تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک …

۲-۵-۲) تحقیقات داخلیتحقیق با عنوان “بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو” که توسط قره چه و ابوالفضلی انجام شده است.که درآن به تجزیه و تحلیل رویکرد وظیفه ای برای کسب مزیت رقابتی پرداخته شده است.تعیین تاثیر عواملی چون توانایی مدیریت،فروش و بازاریابی،مالی و حسابداری،تولید و […]

تحقیق – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۸

با توجه به گسترش فضای رقابت در میان بانک ها در کشور، مشتریان اطلاعات مورد نظر خود را از کانال های مختلفی به دست خواهند آورد. تلاش جهت شناساندن درست هویت برند به مشتری و ایجاد تصویری مطلوب در ذهن مشتری، یکی از اصولی است که بهتر است مدیران بانک ها به آن توجه لازم […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۷

از سویی رضایت مشتری همواره یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید و یکی از محرک های اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبود های عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، همانا رضایتمندی مشتریان آن سازمان است.رابطه میان رضایت مشتری و رفتارهای […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۹

۴۵ ۹۰/۰ ۳-۹- فرضیه‌های تحقیقدر فراگرد روش شناختی، محقق باید زمینه‌ها، ابزارها، محک‌ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و آن را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید. در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری‌های موجود، به صورت فرضیه‌هایی طرح کرده‌ایم و در مراحل بعدی […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۷

نتایج تحقیقات قبلی اثر هویت برند بر ارزش ادراک شده را به اثبات رسانده اند. یک برند با هویت قوی تر توان بیشتری در افزایش فرآیند ادراک ارزش دارد.( پاراسورامن و همکاران، ۱۹۹۸) استینکمپ و دیگران(۲۰۰۳) دریافتند که ویژگی های برند(مانند جهانی بودن)، ارزش ادراکی از برند را تحت تأثیر قرار می دهد. برند، لوگو […]

پژوهش – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۱

این مشخصه مواردی مانند ایمنی، پایایی و دوام محصول یا خدمات تشکیل می دهند. نکته قابل توجه در مورد این گروه از الزامات این است که مشتری فرض می کند که این خصوصیات در محصول لحاظ شده اند و به عبارت دیگر این خواسته ها ناگفته یا تلویحی هستند. به عنوان مثال مشتری هنگام خرید […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۳

شکل ۲-۴۱- انواع وفاداری بر اساس میزان آزادی در انتخاب و میزان خریدمنبع: راولی و داوز(۲۰۰۰)وفاداری پنهان: وفاداری پنهان حالتی است که مصرف کننده به عرضه کننده شدیداً وابسته باشد، اما این وابستگی ممکن است با خرید همراه نباشد یا اصلاً خریدی صورت نگیرد، یعنی ممکن است مصرف کننده علاقه زیادی به عرضه کننده داشته […]

علمی : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۴

می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد. وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی عمل می کند ولی هم چون سطح قبلی موضوع تغییر بر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کرده اند، مدعی هستند […]

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۵

هویت برندمیرراشد(۱۳۹۰)، در تحقیق خود با استفاده از مدل دوبیسی(۲۰۰۷)، ۴ عامل اعتماد سازی توسط بانک، تعهد بانک جهت تأمین رضایت مشتری، کیفیت ارتباطات و توانایی بانک در مدیریت تعارضات را به عنوان ابعاد بازاریابی رابطه مند در نظر گرفته و تأثیر آن را بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان وجود […]

پژوهش – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۹

کاملاً بی اهمیت کاملاً با اهمیت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ توانایی نیروی فروش در رابطه با محصولات دیگر شکل ۲-۳۲- مقیاس الگوی عملکرد- اهمیت خدماتمنبع: توفر(۱۹۹۹)۲-۴-۵-۲-۱-۴- شاخص رضایتمندی مشتری[۲۷۹]( CSI)در طبقه بندی کلی الگوهای سنجش رضایتمندی مشتری، الگوهای ذهنی به دو دسته حادثه مدار و ویژگی مدار طبقه بندی شدند. شاخص رضایتمندی […]