پایان نامه : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

اسلامی، شیعی می‌گردد. در این دوران مجاهدت‌های فکری فراوانی شکل می‌گیرد امّا به‌صورت جدی‌تر این مباحث را در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به‌صورت جدی در این خصوص ارائه‌ی مطلب می‌کنند. عبدالکریم سروش به‌عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان یک چهره‌ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال‌های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان‌های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می‌پردازند. امّا مطالعه سیر اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن‌ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می‌کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می‌رسد رفته‌رفته این قرائت‌های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته‌ی عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته‌اند و احتمالاً قرائت‌هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته می باشد. حال با در نظر داشتن مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این می باشد که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت‌هایی که هرکدام دراین‌باره ارائه می‌دهند، تاریخچه‌ی حکومت اسلامی، سیر اندیشه‌ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، به‌صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به‌صورت جامع و کامل ارائه خواهد گردید.

2-1)اهداف پژوهش:

هدف کلی انجام این پژوهش مطالعه تفکرات این دو اندیشمند درمورد‌ی حکومت اسلامی و مبانی نظری این نوع حکومت می باشد که به‌صورت اختصار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • مشخص شدن تفاوت دیدگاه مصباح یزدی و سروش در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری و ماهیت حکومت اسلامی.
  • کشف تفاوت‌های موجود در اندیشه‌ی این دو متفکر در باب حدود اختیارات حکومت اسلامی.
  • واکاوی تکالیف و کار ویژه‌های حکومت اسلامی و… از دید این دو متفکر.
  • رویکردی فلسفی – کلامی به دفاع عقلانی از حقانیت انحصاری دین می‌پردازد، دینی که کمال و سعادت انسانی درگرو ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی بشر با آن می باشد. امّا ملکیان با رویکرد فلسفه‌ی دین و پراگماتیسمی به پژوهش عقلانی و روان‌شناسانه دین می‌پردازد و با قرائت معنویت گرایانه از دین، کارکرد دین را تنها به جنبه‌ی فردی و نیازهای وجودی و در جهت کاستن بعضی از درد و رنج‌هایی که با ابتنای به علوم و معارف بشری قابل‌رفع نیست، معطوف می‌سازد.

مرتضوی، زینب السّادات، انتظار بشر از دین در نگاه اندیشمندان اسلامی(استاد جوادی آملی، دکتر سروش)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1386، در این پژوهش که با عنوان«انتظار بشر از دین» از منظر اندیشمندان

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

جهت امام و والی و جماعتی این شرط را اعتبار کرده اند و آحاد رعیت را ،حسب روا نداشته اند و این شرط فاسد می باشد. زیرا که آیات و اخبار که ایراد کرده ایم ، دلیل می باشد بر آن چیز که هر که منکری بیند و بر آن خاموش باشد ، عاصی گردد. هر جا که بیند و چنان که بیند بر سبیل عموم و شمول وتخصیص آن به تفویض امام ،تحکمی بی اصل می باشد . ( غزالی  ،1357 ،ج 2 ، 682).

حاصل بحث آن که اولاً ،آحاد رعیت در امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن از کسی ندارد و اما در ارتباط با امر و نهی مردم بر پادشاهان وامراء فقط تا مراحلی مجازند ، نه مراحلی     با این مبنا ، توقع حقوق و آزادی مردم و سخن از حق تعیین سرنوشت حق نقد و حق تأسیس تشکلها و سایر حقوق مردم در آثار غزالی داشتن انتظاری بجا نیست و البته اینگونه توجه از امثال غزالی و سایر کسانی که نگرشی سنتی به عالم و آدم دارند عجیب نیست و جالب آن جاست که غزالی وقتی در رساله الادب فی الدین از آداب الرعیه                                 مع السلطان سخن به میان می آورد می نویسد :

قله الغشیان لبابه وترک الاستعانه به الالشی ء یلزم امره و دوام الهیبه له و ان کان ذا رفق وترک الاستجراء علیه و ان کان ذا لین وقله السوال وان کان مجیباٌ و الدعاء له ذا ظهر . ( غزالی ، 1363 ، 116).

ملازمه ی با سلطان را اندک کند و طلب یاری از شاه را ترک کند ، مگر چیزی که لازم است و هیبت او مستقر باشد گرچه سلطان مهربان باشد واگر سلطان ملایم می باشد رعیت بر او جسور نباشد و درخواست اندک داشته باشد گرچه سلطان دهنده و پاسخگو باشد و وقتی سلطان ظاهر می گردد برای او دعا کند.

اگر غزالی برای حاکم وظایفی نیز بر می شمرد که نقطه مقابل حقوق مردم می باشد. بیشتر جنبه توصیه های اخلاقی غیر قابل اجرا یا حداکثر مجموعه ای از احکام فقهی دارد تا دفاع از حقوق بشر و مکلف کردن سلطان و خلیفه . درباره اولین وظیفه حاکم ، هانری لائوست به درستی می نویسد :

اولین تکلیفش عبارت می باشد از اجرای حقوق الهی …. اما در مکتبی که حیات دینی و حیات دنیوی بدون آن که در یکدیگر ذوب شوند یک دیگر را تکمیل و هم آهنگ می کنند. حقوق الهی و حقوق بشری از یکدیگر غیر قابل انفکاکند. زیرا جامعه ای که حقوق الهی حرام و حلال و مقررات شرعی را رعایت کند حقوق بشری نیز در آن جامعه به طور خود به خود حفظ و رعایت خواهد گردید… تکریم به حقوق بشر اشراف مخلوقات و شبه خدا در این دنیا هم برا ی رئیس جامعه و هم برا اتباع وظیفه ای می باشد که از نظر درجه اهمیت بلافاصله پس از تکلیف رعایت حقوق الهی جای گرفته می باشد. اما باید در نظر داشت که خداوند از تجاوز به حقوق خود زودتر و آسانتر در می گذرد تا تجاوز به حقوق یکی از بندگانش. ( لائوست ،1354،‌ 389 ، 388).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

-4-2-2-مصلحت

مصلحت عمومی موردتأکید غزالی نیست اما از آن جا که او،مصلحت رابه به حفاظت از خواسته های شرع ،معنی نموده ومقصود شرع دررابطه بامردم رابه حفظ دین ،جان،عقل ،نسل ومال وابسته  دانسته می باشد؛با واسطه ی شرع حفاظت ازجان ومال و…..مردم را از وظایف حاکم اسلامی می داند.

در مرحله اعمال حکم حاکم مورد نظر غزالی باید رعایت مصلحت مردم و جامعه را نیز بنماید و مصلحت عمومی از ملاکهای اعمال حکم محسوب می گردد اما در تعیین مصلحت بازداشت ، آحاد رعیت را با سلطان نرسد ، چه آن محرک و مهیج باشد و محذوری که از آن زاید ، بیشتر بود ، و امام سخن درشت گفتن ، چنان که گویی که از ظالم ، ای خدای ناترس ، آن چه بدین ماند ، اگر فتنه ای را جنباند که شر آن به غیر او برسد ، روا نباشد و اگر غیر از بر نفس خود ترسد روا باشد ، بل مستحب بود چه آن عادت سلف بوده می باشد که خود را در خطر انداختندی و تصریح انکار کردندی و از کشتن و انواع عذاب نترسیدنی ، بدانچه می دانستند که آن شهادت باشد ….پیامبر فرمود : افضل الجهاد کلمه حق عند امیر جائر ، فاضل ترین مجاهده ،سخن حق می باشد پیش امیر ظالم (غزالی،1357 ، 737).

پس برای طریق پند دادن پادشاهان و امر به معروف ونهی از منکر به سیره علمای سلف ارجاع می دهد. مثلاٌ داستانی را از حسن بصری در حضور حجاج نقل می کند ، که حاضر نشد به حضرت علی (ع) بد بگوید و در پاسخ حجاج دلیل را آیه 143 سوره بقره خواند و گفت : علی از آن کسانی می باشد که خدا ایشان را هدایت داده و اهل ایمان و پسر عم پیامبر (ص) و داماد او بر دختر او و دوست ترین مردم نزدیک او و صاحب سبقتهای بابرکت که حکم ازلی در حق وی به آن سابق بود. تو نتوانی و هیچکس از مردمان نتواند که آن را از او بازدارد و میان آن حائل گردد. پس گویم گر وی را ذلتهایی بوده باشد خدای بسنده می باشد او را .

به خدای که در حق او سخنی از این عدلتر نمی یابم . پس حجاج از این سخن متغیر گردید و روی ترش گرفت و به خشم از تخت برخاست و به خانه ای که در پس او بود در رفت . سپس حجاج حسن بصری را طلبید و گفت : تو در حق ما می گویی که خدای عزوجل ایشان را هلاک گرداناد . چه بندگان خدای را برای درم و دنیا بکشد ؟ گفت : آری گفت : تو را بر این چه می دارد ؟ گفت : آن چه خدای عزوجل بر عالمان پیمان بسته می باشد که حق را بیان کنند و آن را نپوشند . گفت : از حسن ، زبان را نگاه دار و بپرهیز از آن که از تو به من چیزی رسد که آن را کراهیت دارم  ، چه به سبب ان سر تو را از تن جدا کنم  ( غزالی، 1357 ، 743).

   در جای دیگر وقتی غزالی در ارکان امر به معروف و شروط آن بحث می کند می نویسد : به آن که حسبت عبارت می باشد از امر به معروف و نهی از منکر و رکن آن در چهار چیز می باشد : محتسب و کسی که بر وی حسبت کند و چیزی که در آن حسبت کند و نفس احتساب …… رکن اول : محتسب ، او را شرطهاست و آن شرطها …. شرط اول : تکلیف ، شرط دوم: ایمان ، شرط سوم : عدالت ، شرط چهارم : آنکه مأذون باشد از

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   سپس مؤلف تأکید می کند اگر بخش دوم کتاب نصیحه الملوک را به غزالی نسبت بدهیم رسم یک منحنی از تحولات اندیشه سیاسی غزالی جهش غیرعادی پیدا نموده و منحنی رسم شده دارای سکته می گردد . از این رو پس از بررسی محتوایی زیرا غزالی را وفادار به اندیشه اسلامی ارزیابی می کند و بخش دوم نصیحه الملوک به شدت رنگ و بوی ایرانی گری و یونانی گری دارد. واز نظر شیوه نگارش مثلاٌ خلاف سایر آثارش از شعر بهره برده و ….و هم چنین از نظر زمان و زبان به این نتیجه می رسد که بخش دوم نصیحه الملوک یا از غزالی نیست و یا   سلطان برآن قناعت نکند که خود از ظلم دست بدارد ولیکن غلامان و چاکران و گماشتگان و نایبان خود را مهذب دارد و به ظلم ایشان رضا ندهد که او را ظلم ایشان بپرسند چنان که از ظلم وی بپرسند (غزالی،1361 ، 36).

غزالی توصیه به رعایت عدالت از سوی سلطان را بر رعیت او در نامه ها و مکاتباتش به سلاطین و امرا نیز مدنظر دارد .چنان چه در نامه ای به سلطان سنجردر سال 503 می نویسد :

رسول الله (ص) می فرماید : که یک روزه عدل از سلطان عادل فاضل تر از عبادت شصت ساله زیرا ایزد سبحانه و تعالی تو را این ساز و آلت بداد که آن چه دیگری به شصت تواند کرد تو به یک روز به جای توانی آورد چه اقبال و دولت زیادتر از این … امروز به حدی رسیده می باشد که عدل یک ساعت برابر عبادت صد سال می باشد . بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده اند. ….(غزالی ،1364 ،4).

درباره خلیفه و عدالت نیز اشاره گردید که غزالی سخت گیری های سابقین را ندارد و به عنوان شرط لازم خلیفه از عدالت ذکری نمی کند و در کنار صفت ورع یادآوری می کند که آدمیان متعبد محض و یا گناهکار محض نیستند. بلکه معمولاً هر دو را دارند و برای اینکه صفت عدالت بر شاهد قاضی و امام صدق بکند کافی می باشد که تعبد او بر معصیت او بچربد :غلبت الطاعات فی حقه المعاصی ( غزالی، 1383 ه. ق 190).

حاصل آن که عدالت به یک معنا محدود کننده اضلاع ثلاثه خلافت می باشد ( خلیفه ، سلطان و علما )و آن بعد عمدتاً جنبه اخلاقی دارد و غزالی مباحث سیاسی مربوط به هر سه این ارکان را با بحث عدالت قرین می نماید. اما در معنای دیگری با این اصل متساهلانه برخورد نموده و به صورت شفاف ، عدالت را به عنوان پیش شرط و از صفات حکام بر نشمرد می باشد و برای فرار از هرج ومرج و رعایت مصلحت اطاعت از سلطان حاکم را محور بحث خود قرار داده می باشد . حتی در احیاء علوم الدین فتوی داده می باشد که : سلطان ظالم جاهل هرگاه که قوت وشوکت او را مساعدت نماید و عزل او دشوار باشد و دیگری به جای او نشاندن فتنه ای خیزد که طاقت آن نتوان داشت به ترک او واجب آید و اطاعت او لازم باشد چنان که طاعت امراء. ( غزالی، 1357 ، 304) .

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   در جای دیگر همین اثر نیز لائوست حکایت از تلخکامی غزالی از سیاست دارد . آن جا که با طرح توجه غزالی به مسأله ضرورت خلافت در کتاب احیاءعلوم الدین در مقایسه با مستظهری می نویسد :

گرچه بسان مستظهری احیاء نیز ضرورت خلافت را متذکر می گردد و ادعاهای شیعه را باطل می شمارد ولی در آن دیگر از توصیفات مبالغه آمیزی که مؤلف از مستظهر کرده می باشد نشانی حاکم ( و خلیفه و سلطان ) متمرکز می کند و از ثبات یا تغییر اندیشه غزالی نسبت به مردم سخنی در میان نیست مگر با در نظر داشتن این نکته که در تعامل حاکم ومردم از نگاه غزالی تأکید و تمرکز بر حاکم می باشد واین خود به کمرنگ شدن و کم وزن شدن تأثیر مردم خواهد انجامید .

دیدگاه سوم : دکتر حاتم قادری در کتاب اندیشه سیاسی غزالی نیز مدعی می باشد :

غزالی به عنوان متفکری که الزاماً‌ واجد کلیت در اندیشه (نظریه) انسانی می باشد که به امر سیاست نیز دست کم در زیّ و کسوت فقاهت اشتغال دارد ( قادری ، 1370 ، 72).

و به عنوان شاهد بر مدعا می نویسد :

غزالی هم زیرا یک فقیه و عالم ، نه تنها با تحولات فکری – سیاسی زمانه خود آشناست که به صراحت نسبت به این جریانات موضع دارد ….. گذشته از شرکت و سهم غزالی در جریانات عمومی مذهبی – سیاسی قرن پنجم تأثیر ویژه ای در مدارس نظامیه مسأله جانشینی مستظهر اختلاف و درگیری در ولایتعهدی سلطنت و بالاخره تصمیم به ترک بغداد همه مانند مواردبرجسته ای می باشد که غزالی را همچون متفکری که الزاماً و طبعاً به امر سیاسی می پردازد متمایز و برجسته می کند (قادری ،1370 ،137).

سپس به چگونگی ارتباط میان نظریه (منظومه) و امر سیاسی می پردازد و از آن جا که آثار سیاسی – اعتقادی غزالی را در راستای فعل و موضع گیری غزالی تحلیل  می کند ( مستظهری ، در رد باطنیه ، و دفاع از خلافت عباسی ، نصیحه الملوک برای سلطان سنجر و …. ) پس بدون در نظر داشتن این فعل و چگونگی ارتباط آن با اندیشه کلی (نظریه) امکان دستیابی به کنه تفکر غزالی وجود ندارد (قادری ، 1370 ، 73).

اما در توجیه هماهنگی یا عدم هماهنگی بین دوکتاب مهم غزالی که معمولاً مسأله برانگیزند یعنی نصیحه الملوک و فضائح الباطنیه آقای قادری معتقد می باشد : مطالب نصیحه الملوک در واقع همان نکاتی می باشد که غزالی سالیان پیش از آن و به هنگام اقامت در بغداد در کتاب فضائح الباطنیه در باب دهم …. آورده می باشد . این وظایف دینی به دو قسم تقسیم شده می باشد :

1 – وظایف علمی 2 – وظایف عملی … در فضائح الباطنیه باتوجه به وضعیت سیاسی آن روز غزالی مخاطب خود را امیرالمؤمنین که مقصود مستظهر باشد قرار داده می باشد در حالی که در نصیحه الملوک که کتاب فارسی غزالی نیز هست ملوک و سلاطین مخاطب هستند. ( قادری ، 1370 ، 169).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن جا می رساند که پس از انبیاء به جای تأکید بر علما بر خلیفه و سلطان که می توانند اکثریت آحاد جامعه را انتظام بخشند پای بفشارد .

3- غزالی در گذار از آرمان خواهی به واقع بینی طبیعت و ماهیت زمانه را که فساد علما و گریز مردم از خلافت و تبهکاری مردم بر آن مؤثر بودند لحاظ نموده و لذا در اواخر عمر منحنی تفکر سیاسی وی به سوی تأکید بر سلطان مطاع سیر می کند.

4- کانون اندیشه سیاسی غزالی قدرت سیاسی و مظاهر آن : خلیفه و سلطانند و نگاه غزالی به مردم نگاه منفی همراه با بدبینی می باشد . به عبارت دیگر در تنظیم منحنی تفکر غزالی و در تعامل حاکم و مردم نه تنها برای مردم جایگاهی باز نمی گردد بلکه در مجموع به سوی تأثیر کمتر مردم و قدرت بیشتر حکام میل می کنیم .

5- حداقل نکته ای که درباره دیدگاه دکتر طباطبایی بر سیر تحول اندیشه سیاسی غزالی می توان گفت آن می باشد که هم ایشان در آثاری که بعد از منبع فوق نوشته می باشد به غزالی نگرشی دنیامدار بر اساس احیاء علوم الدین نسبت می دهد که بامطالب نقل شده از الاقتصاد فی الاعتقاد درباره دنیا سازگار نیست . مثلاٌ می نویسد :

احیاء علوم دین آن گونه که غزالی پراهمیت ترین بازپرداخت آن را در احیاء علوم الدین عرضه کرده می باشد در نهایت اخلاق آخرت و اعراض ازدنیاست . و حال آن که در این تحلیل مدعا آن بود که دنیا مشترک لفظی می باشد و در مباحث غزالی مراد از دنیا نظام قبل از آخرت می باشد که مقدمه حیات اخروی ونظام الدین و برای نیل به سعادت در نظر داشتن آن ضروری می باشد .

دیدگاه دوم .

   هانری لائوست در کتاب سیاست و غزالی از یکسو از تحول اندیشه سیاسی غزالی خبر می دهد. مثلاٌ آنجا که درباره مسأله خلافت و امامت به نقل از کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد می نویسد :این مسأله نه یکی از مسائل اساسی دین می باشد و نه بحث در موضوع آن منحصر به بخش عقلی می باشد بلکه خلافت و امامت به شاخه فقه یعنی به بخش رفتار متعلق می باشد …. مسأله خلافت و امامت موجد کشمکش هایی متعصبانه گردید وارجح آن می باشد که اصولاً به آن پرداخته نشود …..(لائوست ، 1354   ، 131).

سپس در توجیه این شیوه بحث می آورد :

انتخاب چنین رویه از جانب کسی که در مستظهری با چنان حدت به مسأله سیاست پرداخته می باشد عجیب می نماید ونشانه تلخکامی او از سیاست می باشد ( لائوست  ،1354 ، 121).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت فوق العاده واعتبار منطق در نظر غزالی بواسطه نوعی موضع گیری می باشد که وی در مقابل نفوذ اندیشه اسماعیلیان و تسلط سیاسی آنان اتخاذ کرده می باشد (منصور نژاد 1382 ، 140).

اگر عوامل سیاسی و اجتماعی بر شیوه و تحوه تفکر غزالی مؤثر بوده این تأثیر آیا در تعامل حاکم و مردم نیز دیده می گردد ؟ شاید به این پرسش نتوان پاسخ کاملاً مثبت داد زیرا که تحول اندیشه غزالی درباره مردم در آثارش نمودی ندارد ولی تحول اندیشه سیاسی غزالی درباره حاکم کاملاٌ مشهود می باشد و بلکه مسأله و معضلی می باشد که نیاز به تحلیل دارد .

زیرا غزالی که زمانی در دفاع از خلافت المستظهری یا فضائح الباطنیه را که به نوعی شریعت نامه نویسی می باشد در توجیه خلافت می نویسد در اواخر عمر نصیح الملوک را که نوعی سیاست نامه نویسی می باشد در توجیه قدرت سلاطین و شاهان می نویسد اینجاست که سیر اندیشه غزالی در دفاع از خلافت و سپس حمایت از سلطنت نیاز به توجیه و تحلیل دارد ضمن اینکه چگونه فردی می تواند در پس اثر اخلاقی عمیق وگسترده ای زیرا احیاءعلوم الدین نصیحه الملوک را بنگارد ؟

   دیدگاه اول : در زمینه سیر تحول اندیشه غزالی دکتر سید جواد طباطبایی می نویسد که نصیحه الملوک اثری استثنایی در مجموعه نوشته های غزالی می باشد که مؤید قاعده فکری غزالی می باشد و از منطق درونی تحول اندیشه سیاسی او تخطی نمی کند. به عبارت دیگر ، اندیشه سیاسی غزالی وحدتی دارد که تنوع آثار و اختلاف بیان و تعبیر خللی بر آن وراد نمی سازد (طباطبایی ،1367 ،86).

سپس در توجیه مطلب نحوه توجه غزالی به دین و دنیا را نحوه ای می داند که نه صرفاً مثل سیاست نامه روابط دنیوی می پردازند و نه مثل شریعت نامه ها دنیا را مزرعه و محل گذر می داند بلکه راه حل سومی دارد و آن مشترک لفظی بودن دنیاست .

مراد غزالی از دنیا زیادی تنعم وتلذذ نیست بلکه مراد او چیزهایی می باشد که قبل از مرگ لازم می باشد ونظام دین به معرفت وعبادت مشروط می باشد واین اعمال صحت بدن و سلامت و رفع نیازهای اساسی از قبیل مسکن و… را می طلبد . در این صورت دنیا وسیله سعادت آخرت می باشد و نظام دنیا شرط نظام دین می باشد.

فاذن بان نظام الدنیا اعنی ان مقادیر الحاجه شرط لنظام الدین (طباطبایی  ،1367 ، 198).

غزالی با عنایت به چنین ارتباط ای میان دین و دنیا به تعریف سیاست وانواع آن می پردازد و ضمن توضیح مراتب سیاست تمایزی اساسی میان سیاست آرمانی و واقعی وارد می نماید. علی رغم اینکه غزالی بعد از سیاست انبیاء سیاست علما را اشرف سیاست می داند :اشرف هذه المقامات بعد النبوه افاده العلم وتهذیب نفوس الناس ….(طباطبایی، 1372، 88).

     اما با اندک دقتی معلوم می گردد که با ختم دایره نبوت یگانه سیاستی که می تواند به تنظیم واقعی امور بپردازد سیاست خلفا ملوک و سلاطین می باشد  که غزالی آنان را هم طراز با    2- واقع بینی سیاسی غزالی را

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

آنکه مرد را چهار زن حلال کرد و زن را یک شوی 9- آنکه در خانه معتکف باید بودن 10- آنکه در خانه سر پوشیده دارد ، ….. 14- امیری را نشاید و نه نیز قضا را و نه حکم را … (‌غزالی 1361 ، 271).

در مطلب فوق ، جدای از حقوق در حد امارت و قضاوت ، بلکه زنان از حق مالک تن خود بودن ، نیز بازداشته شده واعتکاف در خانه ، عقوبتی می باشد که خدا در حق آنان روا داشته می باشد .     ممکن می باشد گفته گردد که ، زیرا بخش دوم نصیحه الملوک جای چند و زیرا دارد ، شاید این توجه غزالی نباشد ، اما اگر در سایر آثار او نیز همین برداشت از حقوق زنان آمده باشد آن وقت خدشه در مطالب فوق دردری را دوا نمی کند.

در رساله الادب فی الدین غزالی در آداب مربوط به زنان ذیل آداب المراه فی نفسها می نویسد :ان تکون لازمه لمنزلها ، قاعده فی قعر بیتها و لاتکثر صعودها ولااطلاعها الکلام لجیرانها ولاتدخل علیهم الا فی حال یوجب الدخول ستر بعلها فی نظره و تحفظه فی غیبته ولاتخرج من بیتها و ان خرجت فمتخبئه و …(غزالی 1361،112).

از منزلش فاصله نگیرد ، در کنج خانه بنشیند و برای همسایگان صدایش را بلند نکرده و از کلامش خبر نداشته باشید و بر آن ها مگر وقتی که وارد گردد ضروری می باشد ، داخل نشود همسرش در نگاه به او لذت ببرد و همسرش را در زمان عدم حضور حفظ کند واز خانه خارج نشود واگر خارج گردید پوشیده باشد.

در مطلب تأثیر شده فوق نیز نه تنها از حقوق سیاسی واجتماعی زنان سخنی در میان نیست بلکه مؤید همان محتوای نقل شده از نصیحه الملوک می باشد.این نگاه منفی به زن در احیاءعلوم الدین نیز عمدتاً تعقیب و مطرح شده می باشد. مثلاً در ربع مهلکات در کتاب آفت شهوت شکم و فرج حدیثی نبوی را نقل می کند:النساأحبائل الشیطان زنان دامهای شیطانند.

و یا از سعیدبن مسیب نقل می کند :

حق تعالی هیچ پیغمبری بعث نفرمود که نه ابلیس امید آن داشت که وی رابه زنان هلاک گرداند و هیچ چیز نزدیک من مخوفتر از ایشان نیست … و یکی  از ایشان گفت که شیطان زن را گوید که تو نیمه لشکر منی و تو تیر منی که زیرا تو را بیندازم خطا نکنم و تو موضع سر منی و تو رسول منی در حاجات من (غزالی 1275 ، 210).

در موارد نیز در احیاء علوم الدین مطالبی در اوصاف زنان آورده می باشد که با مطالب نقل شده قبلی سازگار نیست مثلاٌ از پیامبر نقل کرده :حبب لی من دنیا کم ثلاث : الطیب والنساء و قرهعینی فی الصلوه (غزالی 1275 ،ج 3 ، 459).دوست گردانیده گردید بر من از دنیای شما ، سه چیز : خوش بویی و زنان و روشنایی چشم من در نماز می باشد .

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور عمومی ، در واقع پاسداران جامعه از خطر سقوط در ورطه بدعتها هستند. این افراد ، همواره با تکیه بر حربه وعظ ، به اصلاحات اخلاقی در جامعه دست می زنند و با آگاهی دادن عوام به مسائل معاد ، آن ها را از آتش جهنم باز می دارند و به نعمتهای بهشتی مایل می گردانند و البته خود این افراد نیز باید سرمشق علمی و عملی آحاد جامعه باشند.

این دسته از طالبان علم که در جامعه در تأثیر واعظ ، خطیب ، ناصح و طلبه ظاهر می شوند ، باید به حد ضرورت ، از علوم فقه ، حدیث ، تفسیر و کلام ، اطلاعاتی داشته باشند . در صورت امکان و میل جوینده علم می توان از حد عبور کرد و به اقتصاد که همان میانه روی باشد ، دست یازید ، ولی بیش از این که استقصا باشد، مفید فایده نیست (غزالی ، 1357،100).

3-3-2-اقلیتهای دینی

از جهت نظری ، اقلیتهای دینی از نگاه غزالی ، بت پرست و کافرند :

یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را به استناد قرآن و سنت ، بت پرست می داند. به نظر وی ، کفر براهمه از کفر یهودیان و مسیحیان ، شدیدتر می باشد. زیرا برهمائیان ، اصل نبوت را نفی می کند ، در حالی که یهودیان و مسیحیان اصل نبوت را قبول دارند وفقط به نبوت محمد عقیده ندارند (لائوست ،1357،515).

اما غزالی در اقدام و در بعد سیاسی و اجتماعی ، از تکالیف و حقوق متقابل دولت اسلامی و اقلیتهای تحت حاکمیت آنها ، به ندرت سخن گفته می باشد.

از نادر اظهار نظری که به نحوی ، رایحه سیاسی دارد ، جمله ای می باشد که در ذیل یک نامه طولانی به شاه عصر ، که او را به سیره پدرش ، ملکشاه ارجاع داده و می نویسد :اگر گویند در ولایت تو جهودی هست ، وی را از ولایت بیرون کن ، بگو : در روزگار پدرم کجا بود ؟ زیرا گویند در ولایت وی ، بگو : پس چرا قاعده ای که وی نهاد ، باطل کنم؟

و یا در رساله سرالعالمین و کشف ما فی الدارین ، از لطافت پیامبر شاهدی را نقل می کند : انه کانت تتردالیه امراه یهودیه فنهض لها قائماً فقالت له فی ذلک عایشه رضی الله عنها : اتقوم لامراه یهودیه قائماً ؟ قال هذه کانت تترد الینا فی زمن خدیجه رضی الله عنها و حسن العهد من الایمان (غزالی ، 1363 ، 10-9).

زن یهودی بر پیامبر می گذشت . پیامبر (ص) ، برای او برخاست ، عایشه گفت : آیا برای زن یهودی بلند می شوید ؟ پیامبر گفت : این زن در زمان خدیجه ، به نزد ما آمد و گردید می کرد و عهد را نیکو داشتن ، جزئی از ایمان می باشد .

بهشت نافرمانی کرد و از آن درخت گندم خورد ، حق تعالی زنان را ازهیجده (18) چیز ، عقوبت فرمود کردن :1- حیض 2- دوم زادن 3- جداشدن از مادر و پدر و مرد بیگانه را شوهر کردن 4- به نفاس خویش آلوده شدن 5- آن که مالک تن خویشتن نباشد 6-کمی میراث ؛ 7- طلاق ، که به دست ایشان نگردد ؛ 8-

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

دادن به مشکلات این جهانی تنظیم شده می باشد ، گفته گردید که میان فقها و امرا ، ارتباط تنگاتنگی هست و تأثیر آنه ا، نظارت بر حکام می باشد (نظارت فقیه ) . هم چنین نقدهای تند غزالی به فقها که در احیاءعلوم الدین آمده ، به کرات مورد اشاره قرار گرفت و به تعبر یکی از نویسندگان :غزالی در عظیم ترین و معتبرترین کتاب خود ، شدیدترین حملات را بر علمایی که آخرت را گذاشته و به دنیا مشغول شده اند ، دارند (لائوست،1354 ، 181).

و نهایتاً ارتباط فقها با حکومت ، به قدری جدی می باشد که از نگاه بعضی ، یکی از ارکان سه گانه خلافت ( در کنار خلیفه و سلطان ) مطرح شده ، و یکی از زوایای مثلث در عصر غزالی اند . و نیز غزالی در جلد دوم المستصفی ،بحث اجتهاد را مطرح ، و آن را به بذل مجتهد و سعی خود را در طلب علم به احکام شریعت تعریف کرده می باشد و برای مجتهد ، دو شرط ذکر کرده می باشد: شرط اول عبارت می باشد از ، احاطه به مدارک شرع وتوانایی تحصیل ظن از ملاحظه مدارک و توانایی ترجیح در هنگام تعارض . شرط دوم عبارت می باشد از ، عدالت . غزالی ، عدالت را برای اقدام دیگران به فتوای مجتهد ، شرط می داند ، نه برای اقدام خود مجتهد به آن چه استنباط کرده می باشد (غزالی ، بی تا‌،‌ج2 ، 350).

   علمای آخرت : امام محمد غزالی ، در مقابل علمای دنیایی ، برای علمای آخرت ، 12 علامت را در احیاءعلوم الدین ، برشمرده می باشد ، که خلاصه این ویژگیها از این قرارند :‌1) عالم آخرت ، به علم خود در طلب دنیا نیست . 2) عالم صالح نباید هیچ چیزی بر زبان آورد ، مگر آن که پیش از آن ، خود اقدام کرده باشد و این اقدام نیز خالص بوده باشد. 3) عالم صالح باید در علومی اهتمام داشته باشد ، که به کار آخرت بیاید و از علومی که جار و جنجال دنیوی دارد ، بپرهیزد.4) عالم صالح باید در امور زندگی و هزینه های لازم از قبیل خوراک ، لباس ،خانه وامثال آن ، اقتصاد و میانه روی را اختیار کند واز تجمل بپرهیزد . 5) عالم صالح باید تا حد امکان ، از سلاطین و امیران دوری گزیند و حتی اگر سلاطین به نزدیک وی آیند ، باید سعی کند مخالطتی پیش نیاد . 6) عالم صالح باید از فتوا دادن تا حد امکان اجتناب کند. فتوا یکی از راههایی می باشد که عالم را به تدریج به جهت دنیا سوق می دهد ، به گونه ای که در نهایت ، وی را تبدیک به اصحاب فتوای سلاطین می کند. 7) عالم صالح باید بیشترین کوشش خود را ، صرف علم باطن و مراقبه دل و شناختن راه آخرت و سلوک آن کند. 8) عالم صالح باید در تقویت یقین ، به غایت قوی باشد ، چرا که سرمایه دین همان یقین می باشد.‌9) شرط مهم آن می باشد که اندوهناک و شکسته وخاموش و چشم در پیش انداخته باشد و از ترس ، در هیأت و جامه و سیرت و حرکت و سکون و خاموشی و گویای وی ظاهر گردد ، 10) عالم باید بیشترین بحث3-3-1-2-وعاظ

    غزالی ، رسالت وعاظ را اصلاح بواطن عوام می داند. مقصود از عوام ، توده مردم هستند که فهمشان در حدی نیست که سخن خواص و ظرایف و نکات باریک در راه دین را دریابند. واعظان ومبلغان و طالبان علم

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>