دانلود پایان نامه

شبکه جهانی اینترنت استفاده می کند)
مشخص شده بوسیله فراهم کننده ( کاربر هیچ کنترلی بروی نمایش تبلیغات هنگام استفاده از شبکه جهانی اینترنت ندارد )
مسئله این است که آیا کاربران یا تبلیغ کنندگان می توانند مشخص کنند که آیا و چه زمانی تبلیغات نشان داده شده مشکل ساز است و قراردادهای اجتماعی می تواند این موارد را کنترل نماید.
2
مکانیابی تبلیغات
درداخل محتویات شناسایی شده (تبلیغات ممکن است همزمان با محتویات عادی ظاهر شود اما آنها بعنوان تبلیغات قابل شناسایی اند.)
در داخل محتویات شناسایی نشده (تبلیغات ممکن است همزمان با محتویات عادی ظاهر شود اما آنها بعنوان تبلیغات قابل شناسایی نیستند.)
تشخیص میان تبلیغات و محتویات ابهام آمیز است برای مثال شرکتهای تهیه غذا یک مجموعه از دستورالعمل های تهیه غذا را بصورت آنلاین پیشنهاد می کنند و شرکتهای تهیه کننده ملزومات غذا نصایح سلامتی را برای تبلیغات پیشنهاد می کنند و مصرف کننده بخاطر محتوایتشان به این سایتها کشیده می شوند و بعد از مدتی دستیابی به آنها اجتناب ناپذیر می شود.
3
پیام تبلیغات
سرگرمی ( تبلیغات ممکن است سرگرم کننده باشد.)
اطلاعات ( تبلیغات ممکن است قصد تغییر اطلاعات محصول را داشته باشد.)
معامله محور (تبلیغات ممکن است یک ابزار برای ارتباط با شرکتها به منظور سفارش محصولات، کنترل بروی سفارشات موجود و …. باشد.)
برخی بازاریابان تلاش می کنند تبلیغات اینترنتی را به سرگرمی تبدیل کنند برای جذب مشتریان، شرکتها ممکن است اطلاعات محصول را در وب سایت خودشان یا وب سایت دیگران فراهم کنند و بررسی کاربران اینترنت نشان داده است که بیشتر افراد بوسیله اطلاعات جذب می شوند نسبت به سرگرمی و بازی . وب همچنین می تواند بخاطر جنبه معامله محور بودن باعث بهبود تجارت در اینترنت گردد.
4
اثر تبلیغات بر هزینه ها
افزایش ( تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت بالاتر از خدماتی که موجودند شود.)
یکسان (تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت مشابه با آنانی که موجودند شود.)
کاهش (تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت پایین تر از خدماتی که موجودند شود.)
از آنجا که در برخی کشورها، بینندگان برای دیدن تبلیغات از کانالهای تلویزیونی هیچ هزینه ای نمی کنند ولی دستیابی به اینترنت برای بیشتر کاربران هزینه بر است تبلیغات اینترنتی میتواند برای کاربران هزینه بر تر از تبلیغات از رسانه های دیگر شود اما از دید تبلیغ کنندگان تبلیغ روی اینترنت مانند ارسال ایمیل نسبت به کانالهای دیگر مانند رادیو ، تلویزیون و روزنامه کم هزینه تر می باشد. قراردادهای اجتماعی می تواند بر هزینه های کاربران از طریق پیشنهاداتی مانند دستیابی به اینترنت بدون هزینه تاثیر گذارد.
5
مجموعه اطلاعات
هیچ (تو به هیچ کاربر اینترنت با هیچ اطلاعات شخصی دسترسی نداری بنابراین هرکسی تبلیغات یکسانی را خواهد دید.)
پروفایل (وقتی شما یک مشتری می شوید شما اطلاعاتی در مورد سن، درآمد، ترجیح محصولات و غیره آماده می سازی که این برای تعیین تبلیغات نشان داده شده به شما استفاده می شود.)
استفاده ( سایتی که شما روی شبکه جهانی وب مرور می کنید پیگیری می شود و در اتصال با پروفایل شما به منظور انتخاب تبلیغات نشان داده شده به شما استفاده می شود.)
تبلیغات روی اینترنت می تواند برای هر یک از کاربران از طریق روشهایی به صورت سفارشی ارسال گردد که در این صورت تبلیغ کنندگان پرداخت بیشتری نسبت به تبلیغات روی رسانه های سنتی خواهند داشت . کاربران ممکن است بخاطر پیگیری اطلاعات شخصی شان ناراحت شوند که قراردادهای اجتماعی می تواند برای حفظ اطلاعات شخصی کاربران قید و بندهایی را لحاظ نماید.
پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات
رونالد ای گلداسمیت و بردارا ایی لفرتی (2002) تحقیقی را با عنوان پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات را با هدف آزمودن 4 تئوری مربوط به تاثیر دیدن تبلیغات اینترنت روی وب سایتها را روی یک نمونه مناسب از 329 دانش آموز فارغ التحصیل نشده انجام دادند و از آنها برای یادآوری نام برند دیده شده روی اینترنت و توضیح مزایا و معایب تبلیغات آنلاین سوال کردند و به این نتیجه رسیدند که مشتریانی که احساس می کنند وب سایتها درکشان را از برندها بهتر میکند مزایای بیشتری در تبلیغات می بینند اما آنها معایب بیشتری را هم بخوبی درک می کنند و دیدن وب سایتها برای افزایش یادآوری برندهای دیده شده روی اینترنت و به منظور بهتر کردن نگاه مشتریان به برند میباشد و همچنین مصرف کنندگان نشان دادند که تبلیغات مجله و تلویزیون را بیشتر از تبلیغات روی اینترنت به یاد می آورند و دوست دارند و یافته ها تصویر بهتری از تبلیغات اینترنت را که برای تبلیغ کنندگان آنلاین و مشتریان مفید می باشد را ارائه میدهد .
آنها دریافتند که دوست داشتن وب سایت و دوست داشتن یک تبلیغ می تواند یک چهارچوب مثبت ذهنی ایجاد کند که این بروی ارزیابی های دیگر از تبلیغات اثر می گذارد و حقیقت این است که پیشنهادات اینترنت در رسانه های سنتی موجود نیست و ضوابط ارزیابی اضافی مربوط به تبلیغات روی اینترنت قابل شناسایی است . برخی مزایای تبلیغات اینترنت شامل :
توانایی گرفتن اطلاعات بیشتر از طریق کلیک کردن بروی تبلیغات و به طور کلی پیشنهاد دادن اطلاعات بیشتر
ایجاد علاقه و توجه بیشتر در
مصرف کننده برای دیدن تبلیغات و جستجوی چیزهایی که مورد نیاز و علاقه وی می باشد
و برخی معایب تبلیغات اینترنتی عبارتند از :
مصرف کننده باید به آن رجوع کند و مانند تبلیغات در دیگر رسانه ها به او منتقل نمی شود .
تنوع اطلاعات و تبلیغات و ایجاد سردر گمی در کاربران اینترنت(Goldsmith and Lofferty, 2002).
تبلیغ خدمات و فراهم کردن خدمات روی اینترنت
لاینت نولز متر و ایک متر و کیم برلی سی گلیسون(1998) تحقیقی را با عنوان تبلیغ خدمات و فراهم کردن خدمات روی اینترنت انجام دادند. گرچه پیدایش اینترنت به سال 1960 برمی گردد اما استفاده از اینترنت برای فعالیتهای بازاریابی و تجارت الکترونیک در مراحل رشد است و تنها در سالهای اخیر به یک دنیای خانگی تبدیل شده است که بعنوان یک سیستم توزیع اطلاعات استفاده اش پیچیده و وقت گیر نمی باشد. تکنولوژی برای استفاده از شبکه جهانی اینترنت کلاً مشترک و ارزان است و مبادلاتش معمولاً سریع است. مزایای بالقوه استفاده از اینترنت برای اهداف بازرگانی پیش بینی می شود که برای همه اندازهی شرکتها قابل استفاده باشد.
دستیابی و بازیابی اطلاعات که بصورت گرافیک رنگی ، صوت و ویدئو هستند آسان می باشد ، هدف استفاده از وب برای تجارت فراهم کردن مزایا و اطلاعات برای مشتریان می باشد .
ظاهراً طبیعت فعالیتهای بازاریابی روی وب جذاب است و روزانه حدود1میلیون نفر نگاه دزدانه به صفحات وب دارند و بیشتر مردم به وب از طریق کارشان دسترسی دارند و اعضایی که نگاه دزدانه دارند بیشتر به تبلیغ دهندگان خدمات روی اینترنت جذب می شوند .
اما مسایلی در استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیک وجود دارد اول اینکه مشتریان ممکن است به طور انتخابی به تبلیغات نگاه کنند یا ممکن نیست بدانند برخی تبلیغات در پایین صفحات قرار داده می شود ، دوم اینکه امنیت کامل روی اینترنت امکانپذیر نیست و سوم اینکه روش های کمی برای ارزیابی استفاده از اینترنت یا اثر فعالیتهای بازاریابی روی آن موجود است .
