دانلود پایان نامه

مفید است.
15) ضماد گلپر با روغن زیتون برای از بین بردن سیاهى زیر چشم و مالیدن پخته ی آن با سرکه و پوست انار جهت بواسیر نافع است.
16) پاشیدن گرد گلپر روى زخم ‌هاى خوره ‏اى و جذام سودمند می ‏باشد (دارونامه رسمی ایران، 1378).
2-4-6- مضرات استفاده زیاد گلپر
1) مصرف زیاد گلپر سبب سقط جنین می ‌شود، از این رو خانم‌ های باردار در خوردن زیاد آن مجاز نیستند.
2) با وجود تمام خواص مثبت گلپر نباید از گرد گلپر به مقادیر زیاد استفاده کرد چون ایجاد تپش قلب می کند.
3) ایجاد حساسیت: گیاهان خانواده جعفری می‌توانند ترکیبات کومارینی داشته باشند که برای برخی افراد حساسیت‌زاست و مشکلات نوری روی پوست ایجاد می‌کند. یعنی فردی که به این گیاهان حساسیت دارد، در اثر مصرف یا تماس پوستی با آن‌ها و قرار گرفتن در آفتاب، دچار لک‌های پوستی قهوه‌ای، قرمز یا تاولی می‌شود که گاه خارش دارد. البته درصد کمی از افراد به ترکیبات کومارینی حساس هستند، اما به هر حال اگر فردی در اولین تماس با گلپر یا سایر گیاهان چتری یا مصرف آن‌ها این نوع حساسیت را مشاهده کرد، دیگر نباید این گیاهان را مصرف کند زیرا با مصرف بیش از یک بار ممکن است حساسیت افزایش یابد و لک‌ها یا تاول‌ها تمام بدن را فرا بگیرند. مقدار مجاز مصرف پودر دانه گلپر، 4 گرم در روز است (مومنی، 1370).
2-5- مروری بر پژوهش های پیشین
ناظمی (1384) تحقیقی در مورد بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و متانولی گیاه گلپر ایرانی را انجام داد. در این تحقیق فعالیت ضد میکروبی عصاره ها علیه 14 گونه باکتریایی و 2 گونه قارچی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که عصاره آبی گلپر ایرانی اثر ضد میکروبی نداشته و عصاره متانولی این گیاه دارای اثر مهاری بر روی گونه های میکروبی شامل Bacillus subtilis ، Bacillus Polymixa، Staphylococcus aureus، Nocardia و Enterococcus faecalis بود.
اشراقی و همکاران (1387) مطالعاتی بر روی اثر ضد باکتریایی و فیتو شیمیایی عصاره متانولی 12 گونه از گیاهان بومی ایران بر سوش های بیماری زای نوکاردیا57 را انجام دادند. بررسی نتایج غربالگری اثر ضد باکتریایی نشان داد که مناسب ترین رقت های عصاره گیاهان به ترتیب 5/2 ، 5 ، 7 و 10 درصد بر علیه گونه های نوکاردیا به روش دیسک پلیت بود. در این بررسی گیاه گلپر دارای خواص ضد باکتریایی بود و تاثیر قابل ملاحظه ای بر مهار رشد نوکاردیاها نشان داد. جدول 2-4 مقایسه مهار رشد نوکاردیا استروئیدیس58 و نوکاردیا برازیلینسس59 به وسیله عصاره متانولی 12 گیاه دارویی (با رقت 10 درصد) به روش دیسک پلیت را نشان می دهد.
جدول 2-4- مقایسه مهار رشد نوکاردیا استروئیدیس و نوکاردیا برازیلینسس توسط برخی گیاهان دارویی بومی ایران (اشراقی و همکاران (1387))
موریرا60 و همکاران (2007) اثر اسانس روغنی میخک، گشنیز، پونه کوهی و اسانس های روغنی رزماری اینکپسوله شده و میخک و درخت چای را بر روی باکتری های لیستریا مونو سیتوژنز، آئروموناس هیدروفیلا و اشرشیا کلی گوشت گوسفند بررسی کردند که در این تحقیقات اسانس روغنی میخک بیشترین اثر ممانعت کنندگی را بر روی باکتری های لیستریا مونو سیتوژنز، آئروموناس هیدروفیلا و اشرشیا کلی داشت.
دوو61 و لی62 (2008) اثر ترکیب اسانس های پونه کوهی و آویشن، پونه کوهی با مرزنجوش و آویشن با مریم گلی را بر روی باکتری های باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و لیستریا مونو سیتوژنز بر روی گوشت سرخ شده بررسی کرده و اثر ممانعت کنندگی آنها را بر روی این باکتری ها متوسط گزارش کردند.
کارامینانا63 و همکاران (2008) اثر ممانعت کنندگی مرزه زمستانی را بر روی باکتری های ناشی از غذا و بهبود کیفیت گوشت چرخ کرده خوک بررسی کردند. طبق نتایج به دست آمده این گیاه در تلفیق با دیگر تکنولوژی ها اثر ممانعت کنندگی کمی از خود نشان داد.
هیونی64، چریف65 و همکاران (2008) اثر ممانعت کنندگی رزماری را بر روی لیستریا مونوسیتوژنز سوسیس جگر خوک بررسی کرده که خاصیت ممانعت کنندگی کمی داشت، ولی هنگامی که به صورت اینکپسوله استفاده شد خاصیت ضد میکروبی بیشتری از خود نشان داد.
بورت66 (2004) اثر ممانعت کنندگی اسانس روغنی گشنیز را بر روی لیستریا مونوسیتوژنز گوشت گوسفند بسته بندی شده در خلا را بررسی کرده که این گیاه خاصیت ضد میکروبی از خود نشان نداده است.
بهنوش (1391) اثر آنتی اکسیدانی اسانس روغنی آویشن شیرازی و پونه کوهی روی فیله چرخ شده مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد را بررسی کرد. در این تحقیق نمونه ها در پنج تیمار کنترل(نمونه بدون اسانس)، پونه با غلظت های 25/0 و 1 درصد و آویشن شیرازی با غلظت های 25/0 و 5/0 گروه بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق اسانس های هر دو گیاه باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدها شدند.
فصل سوم
مواد و روشها
3-1- مواد اولیه
اتانول، 1- بوتانل67، تیوباربیتوریک اسید68، محیطهای کشت میکروبی پلیت کانت آگار69 و پوتیتو دکستروز آگار70، مونوسدیم فسفات71 (مونوهیدرات)، دی سدیم فسفات72 (هپتا هیدرات) از شرکت مرک73، محیط کشت اختصاصی افتراقی کروم آگار74 اشرشیاکلی از شرکت کروم آگار و گوشت شترمرغ از کشتارگاه شهرستان بهشهر استان مازندران و محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% از شرکت تولید دارو تهیه شد.
3-2- مراحل انجام آزمون ها
3-2-1-تهیه عصاره اتانولی از گیاه گلپر
میوه های گیاه گلپر در اواخر فصل بهار از منطقه کوهستانی هزارجریب واقع در شهرستان بهشهر استان مازندران چیده و پس از شستشو به مدت یک هفته در یک اتاق نسبتا تاریک قرار داده شد تا کاملا خشک شوند. سپس به وسیله آسیاب (Tefal، چین) کاملا خرد و پودر گردید. پودر گلپر به دست آمده در فریزر 20- درجه سانتیگراد تا زمان انجام مراحل بعد عصاره گیری نگهداری شد.
بلافاصله قبل از انجام تیمارها پودر گلپر از فریزر خارج شده و در محلول اتانول 80 درجه به مقدار 10 برابر وزنی حجمی قرار داده شد و به وسیلهی شیکر ارلن (لابترون، ایران) به مدت 24 ساعت با سرعت 3 کاملا مخلوط شده تا تمامی عصاره موجود در گیاه درون حلال حل گردد. سپس محلول به دست آمده توسط کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف شده و توسط دستگاه روتاری اواپراتور (Heidolph، آلمان) در دمای 50 درجه سانتیگراد، در خلاء 140 میلی بار و سرعت چرخش بالن 50 دور در دقیقه تا رسیدن به یک محلول کاملا غلیظ حلالزدایی گردید.
سپس باقی مانده حلال احتمالی توسط قرار دادن ظرف حاوی عصاره گلپر در بن ماری (لابترون، ایران) 40 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت از محلول جدا شد. از پودر گیاه، غلظت های 5/0، 5/1و 5/2 درصد در آب تهیه و برای آماده سازی تیمارها به آن اضافه شد.
3-2-2- تهیه تیمارهای گوشت
گوشت تهیه شده از کشتارگاه، به قطعات 100 گرمی نسبتا مساوی تقسیم شده و درون محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% به مدت 5 ثانیه قرار داده شده و سپس درون یک سبد تمیز گذاشته شد تا محلول ضد عفونی اضافی آن جدا شود. در مرحله بعد تعدادی از نمونه ها درون محلول 5/0 درصد عصاره گلپر، تعدادی درون عصاره 5/1 درصد و تعدادی در عصاره 5/2 درصد قرار گرفت و پس از گذشت 5 ثانیه از قرارگیری قطعات گوشت در عصاره، نمونه ها از محلول خارج شده و جهت جدا شدن عصاره اضافی درون سبد های مخصوص قرا گرفتند.
