دانلود پایان نامه کارشناسی ارشددرباره بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

(تقوایی، 1388، 20)

بعضی از نویسندگان معتقدند که بیمه آغاز در مال بلژیک به وجود آمده می باشد. ظاهراً در سال 1310 میلادی شخصی به کنت دوبتون[1] بنا به تقاضای اهالی شهر بروژ[2] (از شهرهای بلژیک) دفتر بیمه‌ای تأسیس نمود تا بازرگان مال‌التجاره خود را در برابر خطرهای دریا یا سایر حوادث با پرداخت مبلغ معینی بیمه نمایند. (شیبانی، 1352، 12)

فرضیه دیگری هست که بر اساس آن بیمه از ابداعات پرتغالی‌هاست گو اینکه به این فرضیه نیز باید با قید احتیاط نظر کرد.

تنها موضوعی که در صحت آن تردید وجود ندارد این می باشد که پرتغالی‌ها اولین کسانی بودند که نوعی تعاون بیمه را شناختند و از آن بهره گیری می‌نمودند. به دستور حکومت فرانسه در قرن چهاردهم از آن کشور اخراج و در ایتالیا مستقر شدند. آن چیز که از اطمینان زیادی برخوردار می باشد این می باشد که بیمه در ایتالیا پدید آمد به طوری که مؤلفان نقل می‌کنند قراردادهای اولیه بیمه را فردی به نام بنسا[3] در اوایل قرن چهاردهم در دفاتر تجاری فلورانس[4] و ژن[5] (بنادری در ایتالیا) یافته می باشد و از این تاریخ به بعد بیمه به سرعت رواج یافته و در سایر کشورها متداول گشت. (هوشنگی، 1369، 9)

اولین دادگاه‌های تخصصی بیمه

در قرن پانزدهم میلادی یک دادگاه تخصصی بیمه در لیسبن پرتغال تشکیل گردید که با از بین رفتن استیلای پرتغال منحل گردید. در سال 1435، قانون مربوط به بیمه توسط ژاک اول، پادشاه اسپانیا، تصویب و به مورد اجرا گذاشته گردید. در سال 1468 یک محکمه، حکمیت منحصر به دعاوی بیمه باربری دریایی در شهر ونیز تشکیل و در اواسط قرن چهاردهم میلادی در انگلستان نیز محکمه تخصصی دعاوی بیمه دریایی تشکیل گردید ولی در اواسط قرن پانزدهم میلادی که تجارت انگلیس رونق گرفت قدرت دادگاههای دریایی هم به دستور هانری پنجم افزایش یافت. در سال 1593 میلادی محکمه تخصصی بیمه بر اساس قوانین اسپانیا تشکیل گردید. (تقوایی، 1388، 22)

2-3-تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به شکل آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به مقصود سرشکن کردن زیان فرد با افراد معدود بین افراد گروه یا جامعه در ایران سابقه‌ای طولانی داشته و همراه مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلام و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارت‌های ناخواسته‌ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می‌آید فعال و پیشگام بوده‌اند. با وجود این بیمه به شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح گردید. در این سال‌ها مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به اقدام آمد و متعاقب نمایندگی بیمه اتحادالوطنی نیز زیرا از آغاز 250 هزار دلار سپرده ارزی پرداخت کرده بود به کار خود ادامه داد. بروز وقفه در فعالیت نمایندگی‌های شرکت بیمه خارجی و انصراف آنها از ادامه فعالیت در ایران باعث گردید که در طول سالهای 1331 تا 1343 شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران ظهور نمایند و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه ایرانی فراهم ساخت.  (تقوایی، 1388، 30)

اولین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در خرداد ماه سال 1329 هجری شمسی تأسیس گردید و پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت خصوصی دیگر به نام‌های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه‌ای پرداختند. همانگونه

[1] . comet dobethune

[2] . Brugs

[3] . Bensa

[4] . Florence

[5] . Genes

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

که اشاره گردید از سال 1316 کلیه شرکت‌های بیمه موظف گردیدند 25 درصد از امور بیمه‌ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق ارسال لیست‌هایی به نام «بردرو»[1] که حاوی اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداخت شده توسط شرکت‌ها بود، انجام می‌گرفت. بدیهی می باشد ارائه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداخت شده توسط شرکت‌ها بوده انجام می‌گرفت. بدیهی می باشد ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی‌تواند مورد رضایت و علاقه شرکت‌های بیمه واگذارنده باشد. با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر توسط دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به مقصود حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس می‌گردید. به همین جهت در 30 خرداد 1350 «بیمه مرکزی ایران» به مقصود تحقق اهداف فوق تأسیس گردید. تأسیس بیمه مرکزی ایران قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می‌باشد بر انواع اندوخته‌های فنی و قانونی برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه و نیز ترتیب به کار انداختن این اندوخته‌ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مؤسسات بیمه نظارت دارد. (تقوایی، 1388، 33)

بیمه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1358، کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی ملی گردید و اداره آنها به دولت سپرده گردید. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت‌های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند لغو گردید. در سال‌های 1360 و 1361 صدور بیمه‌نامه در ده شرکت بیمه ملی به نام‌های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، ملی، دانا شکل گرفت که تا سال 1375 منحصراً در رشته بیمه اشخاص و پس از آن در کلیه رشته‌ها فعالیت‌می‌نمود. (کریمی، 1383، 33)

2-4- تعریف حقوقی بیمه

موریس پیکارد[2] و آندره بسون[3] از استادان بیمه دانشگاه پاریس در کتاب بیمه‌های زمینی در حقوق فرانسه بیمه را این چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عملی می باشد که به موجب آن یک طرفه (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند که خسارت‌های بیمه‌گذار را در صورت بروز خطر بپردازد» (فرجادی، 1376، 22)

ب) بیمه‌های تعاونی

بر اساس بررسی‌های انجام شده، شالوده بیمه از تعاون و همیاری به وجودآمده عده‌ای که خطرات مشابه تهدیدشان می‌کرد دور هم گرد آمدند و حق بیمه‌های خود را در صندوقی متمرکز و از این محل خسارت وارد شده را جبران نمودند سود حاصل را بین خود به نسبت حق بیمه‌ای که هر یک پرداخته بودند تقسیم نمودند و به این ترتیب مؤسسات بیمه تعاونی به وجود آمدند. در این مؤسسه‌ها تأثیر بیمه‌گر در اداره گروه تعاونی حذف شده می باشد و هر بیمه‌گذار در ضمن بیمه‌گر نیز هست. اشکال کار این مؤسسات در آغاز عدم تکافوی حق بیمه در پرداخت خسارت و تأمین آن به صورت تکمیلی از اعضا بود بعدها نیز بیمه تکمیلی حذف گردید که نهایتاً منجر به توسل به بیمه‌ای اتکایی گردید. (جباری، 1349، 41)

ج) بیمه‌های بازرگانی

بیمه‌های بازرگانی جزء رایج‌ترین بیمه‌ها به شمار می‌آیند شرکت‌های بیمه در گروه مؤسسه‌های

[1] . Bordreau

[2] . Mourece Picard

[3] . Ander Besson

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بازرگانی قرار می‌گیرند. بیمه‌های بازرگانی توسط مؤسساتی اداره می‌گردد که فعالیت آنها جنبه تجاری داشته و ممکن می باشد متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد. مؤسسه‌های بازرگانی دارای خصوصیات ذیل می‌باشند:

1- سهام اینگونه موسسات ممکن می باشد متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد.

2- به صورت تجاری یا بازرگانی اداره می‌شوند.

3- درآمدشان مشمول مالیات می باشد.

4- دولت در مواقع اضطراری تعهدی نسبت به پرداخت اضافه هزینه آنها را ندارد.

5- موضوع بیمه می‌تواند اشخاص، اموال و یا مسئولیت باشد و همچنین جنبه اختیاری دارند. (ثبات، 1377، 8)

2-7- انواع رشته‌های بیمه

در عرف جهانی، بیمه، رشته‌های گوناگون بیمه‌های بازرگانی را به طور معمول بر حسب طبیعت و تکنیک یا بر حسب موضوع آنها بخش‌بندی می‌کنند. در تقسیم‌بندی بر حسب تکنیک و سرشت عملیات، بیمه‌ها را به بیمه‌های غرامتی (توزیعی) و بیمه‌های تشکیل سرمایه رده‌بندی می‌کنند. که همه بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت مدنی جزء بیمه‌های غرامتی و انواع بیمه‌های عمر جزء بیمه‌های تشکیل‌ سرمایه یا سرمایه‌ای می باشد که در آنها سرمایه مقطوع و معینی مورد تعهد بیمه‌گران قرار می‌گیرد. در تقسیم‌بندی دیگری بیمه‌ها را به بیمه‌های دریایی و غیر دریایی تقسیم‌بندی می‌کنند. در قانون بیمه مرکزی ایران مصوب سال 1350، بیمه‌های بازرگانی شامل بیمه‌های زندگی (عمر) و غیرزندگی (سایر رشته‌ها) می‌گردد.  در تقسیم‌بندی بر حسب موضوع بیمه‌ها را به سه رشته: بیمه‌های اموال، بیمه‌های اشخاص، بیمه‌های مسئولیت مدنی دسته‌بندی می‌کنند. (فرجامی، 1376، 67)

2-8- بیمه اشخاص

  • در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌گردد که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ اقدام‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ می باشد‌ که‌ بیمه‌گر هزینه آمبولانس (حداکثر تعهدات سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد در داخل شهر 300.000 ریال و بین شهری 600.000 ریال می باشد که از محل تعهدات بند جراحی های عمومی قابل پرداخت می باشد.)

2-9-3- شرایط عمومی

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها، استثنائات، وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده می باشد.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.(www.iraninsurance.ir)

2-9-4-بیمه‌های درمانی گروهی

آن چیز که ما امروزه به نام بیمه گروهی می‌شنایم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی‌گذرد، اما علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترش برخوردار گردیده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و حمایتی اغلب خانواده‌ها محسوب می‌گردد. بیمه‌های گروهی یک طرح بیمه‌ای می باشد که طی آن تعداد زیادی از افراد تحت پوشش بیمه‌ای

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

قرار می‌گیرد. رشد و توسعه بیمه‌های گروهی در جهان و همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز گردید و با در نظر داشتن طرح‌های رفاهی کارفرمایان و به مقصود تأمین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از این پوشش ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه استقبال نمودند. یکی از جنبه‌های مهم که باعث گسترش و تکامل بیمه‌های درمانی گردید، اهمیت این نوع پوشش‌ها برای جامعه بوده می باشد. زیرا باعث گردید که یک رفاه نسبی در جامعه متداول گردد و جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرد. یکی از خصایص بارز بیمه‌های گروهی، نحوه پرداخت حق بیمه آن می باشد. حق بیمه بصورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروههای تحت پوشش کسر و به شرکت بیمه پرداخت می‌گردد. خصیصه بارز دیگر این می باشد که فرد تا زمانی که عضو گروه می باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه هم بر اساس میانگین سنی افراد گروه محاسبه می‌گردد. (1972:17 Pickerson)

2-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان

  • طرح‌های متفاوتی که با اسم قراردادهای بیمه درمان گروهی ارائه می‌گردد عبارت‌اند از:

بیمه هزینه‌های بیمارستانی

بطور کلی هزینه‌های بیمارستانی ناشی از ناخوشی و جراحات و صدمات بدنی در بیمه‌نامه‌های درمان‌گروهی قابل پرداخت می‌باشد. در این طرح‌ها، هزینه‌های بیمارستانی شامل اتاق، هزینه‌های همراه، خدمات ویژه، هزینه‌های جراحی، اتاق اقدام، عکسبرداری، آزمایشگاه و لابراتوار و دارو می‌باشد. بستری شدن در بیمارستان دارای شرایط خاصی می باشد که مانند اینکه بیمار حتماً باید کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص پزشکی را انجام دهد و کلیه خدمات درمانی از قبیل اعمال جراحی و یا معالجات تحت نظر پزشکان متخصص انجام پذیرد و حداقل هم مدت 24 ساعت تحت نظر پرستاران در بیمارستان بستری باشد. نیاز به بستری شدن در بیمارستان می‌بایست توسط پزشک معالج بیمه شده تجویز شده باشد و در زمان در این طرح کلیه هزینه‌های متداول داروئی که توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. (Pickrell,1963:87)

2-9-6- خصوصیات بیمه‌های گروهی

خصوصیات بیمه‌های گروهی عبارتند از:

جانشینی صدور گواهی به جای صدور فردی

بهره گیری از یک قرارداد اصلی[1]

هزینه اداری پایین

انعطاف در طراحی قرارداد

بهره گیری از نرخ‌گذاری تجربی[2]

2-9-6-1- صدور گروهی[3]

معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و میزان منافع می‌تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولاً ارتباط با سلامت هیچ فرد خاصی ندارد. بجای آن، گروهی از افراد ارزیابی می‌شوند و چیزی که مهم‌تر می باشد، توده‌ای از چنین گروههایی از افراد می باشد که نرخ قابل پیش‌بینی مشخصی از بیماری را بدست خواهد داد. در بیمه گروهی، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه می باشد یعنی اعضای گروه باید به منظورهای دیگر غیر از کسب پوشش بیمه دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه می باشد یعنی باید یک جریان مداوم و یکنواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته یعنی جریانی از

[1] . Master Contract

[2] . Experience Rating

[3] . Group underwriting

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. در حقیقت بعضی از کارفرمایان، آزمایشات پزشکی بیش از استخدام را در مورد کارکنان خود اعمال می‌کنند که تمهیدی برای غربال کردن کارکنان به شمار می‌رود.

سومین نکته اداره اتوماتیک منافع در بیمه گروهی می باشد. معمولاً بیمه گروهی بر یک اساس اتوماتیک به مقصود تعیین میزان منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تأکید دارد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که افرادی که از لحاظ سلامتی وضعیت مساعدی ندارند تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن می باشد تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه‌ای شخص ثالث می باشد و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی معمولاً توسط کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه کاری یا شرکت بازرگانی پرداخت گردد.

2-9-6-2- قرارداد اصلی

خصوصیت دوم که خاص بیمه‌های گروهی می باشد بهره گیری از یک قرارداد اصلی، بجای بیمه‌نامه‌های فردی می باشد. چنین گواهینامه‌هایی مدرک فرد بیمه شده از پوشش بیمه‌ای هستند. قرارداد اصلی یک مدرک می باشد که به تفصیل روابط قراردادی بین دارنده بیمه‌نامه گروهی و شرکت بیمه را تنظیم می‌کند. در بیمه‌های گروهی، کارفرما، بیمه‌گر، کارمند و ذینفعان‌ مطرح هستند که روابط خاصی بین آنها حاکم می باشد و به موارد جالبی که خاص بیمه گروهی می باشد می‌انجامد.

ضرورت بهره گیری از نام”بیمه ایران” و نیز نشانه خدماتی درمانی بودن این بیمه، نام “ایرها” برای آن ثبت گردید که این واژه مخفف IRHA = Iran Health Assistance  وبه معنی خدمات رسانی تندرستی بیمه ایران می باشد. بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن بهره گیری خواهند نمود.

2-11-2-مخاطبین بیمه نامه

بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن بهره گیری خواهند نمود.

(www.iraninsurance.ir)

2-12- بیمه‌های درمان انفرادی

الف) بیمه درمان انفرادی

وظیفه بیمه درمان انفرادی تأمین هزینه‌های درمانی اعم از درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان یا هزینه اعمال جراحی، در حدود مبالغ تقاضا شده توسط بیمه‌گذار می باشد ولی فوت بر اثر بیماری و پرداخت کمک مالی به بازماندگان شخص متوفّی هیچگاه در بیمه درمانی مورد تأمین قرار نمی‌گیرد بلکه بیمه عمر می باشد که به هر علت مانند بر اثر بیماری را بیمه می‌کند (عادل، 148:1374).

ب) محدودیت‌های تأمین بیمه درمان انفرادی

بیمه درمانی اصولاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی بیماری‌های بیمه‌شدگان با سه نوع محدودیت مواجه می باشد:‌

-بیمه‌گران هزینه‌ها را به اندازه معین شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌کنند. در اقدام یک تعرفه پزشکی که در آن نرخ هزینه‌های درمانی، بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی معین شده، ملاک محاسبه هزینه‌ها می باشد و پزشک معتمد بیمه‌گر، هزینه‌ها را بر مبنای این تعرفه برآورد و تعیین می‌کند و بیمه‌گر هم هزینه‌ها را طبق مبالغ تعیین شده توسط پزشک خود پرداخت می‌کند.

-در پرداخت هزینه‌های درمانی شرط «دوره‌ی انتظار» در بیمه‌نامه درمانی پیش‌بینی می‌گردد و به این

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

معنی که بیمه‌گر در قرارداد بیمه درمانی قید می‌کند که تأمین هزینه مثلاً فلان بیماری مشروط به گذاشتن فلان مدت از تاریخ شروع اعتبار بیمه‌نامه می باشد. بطور مثال می‌توان در قرارداد بیمه درمان یک دوره انتظار نه ماهه برای پرداخت هزینه زایمان یا اقدام آب مروارید چشم قید کرد. مقصود از گنجاندن شرط دوره انتظار یا دوره عدم تأمین بیمه‌گر جلوگیری از قبول خطراتی می باشد که شروع آنها قبل از تاریخ اعتبار بیمه‌نامه درمانی بوده می باشد. (www.ebscohost.com)

-محدودیت دیگری که در بیمه‌نامه درمانی قید می‌گردد فرانشیز می باشد. مقصود از پیش بینی شرط فرانشیز در بیمه‌نامه درمانی کاهش هزینه بیمه‌گر از طریق رد کردن هزینه‌های درمانی مختصر، مشارکت بیمه شده در پرداخت هزینه درمانی خود و کاهش هزینه اداری بیمه‌گر برای رسیدگی به هزینه‌های متعدد مختصر می باشد. فرانشیز تمام بندهای قرارداد بیمه تکمیلی را داراست.

2-13- تاریخچه بیمه درمان در ایران

در کشور ما برای نخستین بار در سال 1309 به هنگام عملیات احداث راه‌آهن سراسری به بیمه‌های اجتماعی و در جهت پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی 2) ارتقای سطح زندگی مستمری بگیران به حد قابل قبول و متناسب با امکانات 3) گسترش فرهنگ بیمه‌ای و ارتقای سطح آگاهی جامعه در این زمینه و 4) بالا بردن توان مالی به مقصود انجام هر چه بهتر تعهدات قانونی از طریق سرمایه‌‌گذاری مطلوب‌تر.

وظائف: وظائف سازمان به موجب اساسنامه عبارت می باشد از: 1) جمع‌آوری حق بیمه مشمولان قانون تأمین اجتماعی، سایر وجود، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره برداری از وجوه، ذخایر و اموال سازمان 2) انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی و 3) سرمایه‌گذاری از وجوه و ذخایر سازمان

انواع خدمات: حمایت‌هایی را که بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان از آنها برخوردارند، می‌توان به دو گروه عمده زیر تقسیم کرد:

1- کمک‌های کوتاه‌مدت: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، کمک ازدواج، کمک عائله‌مندی، هزینه پروتز و اروتز، مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد (پناهی، 121:1384).

غرامت دستمزد

ایامی که کارگر بیمه شده به دلیل بیماری یا مصدوم شدن (عادی یا ناشی از کار) به گواهی پزشک معتمد نیاز به معالجه یا استراحت داشته باشد و نتواند سر کار خود حاضر گردد، بیمه اجتماعی، مبالغی متناسب با آخرین دستمزد وی تا مدت معینی به وی می‌پردازد. شرایط پرداخت غرامت دستمزد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. مطابق با بررسی‌ها و مصاحبه با این وجود شباهت‌هایی، بین آنها مشهود می باشد. ویژگی‌های عمده پرداخت غرامت دستمزد به توضیح زیر می باشد:

اصل شایستگی کمتر: مبالغ پرداختی از طرف بیمه اجتماعی به بیمه شده معمولاً کمتر از دستمزد قبلی وی می‌باشد. دلیل این امر را عدم تشویق کارگر به تمارض و کم‌کاری، ذکر نموده‌اند. درصد غرامت دستمزد نسبت به مزد بتدریج افزایش یافته به طوریکه در برخی از کشورها به صددرصد دستمزد قبلی رسیده می باشد.

پرداخت با تأخیر: معمولاً بلافاصله پس از بیماری، بیمه شده، اقدام به پرداخت غرامت نمی‌گردد. مگر هنگامی که بیماری مربوط به حادثه ناشی از کار باشد.

مدت پرداخت: پرداخت و غرامت دستمزد معمولاً حدی دارد، گاهی آنرا به مدت، مشخص می‌نمایند و گاهی تا از کارافتادگی و یا فوت کارگر ادامه دارد. در این صورت اگر شخص فوت نماید به ورثه وی طبق شرایط خاصی، مستمری می‌پردازند و اگر از کارافتادگی تشخیص داده گردد، از مستمری از کارافتادگی بهره گیری می‌گردد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشددرباره بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شرایط پرداخت: پرداخت غرامت دستمزد به هنگام حادثه ناشی از کار، شرط دیگری غیر از مشمول بیمه بودن ندارد، ولی معمولاً در مورد غرامت دستمزد بیماری، محدودیت و شرایطی هست. داشتن مدتی سابقه کار به عنوان شرط اصلی مراعات می‌گردد (طالب، 1370، 93-92).

2-14-2- خدمات درمانی

طرح بیمه همگانی که در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید سازمان خدمات درمانی متولی اجرای این طرح گردید. این طرح اقشار مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بزرگترین آنها کارمندان دولت هستند. سازمان خدمات درمانی صندوق جداگانه‌ای برای روش‌ها و فنون جدید در علم پزشکی، غالباً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و روز به روز نیز این هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا برای جبران هزینه‌ها باید اقدام لازم صورت بگیرد و بیمه درمان راه مناسبی برای جبران این هزینه‌هاست. بنابراین با در نظر داشتن نیاز جامعه شرکت‌های بیمه، به فکر ارائه پوشش‌های درمانی مازاد بر تعهدات بیمه‌های اجتماعی افتادند. لذا بیمه تکمیلی درمان متداول گردید و با عملی شدن این نوع بیمه، بهره گیری از امکانات درمانی با حداقل هزینه برای درمان افراد و خانواده آنها تأمین گردید.

در مقایسه بیمه‌های تکمیلی درمان با بیمه‌های درمان اجتماعی، چند نکته قابل توجه می باشد مانند اینکه در بیمه تکمیلی درمان روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق طرفین می‌باشد ولی در بیمه‌های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین حکمفرماست. مثلاً در بیمه‌های اجتماعی اگر پرداخت حق بیمه به تعویق افتد، تکالیف بیمه‌گر باقی می‌ماند زیرا در صورتی که بودجه مؤسسه بیمه‌های اجتماعی کسر داشته باشد دولت کمک‌های بلاعوض به آن می‌کند ولی به شرکت‌ها، بیمه چنین کمکی نمی‌گردد.

در بیمه‌های درمان تکمیلی سود، مورد نظر بیمه‌گر می باشد و در برقراری نرخ‌ها با در نظر داشتن حساب احتمالات برای هر بیمه شده نرخی متناسب با منافع و ضررهای احتمالی معین می‌کنند. اما در بیمه‌های درمانی اجتماعی چنین نیست و برای همه بیمه‌شدگان یا گروههای بیمه شده نرخ واحدی تعیین می‌گردد. مزایای بیمه در بیمه‌های درمانی اجتماعی برای همه یکسان می‌باشد در صورتی که در بیمه تکمیلی درمان بر حسب قرارداد، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار متغیر می باشد. به طور اختصار خصوصیات بیمه تکمیلی درمان به توضیح زیر می باشد:

– بهره گیری از مزایای بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

– تعهدات بیمه‌گر با توافق بیمه‌گذار قابل تغییر می‌باشد.

– پرداخت غرامت فقط جهت معالجه و درمان می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان جهت بعضی از امراض دوران انتظار لازم می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان سعی می‌گردد تا اهمیت هر خطر برای هر بیمه شده ارزیابی گردد و ارتباط ثابت و مطلق بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر وجود داشته باشد (بهار، 1366، 24).

– عملکرد شرکت‌های بیمه مبتنی بر توزیع خطر بین تعداد زیادی از افراد می باشد، زیرا این شرکت‌ها از طریق دریافت حق بیمه از نیروی کار تأمین مالی می‌شوند.(Folland Sherman and et al., 2001: 32)

 

2-15- بیمه‌های تکمیلی درمان در ایران

پیش از انقلاب از میان شرکت‌های بیمه تنها شرکت بیمه امید در زمینه درمان بود (تهرانی، 1374، 27) پس از انقلاب با وجود تمام کوشش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی به دلایل مختلف به ویژه افزایش هزینه‌های درمانی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را برآورده کنند بنابراین شورای عالی بیمه در جلسات مورخ 23/10/70 و 26/11/70 آیین‌نامه‌هایی در زمینه عقد قراردادهای خصوصی و پوشش مکمل این بیمه‌ها به تصویب رساند. به دنبال آن مؤسسات مختلف با

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشددرباره بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مالیات‌های عمومی تامین می گردد (Daly et al., 2002b). خدمات اولیه مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسیله دندانپزشکان حقوق بگیر دولت در کلینیک‌های عمومی فراهم می‌گردد (PDCs) که معمولاً در تمام کشورهایی که به آنها اشاره خواهد گردید، وجود دارند. (قسمت A شکل 1)

  1. B) خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان با کمک پرداخت‌ها، (مقداری که بر اساساًًًٌََُ درصدی از هزینه‌ها می باشد): دولت قسمتی از هزینه‌ها را که از طریق مالیات به این مقصود جمع‌آوری کرده، پرداخت می‌کند. افراد بالغی که به کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی می‌روند شامل این قسمت از مدل می‌شوند. در این طبقه‌بندی طرح دستمزدها به وسیله دولت مشخص می‌گردد، و بیمار باید قسمتی از هزینه‌های خدمات را پرداخت کند (قسمت B شکل 1).

مشخص می باشد که سرمایه‌گذاری و رسیدگی به مبحث‌های مالی خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در این دو طبقه‌بندی (A و B) به وسیله کشورهایی که دولت قدرتمند و مدیریت قوی بر روی سرویس‌های رفاهی خود دارند مثل کشورهای شمال اروپا، بیشتر متداول می باشد (Grytten 2005).

  1. C) خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان که کل هزینه‌ها را بیمار پرداخت می‌کند: بیمار تمام هزینه‌های خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را مستقیماً از جیب پرداخت می‌کند و دندانپزشکان حقوق بگیر دولت، خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را در بخش دولتی، بر اساس طرح دستمزدهای که به وسیله دولت، سالانه تعیین می‌گردد، فراهم می‌کنند (شکل 1 قسمت C).

فراهم‌کننده خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان برای افراد بالغ در کشورهای در حال توسعه مثل ایران را می‌توان در زیر این عنوان (C) قرار داد.

2-17-2- بخش خصوصی

با در نظر داشتن وضعیت پرداخت‌های بیمار سه وضعیت را می‌توان شناسایی کرد: 1- رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای برای بیمار 2- پرداخت کمک هزینه برای بیمار و 3- پرداخت کل هزینه‌ها توسط بیمار.

  1. A) خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان که هیچ هزینه‌ای برای بیمار ندارد: در این شرایط کارفرمایان برای کارکنانشان این مزایا را به عنوان مزایای شغل پیشنهاد می‌کنند و تمام هزینه‌های خدمات را، حتی به صورت مستقیم به بیمار و یا به دندانپزشک که در بخش خصوصی کار می‌کند و یا به شرکت‌های بیمه خصوصی (به صورت حق بیمه) پرداخت می‌کنند. خدمات به وسیله قراردادی که بین شرکت‌های بیمه خصوصی و دندانپزشکان بسته می‌گردد در کلینیک‌های دندانپزشکی خصوصی فراهم می‌گردد. پرداخت کل هزینه‌های مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسیله کارفرمایان در شرکت‌های بیمه تجاری ایرانی صورت می‌گیرد (Bayat et al., 2000b). و بعضی از طرح‌های بیمه خصوصی در ایالات متحده آمریکا (Chapin, 2006) می‌توانند به عنوان این قسمت (در شکل 1 قسمت D) در نظر گرفت.
  2. B) خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان شامل کمک هزینه‌هایی که بیمه پرداخت می‌کند شامل بیمه سلامت دولتی و بیمه سلامت خصوصی (شکل 1 قسمت E).

در طرح بیمه‌های دولتی، شرکت بیمه متعلق به عموم افراد جامعه می باشد. که معمولاً یک شرکت بیمه در هر دولتی هست. عضویت در این نوع طرح بیمه برای همه اجباری می باشد. افراد شاغل و کسانی که حقوق دریافت می‌کنند و یا دارای شغل آزاد هستند این مبلغ را، به صورت تصمیم می‌گیرند که چه خدماتی را پوشش بدهند مقدار و نوع هزینه‌هایی که بیمار برای پوشش خدمات پرداخت می‌کنند را تعیین می‌کنند و نیز چگونه به دندانپزشکان خود برای این خدمات پرداخت انجام دهند. (Bailit and Beuzoglou, 2008)

‍C) مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان که همه هزینه‌ها را، بیماران پرداخت می‌کنند:

به طور سنتی پرداخت برای مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان به طور مستقیم از طریق بهره گیری‌کننده

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

موضوع بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمات سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌‌ای ایجاد کند. سه شکل مختلف ارائه مراقبت‌های سلامت هست: 1- از طریق دولت 2- سیستم بیمه 3- بخش خصوصی

2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1362 موظف به سرمایه‌گذاری و ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه هست (Nasseri-et.al.,1999) . در سال 1376 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PHC (مراقبت‌های بهداشتی اولیه) یکپارچه گردید و خدمات سلامت منطقه‌ای دوباره سازماندهی شدند و به عنوان یک مرکز سلامت کل کشور، که حتی مناطق کم جمعیت را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد، ایجاد گردید. در سال 1383 تعداد کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در بخش روستایی به 1548 و در بخش شهری به 1362 و در تهران به 98 رسید (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی). بچه‌های زیر 12 سال و زن‌های حامله و شیرده گروه‌های هدف را تشکیل می‌دادند، محقق گردید که این گروهها مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی دریافت کنند، و از این طریق یارانه و کمک دولت را دریافت کنند. آنها که 12 سال و یا بالای 12 سال بودن مطابق با تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند همه هزینه‌ها را خودشان باید پرداخت کنند. هزینه این خدمات در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی برای جمعیت گروه هدف 80 تا 90 درصد و برای افراد دیگر 50 درصد کمتر از همین هزینه‌ها در کلینیک‌های خصوصی که بیمه ندارند می‌گردد.

دو نوع دندانپزشک در بخش دولتی قابل شناسایی می باشد 1- دندانپزشکان درمانی (جامع‌نگر): این دندانپزشکان موظف هستند که در کلینیک‌ها دندانپزشکی دولتی بخش روستایی کار کنند( قانون آموزش دندانپزشکان درمانگر) و خدمات ابتدایی مراقبت را فراهم کنند و حقوق ماهیانه دریافت کنند. که معمولاً نصف حقوق دندانپزشکان در همان مناطق را دریافت می‌کنند. 2- دندانپزشکان: اکثر دندانپزشکان ایرانی بعد از فراغت از تحصیل مجبور به کار در کلینیک‌های دولتی یا در مناطق روستایی  یا در مناطق شهری  به مدت 2 سال هستند (قانون بخش بهداشت حرفه‌ای 1358). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به توزیع این دندانپزشکان جوان مطابق با اولویت‌های جغرافیایی کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی می باشد. زمانی که این دندانپزشکان باید در این مناطق خدمت کنند می‌تواند تا یک سال هم کاهش یابد. در سال 1383، 37 درصد از این دندانپزشکان در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در تهران کار می‌کردند. با در نظر گرفتن اینکه این دندانپزشکان دوره ی اجباری خدمت خود را می‌گذارندند. دندانپزشکانی نیز بودند که در خدمت دولت (یعنی به صورت رسمی) در کلینیک‌های بخش دولتی کار می‌کردند (1147 در کل کشور و 55 نفر در تهران). این گروهها حقوق ماهیانه‌ای کمتر از مقدار درآمد دندانپزشکانی که در بخش خصوصی دریافت می‌کردند، دریافتی داشتند. و آنها خدمات درمانی ساده را فراهم می‌کنند. هیچ تفاوتی بین هزینه‌های مراقبت‌های دندانپزشکان و درمانگرها در مناطق روستایی وجود ندارد (Pakshir 2004). هیچ لیست انتظار و یا صف انتظاری در اکثر کلینیک‌های پاداش دندانپزشکان که برای بیمه دولتی کار می‌کنند از طریق حقوق ماهانه و برای دندانپزشکان قراردادی از طریق پرداخت هزینه خدماتشان صورت می‌گیرد.

افراد بیمه شده تنها می‌توانند از یک طرح بیمه بهره گیری کنند. شورای عالی بیمه سلامت مسئول ایجاد تغییرات در مقررات بیمه اجتماعی طرح‌های بیمه و اعلام میزان دستمزدها مطابق با برنامه‌ها و تعرفه‌های هر کدام از طرح‌ها هستند.

واضح می باشد که دستمزدها برای خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در طرح‌های بیمه کمتر از بخش خصوصی می باشد (تقریباً 50 درصد کمتر). همه طرح‌های بیمه سلامت از یک برنامه برای دستمزدها بهره گیری می‌کنند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>