دسترسی به منابع مقالات : قدرت های ذره ای و نقش آفرینی منطقه ای بررسی …

در تفکرات نظریه‌پردازان رئالیستی و نئورئالیستی اغلب دو نوع از قدرت نرم و قدرت سخت برجسته می‌شود و همچنین قدرت هوشمند که به ترکیب درست و بجای قدرت نرم و سخت اطلاق می‌شود اما در خصوص قطر نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که برای بررسی ساختار قدرت بین‌المللی این کشور بایستی از اصطلاح […]