گرچه استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیک در دوران بچگی اش می باشد پاسخ بازرگانی به اینترنت در حال افزایش است و در 3 ناحیه دیده می شود . ابتدا استفاده بازرگانی از اینترنت به طور وسیعی در حال رشد است ، دوم تعداد خدمات شاخص در اینترنت در حال افزایش است و سرانجام پیش بینی می شود که دسترسی از خانه افزایش یابد .
تغییرات در تکنولوژی بازاریابی را بخوبی و به طور معین تغییر داده است . گرایش اقتصادی به طرف اطلاعات و سپس خدمات را افزایش داده است. مری (1991) شرح میدهد که جستجوی اطلاعات ممکن است فرآیند تصمیم خرید برای خدمات را تحت تاثیر قرار دهد . بری و پاراسورامان اظهار کردند که بازاریابی پیش از فروش قسمتی از طبیعت و نقش بازاریابی خدمات می باشد. بازاریابی پیش از فروش بوسیله تبلیغات اینترنتی به طور موثری تقویت می شود . راست معتقد است که سن دیجیتال بازاریابی ممکن است نیازهای مشتریان را به طور وسیع تر ، سریعتر و دقیق تری بر آورده سازد و مشتریان بعلت دسترسی بیشتر به مقدار زیادتری از اطلاعات قدرتمند می شود.
مسئله این تحقیق اینست که شرکتهای خدماتی به 2 روش موجودیتشان روی اینترنت قابل شناسایی است نوع اول آنهایی که خدماتشان را روی اینترنت تبلیغ می کنند مانند شرکتهای سرمایه گذاری متقابل دو جانبه که روی اینترنت تبلیغ خواهند کرد و یا خرده فروشانی که کاتالوگ طرح هایشان را روی اینترنت قرار می دهند . اعلان تبلیغ خدمات روی اینترنت ممکن است انتظار سرمایه گذار مربوط به یک عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و تغییرات در انتظارات سرمایه گذاران آنها را به اصلاح انتظارشان از درآمد شرکت منجر سازد و احاطه غیر معین تبلیغات اینترنتی منجر به یک تغییر ناچیز در قیمت سهام شرکت گردد.
نوع دوم موجودیت برای یک شرکت خدمات روی اینترنت فراهم کردن خدمات روی اینترنت می باشد. مثالی از تهیه خدمات روی اینترنت شامل یک بانک که اعلان میکند سرویس انتقال پول روی اینترنت فراهم است. اینترنت یک رسانه جدید برای تبلیغات و انتقال است که به طور سریعی در حال رشد است که این عوامل اعلان فراهم آوردن خدمات روی اینترنت را پیشنهاد می کند که باید عکس العمل قیمت سهام مثبت را منجر گردد .
این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اثر اعلان انتخاب استراتژیهای بازاریابی روی ارزش بازار شرکتها بکار برده شده است . رامیرذا و بوبینسکی اثرات تبلیغات مرتبط مالی روی ارزش بازار شرکتهای تبلیغ کننده را مورد آزمون قرار دادند و متر اعلان نتایج تغییرات شعار تبلیغات در افزایش حدود 1 درصد در ارزش بازار شرکتهای تبلیغ کننده را نشان دادند .
در کل نتایج نشان میدهند که تبلیغ خدمات روی اینترنت نتیجه ای در تغییر قیمت ندارد و سرمایه گذاران احساس می کنند که ممکن است دلارهای تبلیغات آنها را از فعالیتهای ترفیعی دیگر منحرف سازد و در سودآوری شرکت اثر منفی بگذارد که در این صورت مدیران در صرف هزینه برای تبلیغات در اینترنت باید هوشیار باشند در صورتیکه اعلان فراهم آوردن خدمات روی اینترنت می تواند فروش و سودشان را زیاد کند و از این طریق قیمت سهم آنها بالا می رود که در این صورت شرکتهای خدماتی که می توانند خدمات روی اینترنت فراهم کنند باید دسترسی به اینترنت را افزایش دهند. (Mathur and Gleason,1998)
آزمودن باورها و گرایشات به طرف تبلیغات آنلاین در میان مشتریان چینی
یانگ ونگ ، شوجینگ سان ، ویژن لی و مارک تونکار (2009)تحقیقی را با عنوان آزمودن
باورها و گرایشات به طرف تبلیغات آنلاین در میان مشتریان چینی با هدف آزمودن عقاید ، باورها و گرایشات به طرف تبلیغات آنلاین(ATOA) در میان مصرف کنندگان چینی و پیدا کردن رابطه میان فاکتورهای اعتقادی ، ATOA و پاسخ های رفتاری مصرف کنندگان به تبلیغات آنلاین به منظور یافتن و ارزیابی دقیق برنامه های بازاریابی آنلاین روی نمونه ای از دانش آموزان یک دانشگاه بزرگ در پایتخت چین انجام دادند به این علت که در تحقیقات گذشته بیشترین تمرکز بر آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته بوده است ولی دراین تحقیق مشتریان چینی بررسی می شوند که در 3 دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی را نسبت به هر کشوری در جهان داشته اند. در مقایسه با بازارهای توسعه یافته غربی مانند آمریکا تبلیغات آنلاین در چین نسبتاً جدید است ولی تبلیغات آنلاین در چین رو به افزایش است و این تبلیغات فرصتهایی را برای بازارهای جهانی به منظور دستیابی به میلیونها مشتریان هدف فراهم کرده است گرچه فرمتهای تبلیغات آنلاین در چین متنوع اند اما تبلیغات وب سایت در چین فرمت واحدی دارد و نسبت به انواع دیگر تبلیغات آنلاین سهم بیشتری از سود را به خود اختصاص داده است. اما همگام با رشد شگفت انگیز این تبلیغات در چین مشکلاتی نیز ایجاد شده است :
فقدان قانون و مقررات و نمایش تبلیغات فریب دهنده بطوریکه قانون تبلیغات در چین قادر نبوده است در برابر تبلیغات فریب دهنده قیدهای قانونی قرار دهد .
نبود سیستم ارزیابی مطمئن از اثرات تبلیغات آنلاین بر مبنای اطلاعات فراهم شده و عدم ضمانت در مورد صحت و عینی بودن اطلاعات .
بر خلاف وفق سریع اینترنت در چین تحقیقات دانشگاهی روی این رسانه تبلیغاتی جدید ضعیف بوده است.
نتایج نشان میدهد ارائه بنرهای زیاد تغییر گرایشات به طرف برند و بررسیهای خرید را افزایش می دهد و فهم بهتری از ATOA بدست آورده و اثری که ATOA روی رفتارهای آنلاین مردم دارد را مرور می کند.5 فاکتوری که بر ATOA مصرف کنندگان چینی تاثیر دارند عبارتند از :
سرگرمی : افراد بدنبال سرگرمی و بازی به تبلیغات اینترنتی توجه می کنند.
جستجوی اطلاعات : افراد بدنبال یافتن اطلاعات به تبلیغات اینترنتی مراجعه می کنند.
باورکردنی بودن تبلیغات : آیا تبلیغات اینترنتی باورکردنی هستند.
عوامل اقتصادی و اثر تبلیغات آنلاین بر هزینه های تبلیغ کنندگان و مصرف کنندگان
ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی
تئوریهایی در مورد عقاید مشتریان به تبلیغات آنلاین پیشنهاد می شود :
عقاید مثبت در مورد تبلیغات آنلاین در میان مصرف کنندگان چینی اثر مثبت روی ATOA دارد.
عقاید منفی در مورد تبلیغات آنلاین در میان مصرف کنندگان چینی اثر منفی روی ATOA دارد.
جستجوی اطلاعات و سرگرمی به طور مثبتی روی ATOA اثر دارند در صورتیکه فساد ارزشی و مادیت گرایی به طور منفی روی ATOA تاثیر دارند و ATOA مثبت منجر به تکرار خرید آنلاین می شود و بالعکس ATOA منفی منجر به خرید کمتر خواهد شد.
در این مطالعه 2 متغیر خروجی که شامل کلیک بروی تبلیغات و گزارشات خرید آنلاین به طور متناوب بررسی شده است که کلیک روی تبلیغات یک ابزار ارزیابی برای یادآوری تبلیغات در میان کاربران اینترنتی چینی بوده است.
قوانین اجتماعی این عقیده را بازتاب میکند که تبلیغات سبک زندگی مردم را و آرایشی از حالت و تصویر اجتماعی را تحت نفوذ قرار میدهد.تبلیغات خون حیاتی است برای تجارت که به تولید مشاغل و ورود شرکتهای جدید به بازار کمک میکند و رقابت و همکاری را برای توسعه اقتصادی تحریک میکند و مصرف کنندگان را برای بهتر کردن استاندارد زندگی شان با اطلاعات در مورد محصولات و خدمات فراهم میکند. لذت و شادی به نگرشی

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامهشایسته سالاری

دیدگاهتان را بنویسید