علمی : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۴

می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد. وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی عمل می کند ولی هم چون سطح قبلی موضوع تغییر بر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کرده اند، مدعی هستند […]

مقاله دانشگاهی – شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)۹۳- …

جدول ۳ – ۲ ۷۵جدول ۳ – ۳ ۷۶جدول ۳ – ۴ ۷۷جدول ۳ – ۵ ۷۷تصویر ۳ – ۳ ۷۸مقدمهانسان ، به مرور از نقل و روایات قصه ها به سمت نمایش قصه ها پیش رفت و تئاتر را تشکیل داد ، پس از آن به فیلم روی آورد و امروزه اکثر قصه ها […]

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۸

وفاداری به برند: این متغیر با شاخص هایی از قبیل تمایل به تکرار خرید برند، توصیه برند به دیگران، تعهد به برند و … مورد سنجش قرار می‎‎گیرد.تداعی برند: این متغیر ها به وسیله شاخص هایی از قبیل شخصیت برند، صداقت و اعتماد، تداعی سازمان (مسئولیت اجتماعی برند) و … مورد سنجش قرار می‎‎گیرد.اعتماد برند:این متغیر […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- …

۱۷ ۱۷ T – ضعف در شفاف و قابل فهم بودن اطلاع رسانی در مورد حفظ محیط زیست و استفاده از منابع زیستی برای عموم مردم در صدا و سیما ۴-۴-۲- مرحله دوم : ماتریس عوامل داخلی و خارجی (تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه های تلویزیونی در رابطه […]

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط …

۸۹/۱ ۹۳/۰ ۳۶٫ توجه به تکمیل برنامه های آموزشی تلویزیون برای حفظ محیط زیست، انعکاس افکار عمومی و انتشار اطلاعات حقوقی شهروندان ۰۲/۲ ۸۷/۰ ۳۷٫ شفاف و قابل فهم بودن اطلاع رسانی در مورد حفظ محیط زیست و استفاده از منابع زیستی برای عموم مردم در صدا و سیما ۰۵/۲ ۹۱/۰ ۴-۴-۱- مرحله نخست: ارزیابی […]

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- …

رسانه ها با پذیرش و ایفای تعهدات موردنظر، باید به خودانضباطی حرفه ای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند. (مک کوایل، ۱۷۱:۱۳۸۲). رسانه ها باید از آن چه ممکن است به جنایت، خشونت یا بی نظمی در کشور یا هتک حرمت گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز کنند(مهدی زاده، سید محمد، ۱۳۸۹). ۲-۴-۲- […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط …

این مدل، ارتباطات را انتقال پیام می‌داند و موضوع “تأثیر” را بیش از معنا می‌پروراند. “تأثیر”، مستلزم تغییر قابل مشاهده و سنجش دربرگیرنده است؛ که عناصر قابل شناسایی فرایند، سبب آن شده باشند. تغییر در یکی از این عناصر، موجب تأثیر متفاوت خواهد شد (فیسک، جان، ۱۳۸۶: ص۱۰ و ۱۱).شکل ۲-۱ : فرمول لاسول با […]

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- قسمت …

گفتگوهای تلویزیونی( میز گرد- مناظره – مصاحبه )ب– میزان استفاده از رسانه تلویزیونی شامل :اصلاً استفاده نمی کنم –کم مصرف – پر مصرف.۱-۷-۲- محیط زیست ( Environment)تعریف مفهومی : محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط […]

تحقیق – بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط …

این نهاد همچنین با صنعت و بازار، از طریق وابستگى آن به کار دستمزدى، تکنولوژى و نیاز به اعتبار در پیوند است؛ اگرچه رسانه خود فاقد قدرت است، اما مستمرا از طریق برخى کاربردهاى مرسوم و سازوکارهاى قانونى و اندیشه هاى مشروعیت بخش با قدرت دولتى متصل مى شود. (مک کوایل، ۱۹۳۵) ۲-۳-۱- مفهوم « […]

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط …

نظریه های انتقادیبه طور کلی اساس نظریات انتقادی بر نقد جایگاه و آثاراجتماعی وسایل ارتباط جمعی و پیامد های ارتباطی استوار است . مجموع نظریه های انتقادی را می توان چنین برشمرد :مارکسیسم کلاسیک ، مکتب فرانکفورت ، مکتب مطالعات فرهنگی ، مکتب ساختارگرایی ، مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها .در خصوص موضوع مورد مطالعه […]