باشد.

 

7-رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی:
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری درباره ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

چه تغییری کرده می باشد. بخش مهمی از فعالیتهای مرتبط باشغل معلمی به تهیه وتدوین آزمون ها می گذرد. قصد معلم این  می باشد که با اجرای این آزمون ها از میزان آموخته های دانش آموزان اطلاع یابد . عمدتا هم آزمون هایی با سوالات تکمیل کردنی، چند گزینه ای، کوتاه پاسخ و مانند اینهاست. مطالعات نشان داده می باشد که این آزمون ها اطلاعات دقیق و روشنی از یادگیری افراد به دست نمی دهد(رستگار،1382).

 

 

ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟

( تغییرات ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی)

 

بهبود یادگیری

افزایش بهداشت روانی کلاس

ایجاد توجه مطلوب نسبت به مدرسه

کاهش رفتار های غیر ارزشی

افزایش اعتماد به نفس

افزایش مشارکت در یادگیری

رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی

رشد مهارت نقد خود

 

1- بهبود یادگیری:

هانر[1](2004) در خصوص اهمیت فرایند ارزشیابی و تاثیر بر یادگیری و رفتار دانش آموز معتقد می باشد که بهبود و یادگیری دانش آموز مستلزم بهبود نظام سنجش می باشد.

[1]Haner
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>