اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی- قسمت ۶

SP(%)
نقطه اشباع

 

 

P(ppm)
فسفر

 

 

K(ppm)
پتاسیم

 

 

N(ppm)
نیتروژن

 

 

Sand(%)
درصد رس

 

 

Silt(%)
درصد لای

 

 

Clay(%)
درصد شن

 

 

TNV(%)
درصد مواد خنثی شونده

 

 

Texture
بافت خاک

 

 

 

۴۶/۷

 

 

۹۵/۰

 

 

۵۸

 

 

۵/۵

 

 

۵۰۶

 

 

۱۲/۰

 

 

۲/۲۰

 

 

۹/۵۶

 

 

۹/۲۲

 

 

۵/۱۲

 

 

Silt Loam

 

 

PPm : قسمت در میلیون
جدول (۳-۲): پارامترهای تجزیه میکرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe(ppm)
آهن قابل جذب
Zn(ppm)
روی قابل جذب
Cu(ppm)
کبالت قابل جذب
Mn(ppm)
منگنز قابل جذب
B(ppm)
بور قابل جذب
۴۴/۱ ۲۲/۰ ۴/۱ ۸/۷ ۰

 

PPm : قسمت در میلیون
۳-۳- مشخصات طرح آزمایش:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در منطقه­ یاسوج، آزمایشی در اردیبهشت ماه سال­ ۱۳۹۲ اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار پیاده شد که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در ۳ سطح ( ۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در ۴ سطح ( (شاهد)۰، ۱-بار، ۳- بار و ۴- بار) و تعداد ۱۲ گلدان بدون تنش آبیاری، ۱۲ گلدان دارای تنش ابتدایی، یا تنش آبی در ابتدای فصل بعد از سبز شدن و استقرار گیاهچه و ۱۲ گلدان دارای تنش مداوم، یا تنش در طول فصل رشد می‌باشند؛ زیرا دو دوره تنش آبی در این طرح اجرا می‌شود جهت ایجاد پتانسیل صفر بار (شاهد) از آب مقطر استفاده و برای ایجاد سایر سطوح تنش خشکی مقادیر معینی پلی‌اتیلن گلایکول مطابق روش میچل و کاپمن تهیه و در آب حل کردیم. در این بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن در ابتدای آزمایش و قبل از کاشت به گلدان‌های مورد نظر اضافه شد. جهت اعمال تنش خشکی از روش بلوک گچی در گلدان‌ها استفاده شد. بلوک گچی از روش های ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک می باشد. ابعاد بلوک ها ۵/۱× ۳× ۴ سانتی متر است و از جنس گچ دندان پزشکی است درون بلوک گچی دو الکترود فلزی قرار دارد که به دو سر قطب پیلی ­متصل می­شوند و از این طریق مقاومت و یا هدایت الکتریکی بلوک قرائت می­ شود. بلوک ها قبل از آبیاری در خاک قرار داده می شوند و معمولاً در تمام فصل رشد در خاک باقی مانده و فقط سیم­های متصل به الکترودها از خاک خارج می­ شود. که در موقع اندازه گیری به دو سر مقاومت سنج وصل می شود روش بلوک گچی دارای اندازه گیری بالایی است علاوه بر آن ارزان بوده و می­توان تعداد زیادی از آنها را با هزینه کم در داخل خاک نصب کرد.

۳-۴- مراحل اجرای آزمایش:
این آزمایش جمعاً در ۳۶ گلدان انجام شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خاک مورد نیاز از مزرعه‌ای که در سال قبل آیش بود جمع‌ آوری و به محل آزمایش منتقل شد گلدان‌ها از خاک زراعی که از عمق ۰-۳۰ تهیه شده پر شده‌اند. نمونه مرکب از خاک نیز تهیه و جهت انجام تجزیه‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد.
بذر مورد استفاده بابونه از شرکت دارویی زر بند تهیه گردید، به منظور سهولت در کاشت بذور بابونه، بذور با نسبت ۱ به ۳ با ماسه بادی مخلوط شدند. مقدار بذر مصرفی در این آزمایش ۴۰ گرم بود که میزان ۱/۱ گرم بذر در هر گلدان کشت کردیم. کشت به صورت دستی و هیرم کاری انجام گرفت. مرطوب بودن خاک قبل از کاشت به چسبیدن بذور به خاک و جا به جا شدن آن‌ ها توسط باد و آبیاری کمک فراوان کرد. از آنجا که نور نقش عمده‌ای در جوانه زنی بذر دارد. بذرها را باید به صورت سطحی در زمین کشت کرد بنابراین کشت به صورت سطحی انجام گرفت به‌طوری که بذرها روی سطح گلدان‌ها پاشیده شدند و لایه‌ای خاک نرم روی آن‌ ها اضافه شد و بلافاصله آبیاری انجام شد. تا زمان سبز شدن بذر و استقرار کامل آن‌ ها از روش آبیاری بارانی استفاده شد.
بذرهای کاشته شده بین ۷ تا ۱۱ روز به‌طور کامل سبز شدند. رشد اولیه این گیاه کند بود و برگ‌های طوقه‌ای تشکیل می‌دادند. که با گرم شدن هوا گیاهان از رشد سریعی برخوردار گشته و شاخه‌های متعددی تولید می‌کردند و ساقه‌های گل دهنده از اواسط خرداد ماه شروع به ظاهر شدن کردند بعد از آن طویل شدن ساقه‌ها، تشکیل ساقه‌های متعدد فرعی و گلدهی و در نهایت رسیدگی قابل مشاهده بود.
با توجه به گلدانی بودن آزمایش کنترل علف‌های هرز راحت تر صورت گرفت چون کشت به صورت کپه­ای صورت گرفت در ۲ مرحله اقدام به تنک کردن گردید و در نهایت ۳ بوته در هر گلدان نگهداری شد.
به دلیل مقیاس کم کشت برداشت گل‌ها با دست انجام شد با توجه به این که گل‌های بابونه در نیم دوره زمانی ۴ تا ۵ هفته ظاهر می‌شوند لذا برداشت گل‌ها در بازه زمان ۲۸/۳/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۲ در پنج چین صورت گرفت.
محصول هر گلدان بلافاصله پس از برداشت از طریق ترازوی دیجیتال توزین گردید و به‌طور جداگانه روی کاغذهایی که نام و شماره گلدان، میزان کود نیتروژن و شدت تنش خشکی در آن نوشته شده بود قرار داده و به صورت لایه‌ای نازک گسترانیده شدند گل‌ها در محل سایه و دارای تهویه مناسب به مدت ۱۰-۷ روز روی کاغذ خشک گردیدند. بعد از خشک شدن گل‌ها عملکرد گل خشک هر گلدان به صورت جداگانه به وسیله ترازوی دیجیتال توزین شدند وزن‌های به دست آمده در جداول نوشته شدند و در محاسبات آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
۳-۵- صفات مورد ارزیابی
صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد که به صورت زیر اندازه‌گیری شد.
­­­­۳-۶- روش‌های اندازه‌گیری صفات مورد ارزیابی
۳-۶-۱- ارتفاع بوته
برای اندازه‌گیری ارتفاع بوته در مرحله گلدهی کامل بوته‌ها، به صورت تصادفی از هر گلدان تعداد ۳ بوته انتخاب و ارتفاع آن‌ ها با متر به‌طور دقیق اندازه‌گیری شد و سپس میانگین ارتفاع ۳ بوته به عنوان ارتفاع بوته برای هر گلدان منظور گردید.
۳-۶-۲- تعداد ساقه فرعی
برای اندازه‌گیری تعداد ساقه فرعی پس از برداشت جهت عملکرد گل ۳ بوته از هر گلدان به‌طور تصادفی انتخاب و به‌طور کامل از گلدان‌ها برداشت گردید و تعداد ساقه فرعی بر اساس تک بوته شمارش گردید و میانگین آن محاسبه و تعداد ساقه فرعی برای هر گلدان یادداشت گردید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *