مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۹

۴۵ ۹۰/۰ ۳-۹- فرضیه‌های تحقیقدر فراگرد روش شناختی، محقق باید زمینه‌ها، ابزارها، محک‌ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و آن را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید. در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری‌های موجود، به صورت فرضیه‌هایی طرح کرده‌ایم و در مراحل بعدی […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۱۳

۳-۱)مقدمهدر این فصل مواردی از قبیل تعیین نوع و روش تحقیق از نظر هدف، روش انجام کار و روش گردآوری داده ها، تعیین جامعه و نمونه آماری، تعیین ابزار گردآوری داده ها و بررسی روایی و پایایی آن و همچنین تشریح روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها(که در فصل چهار خواهد […]

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۸

۳- هدف‎گذاری۴- تعیین و تدوین استراتژی۵- بستر سازی و اجرای استراتژی‎ها۶- کنترل استراتژی‎هامدیران با بهره‎گیری از نتایج تجریه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‎گیری‎های سازمانی می‎نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا، مأموریت سازمانی (mission organization) چشم انداز سازمانی (organizational) و ارزش‎های سازمانی (organizational values) می‎باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر […]

مقاله علمی با منبع : مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر …

تلفنبانک تجارتپیام کوتاه تجارت۲-۴۷-۸-۱- سرویس بانکداری اینترنتی:در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی و به منظور ارائه خدمات سریع، آسان و کم هزینه راه اندازی گردیده است. کلیه اشخاص حقیقی که دارای حساب بانکی نزد بانک تجارت می باشند، می‌توانند از طریق ثبت نام در شعبه خود از خدمت مذکور استفاده نمایند .۲-۴۷-۸-۲- سرویس پیام کوتاه تجارت:در […]

سایت مقالات فارسی – ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا …

یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهرت و تصویر خوب بانک، مهربان و مودب بودن کارمندان و توانایی مدیریت مدیر بانک مهمترین عوامل موفقیت موسسات هستند. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژیهای مختلف اتخاذ شده اثری متفاوت روی عوامل اصلی موفقیت دارد .۳- ادریس و المحمید در سال ۱۹۹۷ […]

بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری۹۳- …

ارزش مشتریارزش، ارزیابی کلی مشتری از میزان مطلوبیت یک محصول بر مبنای ادارک وی از آنچه دریافت کرده در ازای آنچه پرداخت کرده تعریف می شود.وفاداری مشتریوفاداری عبارت است از:” وجود یک نوع نگرش مثبت به یک پدیده (مارک، خدمت، مغازه یا فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن”. اما تعریف کاملتری از وفاداری نیز وجود […]

دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۵

پاسخگوییاین دو دانشمند «بینش بازار » را به عنوان داشتن تمرکزی وسیع تر بر بازار نسبت به تمرکز صرف روی مشتریان و رقبا مطرح کرده و بیان می کنند که بینش بازار شامل ملاحظه فاکتورهای بیرونی بازار (از قبیل رقابت ،قوانین و… ) که نیاز ها و ترجیحات مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد […]