موضوع بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمات سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌‌ای ایجاد کند. سه شکل مختلف ارائه مراقبت‌های سلامت هست: 1- از طریق دولت 2- سیستم بیمه 3- بخش خصوصی

2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1362 موظف به سرمایه‌گذاری و ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه هست (Nasseri-et.al.,1999) . در سال 1376 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PHC (مراقبت‌های بهداشتی اولیه) یکپارچه گردید و خدمات سلامت منطقه‌ای دوباره سازماندهی شدند و به عنوان یک مرکز سلامت کل کشور، که حتی مناطق کم جمعیت را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد، ایجاد گردید. در سال 1383 تعداد کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در بخش روستایی به 1548 و در بخش شهری به 1362 و در تهران به 98 رسید (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی). بچه‌های زیر 12 سال و زن‌های حامله و شیرده گروه‌های هدف را تشکیل می‌دادند، محقق گردید که این گروهها مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی دریافت کنند، و از این طریق یارانه و کمک دولت را دریافت کنند. آنها که 12 سال و یا بالای 12 سال بودن مطابق با تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند همه هزینه‌ها را خودشان باید پرداخت کنند. هزینه این خدمات در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی برای جمعیت گروه هدف 80 تا 90 درصد و برای افراد دیگر 50 درصد کمتر از همین هزینه‌ها در کلینیک‌های خصوصی که بیمه ندارند می‌گردد.

دو نوع دندانپزشک در بخش دولتی قابل شناسایی می باشد 1- دندانپزشکان درمانی (جامع‌نگر): این دندانپزشکان موظف هستند که در کلینیک‌ها دندانپزشکی دولتی بخش روستایی کار کنند( قانون آموزش دندانپزشکان درمانگر) و خدمات ابتدایی مراقبت را فراهم کنند و حقوق ماهیانه دریافت کنند. که معمولاً نصف حقوق دندانپزشکان در همان مناطق را دریافت می‌کنند. 2- دندانپزشکان: اکثر دندانپزشکان ایرانی بعد از فراغت از تحصیل مجبور به کار در کلینیک‌های دولتی یا در مناطق روستایی  یا در مناطق شهری  به مدت 2 سال هستند (قانون بخش بهداشت حرفه‌ای 1358). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به توزیع این دندانپزشکان جوان مطابق با اولویت‌های جغرافیایی کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی می باشد. زمانی که این دندانپزشکان باید در این مناطق خدمت کنند می‌تواند تا یک سال هم کاهش یابد. در سال 1383، 37 درصد از این دندانپزشکان در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در تهران کار می‌کردند. با در نظر گرفتن اینکه این دندانپزشکان دوره ی اجباری خدمت خود را می‌گذارندند. دندانپزشکانی نیز بودند که در خدمت دولت (یعنی به صورت رسمی) در کلینیک‌های بخش دولتی کار می‌کردند (1147 در کل کشور و 55 نفر در تهران). این گروهها حقوق ماهیانه‌ای کمتر از مقدار درآمد دندانپزشکانی که در بخش خصوصی دریافت می‌کردند، دریافتی داشتند. و آنها خدمات درمانی ساده را فراهم می‌کنند. هیچ تفاوتی بین هزینه‌های مراقبت‌های دندانپزشکان و درمانگرها در مناطق روستایی وجود ندارد (Pakshir 2004). هیچ لیست انتظار و یا صف انتظاری در اکثر کلینیک‌های پاداش دندانپزشکان که برای بیمه دولتی کار می‌کنند از طریق حقوق ماهانه و برای دندانپزشکان قراردادی از طریق پرداخت هزینه خدماتشان صورت می‌گیرد.

افراد بیمه شده تنها می‌توانند از یک طرح بیمه بهره گیری کنند. شورای عالی بیمه سلامت مسئول ایجاد تغییرات در مقررات بیمه اجتماعی طرح‌های بیمه و اعلام میزان دستمزدها مطابق با برنامه‌ها و تعرفه‌های هر کدام از طرح‌ها هستند.

واضح می باشد که دستمزدها برای خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در طرح‌های بیمه کمتر از بخش خصوصی می باشد (تقریباً 50 درصد کمتر). همه طرح‌های بیمه سلامت از یک برنامه برای دستمزدها بهره گیری می‌کنند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

درصد در بین افراد کم درآمد که نوعاً بدترین نوع سلامتی دندان را دارند. تنها مطالعه ای که تاکنون به صورت تصادفی انجام شده توسط RAND HIE صورت گرفته که تخمین زده شده که بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تا 31 درصد افزایش یافته می باشد. برآورد RAND HIE  به دو دلیل بزرگتر بوده می باشد، اول به این دلیل که در این مطالعه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در بین افرادی که به آنها کمک هزینه برای خدمات پرداخت نمی گردد را با افرادی که 95 درصد هزینه های خدمات پرداخت می گردد مقایسه کرده می باشد. در حالی که بیماران خدمات دندانپزشکی نیاز به پرداخت خیلی کم در حدود 1 تا 3 دلار، دارند. هر چند که برای بیماران درمانی، حتی کاهش مقدار خیلی کم هزینه باعث می گردد که تقاضا برای خدمات تا حد معنی داری کم گردد(HEMS و همکاران، 1978). دوم اینکه برآوردها یا تخمین ها در مطالعه RAND بر پایه شرایط قبول خدمات بوده و نه بر اساس پوشش های درمانی واقعی و وجود این شرایط باعث تأثیر کمتر واقعیت شده می باشد. در برنامه درمان سال 2002 آمریکا تنها حدود نیمی (52 درصد) از بزرگسالان واجد شرایط ، ثبت نام کرده اند (Kaiser Commission on Medicaid and the Unmsured) که از منظر سیاست قابل درک می باشد.

تجزیه تحلیل هزینه، منفعت نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان حتی بدون دست آورد مستقیم سلامت مقرون به صرفه بوده می باشد. اصلاح های جدید پوشش های درمانی سلامت می تواند برای میلیون ها نفر که شامل بزرگسالان عقیم نیز می گردد می تواند گسترش یابد. مطابق با نظر نویسنده، افزایش در چنین مزایایی افزایش مراقبت های پیشگیرانه دندانپزشکی را در پی خواهد داشت.  از این رو بهداشت دهان و دندان در بین جمعیت کم درآمد بهبود خواهد یافت و کاهش هزینه های افراد بستری در بیمارستان به دلیل معضلات دندان، در طولانی مدت را ایجاد خواهد نمود.

داشتند، هیچ نوع پوشش دندانپزشکی نداشتند.حدود 40 درصد از افرادی که تحصیلات کمتر از دبیرستان داشتند هیچ نوع پوشش بیمه دندانپزشکی نداشتند.(Bloom Barbara, and A.cohen Robin “Dental Insurance for Rersons Under Age 65 Yeara with Health  Insurance United States,

درمان و اثرات توسعه بیمه درمان اجتماعی،2005

رساله ای تحت عنوان ” درمان و اثرات توسعه بیمه درمان اجتماعی ” توسط بویل ملیسا در دانشگاه ماساچوست، دانشجوی دکترای اقتصاد در سال 2005 انجام شده می باشد. این تحقیق، سیستم درمان کارکنان با سابقه وزارت کار را مورد بررسی قرار می دهد تا به سؤالات متعددی که در مورد درمان اجتماعی آنها هست جواب دهد. باز سازی این سیستم نیاز به روش های جدید و افراد شایسته دارد. محقق تخمین می زند که 35 تا 70 درصد افرادی که جذب سیستم درمان اجتماعی می شوند قبلا تحت پوشش بیمه خصوصی بوده اند.

مطالعات رویالتی و هنگز،2000

رویالتی و هنگز (2005) با بهره گیری داده های مقطعی مربوط به سال 2000 در مورد 1263 کارگر آمریکایی و بر اساس روش های اقتصاد سنجی انتخاب گسسته به ارزیابی اثر ویژگی های کارگران بر تقاضای بیمه ی آنها می پردازد. در این راستا اثر مواردی از قبیل قیمت بیمه نامه، درآمد، سن، جنسیت، سابقه ی کار و… روی تقاضای کارگران برای انواع بیمه های درمان پایه، دندانپزشکی، چشم پزشکی و مراقبت های بلند مدت مورد ارزیابی آماری قرار گرفته می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه کشش تقاضای بیمه درمان پایه از نظر آماری بی معنی می باشد. کشش تقاضای بیمه دندانپزشکی برابر با 167/0- تخمین زده می گردد. کشش تقاضای بیمه چشم پزشکی برابر با 286/0- و در مورد کارگران مذکر کمتر و در مقابل، کشش تقاضای بیمه ی مراقبت های بلند مدت برابر 468/0- و برای زنان کمتر تخمین زده می گردد.Royalty and Hanges(2005)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشدبا موضوع بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد ارتباط سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی می باشد که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390

در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به ارتباط بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی ارتباط مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده می باشد. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم می باشد.

پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:

سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.

2-24-2-تحقیقات خارجی

تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان بهره گیری خدمات دندانپزشکی2011

بهره گیری از متودهای تخمین زن متفاوت برای بهره برداری کردن متغیرهای هر ایالت در مزایای خدمات دندانپزشکی که نویسنده تأثیر بیمه دندانپزشکی را بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی آنالیز و تحلیل  کرده می باشد. نتیجه رگرسیون که به صورت معنی داری نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان احتمال ویزیت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزایش می دهد. 9/9-4/7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد: شناسایی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمات سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌‌ای ایجاد کند. سه شکل مختلف ارائه مراقبت‌های سلامت هست: 1- از طریق دولت 2- سیستم بیمه 3- بخش خصوصی

2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1362 موظف به سرمایه‌گذاری و ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه هست (Nasseri-et.al.,1999) . در سال 1376 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PHC (مراقبت‌های بهداشتی اولیه) یکپارچه گردید و خدمات سلامت منطقه‌ای دوباره سازماندهی شدند و به عنوان یک مرکز سلامت کل کشور، که حتی مناطق کم جمعیت را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد، ایجاد گردید. در سال 1383 تعداد کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در بخش روستایی به 1548 و در بخش شهری به 1362 و در تهران به 98 رسید (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی). بچه‌های زیر 12 سال و زن‌های حامله و شیرده گروه‌های هدف را تشکیل می‌دادند، محقق گردید که این گروهها مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی دریافت کنند، و از این طریق یارانه و کمک دولت را دریافت کنند. آنها که 12 سال و یا بالای 12 سال بودن مطابق با تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند همه هزینه‌ها را خودشان باید پرداخت کنند. هزینه این خدمات در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی برای جمعیت گروه هدف 80 تا 90 درصد و برای افراد دیگر 50 درصد کمتر از همین هزینه‌ها در کلینیک‌های خصوصی که بیمه ندارند می‌گردد.

دو نوع دندانپزشک در بخش دولتی قابل شناسایی می باشد 1- دندانپزشکان درمانی (جامع‌نگر): این دندانپزشکان موظف هستند که در کلینیک‌ها دندانپزشکی دولتی بخش روستایی کار کنند( قانون آموزش دندانپزشکان درمانگر) و خدمات ابتدایی مراقبت را فراهم کنند و حقوق ماهیانه دریافت کنند. که معمولاً نصف حقوق دندانپزشکان در همان مناطق را دریافت می‌کنند. 2- دندانپزشکان: اکثر دندانپزشکان ایرانی بعد از فراغت از تحصیل مجبور به کار در کلینیک‌های دولتی یا در مناطق روستایی  یا در مناطق شهری  به مدت 2 سال هستند (قانون بخش بهداشت حرفه‌ای 1358). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به توزیع این دندانپزشکان جوان مطابق با اولویت‌های جغرافیایی کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی می باشد. زمانی که این دندانپزشکان باید در این مناطق خدمت کنند می‌تواند تا یک سال هم کاهش یابد. در سال 1383، 37 درصد از این دندانپزشکان در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در تهران کار می‌کردند. با در نظر گرفتن اینکه این دندانپزشکان دوره ی اجباری خدمت خود را می‌گذارندند. دندانپزشکانی نیز بودند که در خدمت دولت (یعنی به صورت رسمی) در کلینیک‌های بخش دولتی کار می‌کردند (1147 در کل کشور و 55 نفر در تهران). این گروهها حقوق ماهیانه‌ای کمتر از مقدار درآمد دندانپزشکانی که در بخش خصوصی دریافت می‌کردند، دریافتی داشتند. و آنها خدمات درمانی ساده را فراهم می‌کنند. هیچ تفاوتی بین هزینه‌های مراقبت‌های دندانپزشکان و درمانگرها در مناطق روستایی وجود ندارد (Pakshir 2004). هیچ لیست انتظار و یا صف انتظاری در اکثر کلینیک‌های پاداش دندانپزشکان که برای بیمه دولتی کار می‌کنند از طریق حقوق ماهانه و برای دندانپزشکان قراردادی از طریق پرداخت هزینه خدماتشان صورت می‌گیرد.

افراد بیمه شده تنها می‌توانند از یک طرح بیمه بهره گیری کنند. شورای عالی بیمه سلامت مسئول ایجاد تغییرات در مقررات بیمه اجتماعی طرح‌های بیمه و اعلام میزان دستمزدها مطابق با برنامه‌ها و تعرفه‌های هر کدام از طرح‌ها هستند.

واضح می باشد که دستمزدها برای خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در طرح‌های بیمه کمتر از بخش خصوصی می باشد (تقریباً 50 درصد کمتر). همه طرح‌های بیمه سلامت از یک برنامه برای دستمزدها بهره گیری می‌کنند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشددرباره بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمات سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌‌ای ایجاد کند. سه شکل مختلف ارائه مراقبت‌های سلامت هست: 1- از طریق دولت 2- سیستم بیمه 3- بخش خصوصی

2-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1362 موظف به سرمایه‌گذاری و ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه هست (Nasseri-et.al.,1999) . در سال 1376 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PHC (مراقبت‌های بهداشتی اولیه) یکپارچه گردید و خدمات سلامت منطقه‌ای دوباره سازماندهی شدند و به عنوان یک مرکز سلامت کل کشور، که حتی مناطق کم جمعیت را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد، ایجاد گردید. در سال 1383 تعداد کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در بخش روستایی به 1548 و در بخش شهری به 1362 و در تهران به 98 رسید (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی). بچه‌های زیر 12 سال و زن‌های حامله و شیرده گروه‌های هدف را تشکیل می‌دادند، محقق گردید که این گروهها مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان را در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی دریافت کنند، و از این طریق یارانه و کمک دولت را دریافت کنند. آنها که 12 سال و یا بالای 12 سال بودن مطابق با تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند همه هزینه‌ها را خودشان باید پرداخت کنند. هزینه این خدمات در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی برای جمعیت گروه هدف 80 تا 90 درصد و برای افراد دیگر 50 درصد کمتر از همین هزینه‌ها در کلینیک‌های خصوصی که بیمه ندارند می‌گردد.

دو نوع دندانپزشک در بخش دولتی قابل شناسایی می باشد 1- دندانپزشکان درمانی (جامع‌نگر): این دندانپزشکان موظف هستند که در کلینیک‌ها دندانپزشکی دولتی بخش روستایی کار کنند( قانون آموزش دندانپزشکان درمانگر) و خدمات ابتدایی مراقبت را فراهم کنند و حقوق ماهیانه دریافت کنند. که معمولاً نصف حقوق دندانپزشکان در همان مناطق را دریافت می‌کنند. 2- دندانپزشکان: اکثر دندانپزشکان ایرانی بعد از فراغت از تحصیل مجبور به کار در کلینیک‌های دولتی یا در مناطق روستایی  یا در مناطق شهری  به مدت 2 سال هستند (قانون بخش بهداشت حرفه‌ای 1358). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به توزیع این دندانپزشکان جوان مطابق با اولویت‌های جغرافیایی کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی می باشد. زمانی که این دندانپزشکان باید در این مناطق خدمت کنند می‌تواند تا یک سال هم کاهش یابد. در سال 1383، 37 درصد از این دندانپزشکان در کلینیک‌های دندانپزشکی دولتی در تهران کار می‌کردند. با در نظر گرفتن اینکه این دندانپزشکان دوره ی اجباری خدمت خود را می‌گذارندند. دندانپزشکانی نیز بودند که در خدمت دولت (یعنی به صورت رسمی) در کلینیک‌های بخش دولتی کار می‌کردند (1147 در کل کشور و 55 نفر در تهران). این گروهها حقوق ماهیانه‌ای کمتر از مقدار درآمد دندانپزشکانی که در بخش خصوصی دریافت می‌کردند، دریافتی داشتند. و آنها خدمات درمانی ساده را فراهم می‌کنند. هیچ تفاوتی بین هزینه‌های مراقبت‌های دندانپزشکان و درمانگرها در مناطق روستایی وجود ندارد (Pakshir 2004). هیچ لیست انتظار و یا صف انتظاری در اکثر کلینیک‌های پاداش دندانپزشکان که برای بیمه دولتی کار می‌کنند از طریق حقوق ماهانه و برای دندانپزشکان قراردادی از طریق پرداخت هزینه خدماتشان صورت می‌گیرد.

افراد بیمه شده تنها می‌توانند از یک طرح بیمه بهره گیری کنند. شورای عالی بیمه سلامت مسئول ایجاد تغییرات در مقررات بیمه اجتماعی طرح‌های بیمه و اعلام میزان دستمزدها مطابق با برنامه‌ها و تعرفه‌های هر کدام از طرح‌ها هستند.

واضح می باشد که دستمزدها برای خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در طرح‌های بیمه کمتر از بخش خصوصی می باشد (تقریباً 50 درصد کمتر). همه طرح‌های بیمه سلامت از یک برنامه برای دستمزدها بهره گیری می‌کنند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>