هر یک از قطعههای گوشت آماده شده درون یک ظرف یک بار مصرف گذاشته شده و روی آن با سلیفون پوشانده شد و تا 10 روز درون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
در تیمارهای دیگر این پژوهش، از گیاه گلپر تازه روی نمونه های گوشت استفاده شد. برای این کار، هر یک از قطعههای گوشت پس از ضد عفونی درون ظروف یک بار مصرف قرار داده شد و مقادیر مناسب 5/0، 5/1و 5/2 درصد وزنی/ وزنی از میوه های تازه و کاملا شسته شده گیاه گلپر بر روی گوشت ها قرار داده شد و سپس ظروف با سلیفون پوشانده شد و تا 10 روز درون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
هر یک از تیمارها در زمان مورد نظر شامل روزهای 1، 3، 5، 7 و 10 از درون یخچال بیرون آورده شد و آزمون های مورد نظر بر روی آنها انجام گرفت و در روز صفر تمامی آزمون ها بر روی نمونه شاهد انجام گرفت.
3-3-آزمون ها
3-3-1-pH
هریک از نمونهها پس از گذشت مدت زمان مورد نیاز از یخچال خارج شد و در محیط آزمایشگاه تا رسیدن به دمای محیط قرار داده شد. سپس با استفاده از یک تیغ جراحی استریل در قسمتی از گوشت حفره ای ایجاد گردید و الکترود pH متر (Metrohm، ساخت کشور سوییس) درون حفره قرار داده شده و pH نشان داده شده توسط دستگاه ثبت گردید (استاندارد ملی ایران، 1386).
3-3-2-آزمون های میکروبی
نمونهها در شرایط استریل از درون ظروف خارج شده و بوسیله گوشت کوب برقی (kenwood، آمریکا) کاملا ریز شد و درون ظروف استریل جهت انجام تستها نگهداری گردید.
از هر نمونه مقدار یک گرم توسط ترازوی دیجیتال 001/0 (AND، ژاپن) وزن گردید و در شرایط استریل درون یک لوله محتوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل ریخته و کاملا مخلوط شد.
از هر کدام از نمونه ها سریال رقت تهیه کرده و از آخرین لوله درون محیطهای کشت پلیت کانت آگار به روش کشت عمقی75 و در محیط های کشت پوتیتو دکستروز آگار و کروم آگار اشرشیا کلی به روش کشت سطحی76 کشت صورت گرفت.
نمونه ها پس از گذشت 24 ساعت درون انکوباتور (بهداد، ایران) 37 درجه سانتیگراد برای محیط های کروم آگار اشرشیا کلی و توتال کانت آگار و پس از گذشت 48 ساعت برای محیط پوتیتو دکستروز آگار درون انکوباتور 24 درجه سانتیگراد از نظر رشد و تعدادکلنی موجود بررسی شدند.
3-3-3- تیوباربیتوریک اسید (TBA)
میزان تیوباربیتوریک اسید با دستگاه اسپکتروفتومتر (Jenway، انگلستان) تعیین و به صورت میلی گرم مالونوآلدئید در هر کیلو گرم گوشت بیان گردید. به منظور انجام آزمون، مقدار 200 میلی گرم از نمونه گوشت چرخ کرده به یک بالن 25 میلی لیتری انتقال یافت و سپس با 1- بوتانل به حجم رسانده شد. 5 میلی لیتر از محلول فوق به لوله های آزمایش خشک درب دار وارد شده و به آن 5 میلی لیتر از معرف تیوباربیتوریک اسید (معرف تیوباربیتوریک اسید به وسیله حل کردن 200 میلی گرم از پودر تیوباربیتوریک اسید در 100 میلی لیتر حلال 1-بوتانل پس از فیلتر شدن بدست می آید) افزوده گردید. لولههای درب دار در بن ماری با دمای 95 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت قرار گرفت و پس از آن در دمای محیط سرد شدند. سپس مقدار جذب در 532 نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر خوانده شد (نتسبا77 و همکاران، 2005 ).
3-3-4- اندازه گیری میوگلوبین و پارامترهای آن
جهت اندازه گیری میوگلوبین و پارامترهای آن در گوشت ابتدا 25 گرم از گوشت چرخ کرده را با 10 برابر حجمی از محلول بافر فسفات78 40 میلی مولار با pH 8/6 کاملا سرد به وسیله هم زن به مدت 45 ثانیه با دور بالا کاملا همگن79 کرده و سپس بوسیله کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف کردیم.
از محلول صاف شده مقدار یک میلی لیتر درون یک کووت80 تمیز ریخته و مقدار جذب را در طول موج های 525، 545، 565 و 572 نانومتر قرائت کردیم.
مقادیر میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین از روابط زیر بدست می آید (کرزیواکی81، 1982).
= 0.369 R1 + 1.14 R2 – 0.941 R3 + 0.015میوگلوبین
= 0.882 R1 – 1.267 R2 + 0.809 R3 – 0.361 اکسی میوگلوبین
= -2.514 R1 + 0.777 R2 + 0.8 R3 + 1.098مت میوگلوبین
R1=A572/A525

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت سود، اندازه گیری، صورتهای مالی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید