نوامبر 26, 2020

وفاداری مشتری

1 min read

اعتماد مشتریانارزش پیشنهادیذهنیت برندادراک قیمتکیفیت خدماتشکل ۲-۵۰-مدل ارئه شده در تحقیق حقیقی و همکاران(۱۳۹۱)تاکتیک های باززاریابیرابطه ایشیرازی، لرستانی و کریمی(۲۰۱۲)...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.