پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق در مورد فقهای شورای نگهبان

. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد. 2- مفهوم اصطلاحی مرور زماندر این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق در مورد قوانین موضوعه

از گذشتن مدتی (دهسال – بیست سال- سه سال – یک سال) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (مهر پور، 1371، 231) جالب است که با وجود چنین اظهار نظرهایی از طرف شورای... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

تولید سلاحهای شیمیایی درمالکیت یا در اختیار خود، یا آنچه در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد را, طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.هر دولت عضو متعهد می شود که از... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

که به ایران اعزام شده بود. تنها با این تفاوت که آقای سرهنگ ایموبرستگ به دلایلی به ایران عزیمت نکرد اما در بازیابی نتیجه در ژنو همراه هیئت بود. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

ریسک افزایش آن می باشد، لذا مورد سرزنش قرار بوده و به این دلیل در سطح بین المللی و توسط دولتها و سازمانهای مختلف مستمراً محکوم گردیده و به منظور جلوگیری از استفاده آنها تلاش فراوانی... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

منابع مقاله با موضوع نیازهای اجتماعی

استقرا در مقررات حقوقی نشان میدهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمردهاند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

منابع مقاله با موضوع عقلانیت محدود

نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل