پایانامه در مورد : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

مقدمه:

در این فصل با بهره گیری از منابع معتبر و علمی، مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش موردبررسی قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن اینکه شاکله‌ی هر پژوهشی بر روی یک تئوری و نظریه علمی بنا می‌گردد لذا لازم می باشد در فصل پیش رو چارچوب نظری هرمنوتیک را که در فصل پیشین به‌صورت کلی توضیح داده گردید این بار به شکل کاربردی و عملیاتی توضیح و بسط دهیم. وقتی‌که برداشت‌ها از متون دینی در یک‌زمان به دو صورت مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند، نشانگر آن می باشد که هر برداشتی می‌تواند به روحیات افراد، افق دید و تحوّل فکری آن‌ها و تأثیر محیط بر آن‌ها بستگی داشته باشد. این تفاوت در برداشت از یک متن را تنها با نظریه هرمنوتیک می‌توان تحلیل نمود که نظریه‌ی مورداستفاده ما در این پژوهش می باشد.

1-2)هرمنوتیک:

واژه‌ی هرمنوتیک از یونان باستان رواج داشته و ارسطو بخشی از کتاب ارغنون در باب منطق قضایا را«باری ارمیناس» به معنای«در باب تفسیر» نامید که به مطالعه ساختار«دستوری» گفتار می‌پردازد لکن به‌رغم این تداول و رواج، اصطلاح هرمنوتیک به‌مثابه شاخه‌ای از دانش تا عصر رنسانس و اصلاح مذهبی، یعنی قرن شانزدهم میلادی، هنوز تحقق خارجی نداشته می باشد؛ پس، مفهوم هرمنوتیک به‌منزله‌ی شاخه‌ای از دانش، پدیده‌ای نوظهور مربوط به دوران مدرنیته می باشد و واژه‌ی یونانی(Hermeneutike) از زمان افلاطون به کار می‌رفته می باشد، امّا معادل لاتین آن، یعنی(Hermeneutice) تنها از قرن هفدهم به بعد، به‌عنوان شاخه‌ای خاص از دانش بشری تداول پیدا نمود. این علم پیش‌کسوتانی داشته می باشد، امّا شلایر ماخر را می‌توان اولین کسی دانست که فرضیه‌ی عام تفسیر را بیان نمود و او را بنیان‌گذار هرمنوتیک مدرن می‌دانند. پس این علم در قرن 19 و 20 شکل می‌گیرد که درواقع پس از وقوع رنسانس در اروپاست(وین،76،1377).

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>

پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

و هرمنوتیک نئوکلاسیک را سامان می‌دهد؛ و زمانی مانند دریدا و هابرماس رو به‌نوعی نسبی‌گرایی دارد(احمدی،1375،684-682).

در دنیای اسلام نیز هرچند مفاهیم«اجتهاد» و«فهم عرفی» در برابر این اصطلاح غربی وجود دارند امّا اصطلاح«قرائت‌ها» به معنای«دیدگاه‌های مختلف در تفسیر متون دینی» امروز در جوامع اسلامی نیز رایج شده می باشد. در اسلام و مذهب شیعه منابع فهم دینی نص قرآن کریم و سنّت(احادیث، سیره عملی) پیامبر و امامان هستند؛ قاعدتاً بحث پیرامون حکومت اسلامی به‌عنوان یک دیالوگ درون دینی برداشتی از این متون می باشد که بر اساس این نظریه این برداشت‌ها می‌توانند متفاوت باشند و یا گاه متضاد و در این پژوهش نظرات این دو اندیشمند(سروش، مصباح یزدی) در قالب این تئوری(هرمنوتیک) مورد کنکاش علمی قرارگرفته می باشد که در فصل بعد روش بهره گیری از این نظریه را در این پژوهش به‌صورت مبسوط توضیح خواهیم داد.

7-1)روش پژوهش:

  • روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع اسنادی می باشد.
  • روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای می باشد.
  • ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از منابع کتب، مقالات، مجلات و سایت‌های معتبر اینتـرنتی می باشد.
  • روش تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به‌صورت تحلیل محتوا می باشد که بعد از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات در یک فرایند منطقی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را مورد توصیف و تحلیل قرار می‌دهیم و پس از ارائه‌ی نتایج نهایی، راهکارهای احتمالی مطالعه خواهد گردید.

8-1)سازمان دهی تحقیق:

فصل اول:

کلیات پژوهش

فصل دوم:

مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم:

تاریخچه حکومت اسلامی

فصل چهارم:

بررسی تطبیقی کلیات اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی

فصل پنجم:

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>

پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • مسلمان خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر سروش می باشد، این مسئله مطرح می باشد که بشر‌ها چه نیازی به دین‌دارند و دین چه انتظاری از بشر دارد. هرچند در این مسئله، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی هست، اما این پژوهش این بحث را از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی دین‌شناسی، خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر عبدالکریم سروش مطالعه و تحلیل نموده می باشد. در آغاز به تبیین موضوع پرداخته و اینکه آیا این دو پرسش«انتظار بشر از دین» و«انتظار دین از بشر» قابل‌جمع‌اند؛ سپس به تحلیل و مطالعه این‌که آیا پرسش فوق، یک رویکرد درون دینی دارد یا برون دینی، پرداخته‌شده می باشد و پس از تبیین آن‌ها، به اظهار فواید و کارکردهای دین از منظر این دو متفکّر و همچنین این‌که ارتباط‌ی دین بااخلاق و دین با دنیا و آخرت چگونه می باشد و چه تفاوت‌هایی در این زمینه در آراء آن‌ها هست پرداخته‌شده می باشد.

با در نظر داشتن مطالب ذکرشده اثر جامع و کاملی که به‌صورت مبسوط و دقیق به مطالعه تطبیقی اندیشه‌ها و آراء عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی درمورد‌ی حکومت اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد.

4-1)چارچوب نظری تحقیق:

با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصه‌ی فلسفه علم، تحول اساسی درزمینه‌ی متدلوژی صورت پذیرفت. در یک مبحث جمع‌بندی شده می‌توان از چهار تحول مهم در تاریخ فلسفه‌ی علم در قرن بیستم که هریک دربرگیرنده‌ی گفتمان خاصی در عرصه‌ی فلسفه علم هستند، نام برد. گفتمان اوّل، پوزیتیویسم و استقرا گرایی، گفتمان دوم، ابطال‌گرایی کارل پوپر و قواعد ریاضی گونه‌ی پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم وجودی؛ 6- نظام‌های تأویل(پالمر،41،1377). حوزه‌های چهارگانه‌ی اوّل به هرمنوتیک متدلوژیک مربوط می‌گردد و حوزه‌ی آخر در قلمرو هرمنوتیک فلسفی یا هستی شناسانه می باشد، به‌عبارت‌دیگر، دانش هرمنوتیک را می‌توان از دو دیدگاه طبقه‌بندی نمود:

الف) از دیدگاه کاربرد آن که از این زاویه هرمنوتیک را به هرمنوتیک متن و هرمنوتیک فلسفی تقسیم می‌کنند. هرمنوتیک متن هرمنوتیکِ شلایر ماخر می باشد که به تفسیر متن می‌پردازد و کارکرد هرمنوتیک را در حوزه‌ی متن می‌بیند. هرمنوتیک فلسفی هرمنوتیک هایدگر می باشد که هرمنوتیک را در ساخت وجود شناسی به کار می‌گیرد و از آن برای تفسیر هستی بهره می‌برد. لکن در این طبقه‌بندی بایستی از اقسام دیگری از هرمنوتیک نیز نام برد، از قبیل هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک گادامر که آمیزه‌ای از روش‌شناسی و وجود شناسی می باشد و درواقع، کوشش برای به ثمر رساندن هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر محسوب می‌گردد. از یک‌سو، رو به حقیقت دارد و هرمنوتیک هایدگر را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، به روش می‌پردازد و کار دیلتای را تکمیل می‌کند.

ب) از دیدگاه دوره ی تاریخی، هرمنوتیک به لحاظ تاریخی به سه دوره ی کلاسیک، مدرن و پسا مدرن تقسیم می‌گردد. شلایر ماخر و دیلتای چهره‌های شاخص هرمنوتیک کلاسیک و هایدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتیک مدرن و افرادی زیرا هیرش از شخصیت‌های مهم هرمنوتیک پسامدرن محسوب می‌شوند. ویژگی هرمنوتیک کلاسیک مطلق‌گرایی و شاخصه‌ی هرمنوتیک مدرن نسبی‌گرایی می باشد. هرمنوتیک پسامدرن از نقد هرمنوتیک مدرن نشأت می‌گیرد که گاه مانند هیرش به‌سوی هرمنوتیک کلاسیک تمایل دارد

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>

پایان نامه : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

اسلامی، شیعی می‌گردد. در این دوران مجاهدت‌های فکری فراوانی شکل می‌گیرد امّا به‌صورت جدی‌تر این مباحث را در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به‌صورت جدی در این خصوص ارائه‌ی مطلب می‌کنند. عبدالکریم سروش به‌عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان یک چهره‌ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال‌های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان‌های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می‌پردازند. امّا مطالعه سیر اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن‌ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می‌کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می‌رسد رفته‌رفته این قرائت‌های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته‌ی عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته‌اند و احتمالاً قرائت‌هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته می باشد. حال با در نظر داشتن مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این می باشد که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت‌هایی که هرکدام دراین‌باره ارائه می‌دهند، تاریخچه‌ی حکومت اسلامی، سیر اندیشه‌ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، به‌صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به‌صورت جامع و کامل ارائه خواهد گردید.

2-1)اهداف پژوهش:

هدف کلی انجام این پژوهش مطالعه تفکرات این دو اندیشمند درمورد‌ی حکومت اسلامی و مبانی نظری این نوع حکومت می باشد که به‌صورت اختصار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • مشخص شدن تفاوت دیدگاه مصباح یزدی و سروش در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری و ماهیت حکومت اسلامی.
  • کشف تفاوت‌های موجود در اندیشه‌ی این دو متفکر در باب حدود اختیارات حکومت اسلامی.
  • واکاوی تکالیف و کار ویژه‌های حکومت اسلامی و… از دید این دو متفکر.
  • رویکردی فلسفی – کلامی به دفاع عقلانی از حقانیت انحصاری دین می‌پردازد، دینی که کمال و سعادت انسانی درگرو ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی بشر با آن می باشد. امّا ملکیان با رویکرد فلسفه‌ی دین و پراگماتیسمی به پژوهش عقلانی و روان‌شناسانه دین می‌پردازد و با قرائت معنویت گرایانه از دین، کارکرد دین را تنها به جنبه‌ی فردی و نیازهای وجودی و در جهت کاستن بعضی از درد و رنج‌هایی که با ابتنای به علوم و معارف بشری قابل‌رفع نیست، معطوف می‌سازد.

مرتضوی، زینب السّادات، انتظار بشر از دین در نگاه اندیشمندان اسلامی(استاد جوادی آملی، دکتر سروش)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1386، در این پژوهش که با عنوان«انتظار بشر از دین» از منظر اندیشمندان

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

جهت امام و والی و جماعتی این شرط را اعتبار کرده اند و آحاد رعیت را ،حسب روا نداشته اند و این شرط فاسد می باشد. زیرا که آیات و اخبار که ایراد کرده ایم ، دلیل می باشد بر آن چیز که هر که منکری بیند و بر آن خاموش باشد ، عاصی گردد. هر جا که بیند و چنان که بیند بر سبیل عموم و شمول وتخصیص آن به تفویض امام ،تحکمی بی اصل می باشد . ( غزالی  ،1357 ،ج 2 ، 682).

حاصل بحث آن که اولاً ،آحاد رعیت در امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن از کسی ندارد و اما در ارتباط با امر و نهی مردم بر پادشاهان وامراء فقط تا مراحلی مجازند ، نه مراحلی     با این مبنا ، توقع حقوق و آزادی مردم و سخن از حق تعیین سرنوشت حق نقد و حق تأسیس تشکلها و سایر حقوق مردم در آثار غزالی داشتن انتظاری بجا نیست و البته اینگونه توجه از امثال غزالی و سایر کسانی که نگرشی سنتی به عالم و آدم دارند عجیب نیست و جالب آن جاست که غزالی وقتی در رساله الادب فی الدین از آداب الرعیه                                 مع السلطان سخن به میان می آورد می نویسد :

قله الغشیان لبابه وترک الاستعانه به الالشی ء یلزم امره و دوام الهیبه له و ان کان ذا رفق وترک الاستجراء علیه و ان کان ذا لین وقله السوال وان کان مجیباٌ و الدعاء له ذا ظهر . ( غزالی ، 1363 ، 116).

ملازمه ی با سلطان را اندک کند و طلب یاری از شاه را ترک کند ، مگر چیزی که لازم است و هیبت او مستقر باشد گرچه سلطان مهربان باشد واگر سلطان ملایم می باشد رعیت بر او جسور نباشد و درخواست اندک داشته باشد گرچه سلطان دهنده و پاسخگو باشد و وقتی سلطان ظاهر می گردد برای او دعا کند.

اگر غزالی برای حاکم وظایفی نیز بر می شمرد که نقطه مقابل حقوق مردم می باشد. بیشتر جنبه توصیه های اخلاقی غیر قابل اجرا یا حداکثر مجموعه ای از احکام فقهی دارد تا دفاع از حقوق بشر و مکلف کردن سلطان و خلیفه . درباره اولین وظیفه حاکم ، هانری لائوست به درستی می نویسد :

اولین تکلیفش عبارت می باشد از اجرای حقوق الهی …. اما در مکتبی که حیات دینی و حیات دنیوی بدون آن که در یکدیگر ذوب شوند یک دیگر را تکمیل و هم آهنگ می کنند. حقوق الهی و حقوق بشری از یکدیگر غیر قابل انفکاکند. زیرا جامعه ای که حقوق الهی حرام و حلال و مقررات شرعی را رعایت کند حقوق بشری نیز در آن جامعه به طور خود به خود حفظ و رعایت خواهد گردید… تکریم به حقوق بشر اشراف مخلوقات و شبه خدا در این دنیا هم برا ی رئیس جامعه و هم برا اتباع وظیفه ای می باشد که از نظر درجه اهمیت بلافاصله پس از تکلیف رعایت حقوق الهی جای گرفته می باشد. اما باید در نظر داشت که خداوند از تجاوز به حقوق خود زودتر و آسانتر در می گذرد تا تجاوز به حقوق یکی از بندگانش. ( لائوست ،1354،‌ 389 ، 388).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

-4-2-2-مصلحت

مصلحت عمومی موردتأکید غزالی نیست اما از آن جا که او،مصلحت رابه به حفاظت از خواسته های شرع ،معنی نموده ومقصود شرع دررابطه بامردم رابه حفظ دین ،جان،عقل ،نسل ومال وابسته  دانسته می باشد؛با واسطه ی شرع حفاظت ازجان ومال و…..مردم را از وظایف حاکم اسلامی می داند.

در مرحله اعمال حکم حاکم مورد نظر غزالی باید رعایت مصلحت مردم و جامعه را نیز بنماید و مصلحت عمومی از ملاکهای اعمال حکم محسوب می گردد اما در تعیین مصلحت بازداشت ، آحاد رعیت را با سلطان نرسد ، چه آن محرک و مهیج باشد و محذوری که از آن زاید ، بیشتر بود ، و امام سخن درشت گفتن ، چنان که گویی که از ظالم ، ای خدای ناترس ، آن چه بدین ماند ، اگر فتنه ای را جنباند که شر آن به غیر او برسد ، روا نباشد و اگر غیر از بر نفس خود ترسد روا باشد ، بل مستحب بود چه آن عادت سلف بوده می باشد که خود را در خطر انداختندی و تصریح انکار کردندی و از کشتن و انواع عذاب نترسیدنی ، بدانچه می دانستند که آن شهادت باشد ….پیامبر فرمود : افضل الجهاد کلمه حق عند امیر جائر ، فاضل ترین مجاهده ،سخن حق می باشد پیش امیر ظالم (غزالی،1357 ، 737).

پس برای طریق پند دادن پادشاهان و امر به معروف ونهی از منکر به سیره علمای سلف ارجاع می دهد. مثلاٌ داستانی را از حسن بصری در حضور حجاج نقل می کند ، که حاضر نشد به حضرت علی (ع) بد بگوید و در پاسخ حجاج دلیل را آیه 143 سوره بقره خواند و گفت : علی از آن کسانی می باشد که خدا ایشان را هدایت داده و اهل ایمان و پسر عم پیامبر (ص) و داماد او بر دختر او و دوست ترین مردم نزدیک او و صاحب سبقتهای بابرکت که حکم ازلی در حق وی به آن سابق بود. تو نتوانی و هیچکس از مردمان نتواند که آن را از او بازدارد و میان آن حائل گردد. پس گویم گر وی را ذلتهایی بوده باشد خدای بسنده می باشد او را .

به خدای که در حق او سخنی از این عدلتر نمی یابم . پس حجاج از این سخن متغیر گردید و روی ترش گرفت و به خشم از تخت برخاست و به خانه ای که در پس او بود در رفت . سپس حجاج حسن بصری را طلبید و گفت : تو در حق ما می گویی که خدای عزوجل ایشان را هلاک گرداناد . چه بندگان خدای را برای درم و دنیا بکشد ؟ گفت : آری گفت : تو را بر این چه می دارد ؟ گفت : آن چه خدای عزوجل بر عالمان پیمان بسته می باشد که حق را بیان کنند و آن را نپوشند . گفت : از حسن ، زبان را نگاه دار و بپرهیز از آن که از تو به من چیزی رسد که آن را کراهیت دارم  ، چه به سبب ان سر تو را از تن جدا کنم  ( غزالی، 1357 ، 743).

   در جای دیگر وقتی غزالی در ارکان امر به معروف و شروط آن بحث می کند می نویسد : به آن که حسبت عبارت می باشد از امر به معروف و نهی از منکر و رکن آن در چهار چیز می باشد : محتسب و کسی که بر وی حسبت کند و چیزی که در آن حسبت کند و نفس احتساب …… رکن اول : محتسب ، او را شرطهاست و آن شرطها …. شرط اول : تکلیف ، شرط دوم: ایمان ، شرط سوم : عدالت ، شرط چهارم : آنکه مأذون باشد از

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   سپس مؤلف تأکید می کند اگر بخش دوم کتاب نصیحه الملوک را به غزالی نسبت بدهیم رسم یک منحنی از تحولات اندیشه سیاسی غزالی جهش غیرعادی پیدا نموده و منحنی رسم شده دارای سکته می گردد . از این رو پس از بررسی محتوایی زیرا غزالی را وفادار به اندیشه اسلامی ارزیابی می کند و بخش دوم نصیحه الملوک به شدت رنگ و بوی ایرانی گری و یونانی گری دارد. واز نظر شیوه نگارش مثلاٌ خلاف سایر آثارش از شعر بهره برده و ….و هم چنین از نظر زمان و زبان به این نتیجه می رسد که بخش دوم نصیحه الملوک یا از غزالی نیست و یا   سلطان برآن قناعت نکند که خود از ظلم دست بدارد ولیکن غلامان و چاکران و گماشتگان و نایبان خود را مهذب دارد و به ظلم ایشان رضا ندهد که او را ظلم ایشان بپرسند چنان که از ظلم وی بپرسند (غزالی،1361 ، 36).

غزالی توصیه به رعایت عدالت از سوی سلطان را بر رعیت او در نامه ها و مکاتباتش به سلاطین و امرا نیز مدنظر دارد .چنان چه در نامه ای به سلطان سنجردر سال 503 می نویسد :

رسول الله (ص) می فرماید : که یک روزه عدل از سلطان عادل فاضل تر از عبادت شصت ساله زیرا ایزد سبحانه و تعالی تو را این ساز و آلت بداد که آن چه دیگری به شصت تواند کرد تو به یک روز به جای توانی آورد چه اقبال و دولت زیادتر از این … امروز به حدی رسیده می باشد که عدل یک ساعت برابر عبادت صد سال می باشد . بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده اند. ….(غزالی ،1364 ،4).

درباره خلیفه و عدالت نیز اشاره گردید که غزالی سخت گیری های سابقین را ندارد و به عنوان شرط لازم خلیفه از عدالت ذکری نمی کند و در کنار صفت ورع یادآوری می کند که آدمیان متعبد محض و یا گناهکار محض نیستند. بلکه معمولاً هر دو را دارند و برای اینکه صفت عدالت بر شاهد قاضی و امام صدق بکند کافی می باشد که تعبد او بر معصیت او بچربد :غلبت الطاعات فی حقه المعاصی ( غزالی، 1383 ه. ق 190).

حاصل آن که عدالت به یک معنا محدود کننده اضلاع ثلاثه خلافت می باشد ( خلیفه ، سلطان و علما )و آن بعد عمدتاً جنبه اخلاقی دارد و غزالی مباحث سیاسی مربوط به هر سه این ارکان را با بحث عدالت قرین می نماید. اما در معنای دیگری با این اصل متساهلانه برخورد نموده و به صورت شفاف ، عدالت را به عنوان پیش شرط و از صفات حکام بر نشمرد می باشد و برای فرار از هرج ومرج و رعایت مصلحت اطاعت از سلطان حاکم را محور بحث خود قرار داده می باشد . حتی در احیاء علوم الدین فتوی داده می باشد که : سلطان ظالم جاهل هرگاه که قوت وشوکت او را مساعدت نماید و عزل او دشوار باشد و دیگری به جای او نشاندن فتنه ای خیزد که طاقت آن نتوان داشت به ترک او واجب آید و اطاعت او لازم باشد چنان که طاعت امراء. ( غزالی، 1357 ، 304) .

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   در جای دیگر همین اثر نیز لائوست حکایت از تلخکامی غزالی از سیاست دارد . آن جا که با طرح توجه غزالی به مسأله ضرورت خلافت در کتاب احیاءعلوم الدین در مقایسه با مستظهری می نویسد :

گرچه بسان مستظهری احیاء نیز ضرورت خلافت را متذکر می گردد و ادعاهای شیعه را باطل می شمارد ولی در آن دیگر از توصیفات مبالغه آمیزی که مؤلف از مستظهر کرده می باشد نشانی حاکم ( و خلیفه و سلطان ) متمرکز می کند و از ثبات یا تغییر اندیشه غزالی نسبت به مردم سخنی در میان نیست مگر با در نظر داشتن این نکته که در تعامل حاکم ومردم از نگاه غزالی تأکید و تمرکز بر حاکم می باشد واین خود به کمرنگ شدن و کم وزن شدن تأثیر مردم خواهد انجامید .

دیدگاه سوم : دکتر حاتم قادری در کتاب اندیشه سیاسی غزالی نیز مدعی می باشد :

غزالی به عنوان متفکری که الزاماً‌ واجد کلیت در اندیشه (نظریه) انسانی می باشد که به امر سیاست نیز دست کم در زیّ و کسوت فقاهت اشتغال دارد ( قادری ، 1370 ، 72).

و به عنوان شاهد بر مدعا می نویسد :

غزالی هم زیرا یک فقیه و عالم ، نه تنها با تحولات فکری – سیاسی زمانه خود آشناست که به صراحت نسبت به این جریانات موضع دارد ….. گذشته از شرکت و سهم غزالی در جریانات عمومی مذهبی – سیاسی قرن پنجم تأثیر ویژه ای در مدارس نظامیه مسأله جانشینی مستظهر اختلاف و درگیری در ولایتعهدی سلطنت و بالاخره تصمیم به ترک بغداد همه مانند مواردبرجسته ای می باشد که غزالی را همچون متفکری که الزاماً و طبعاً به امر سیاسی می پردازد متمایز و برجسته می کند (قادری ،1370 ،137).

سپس به چگونگی ارتباط میان نظریه (منظومه) و امر سیاسی می پردازد و از آن جا که آثار سیاسی – اعتقادی غزالی را در راستای فعل و موضع گیری غزالی تحلیل  می کند ( مستظهری ، در رد باطنیه ، و دفاع از خلافت عباسی ، نصیحه الملوک برای سلطان سنجر و …. ) پس بدون در نظر داشتن این فعل و چگونگی ارتباط آن با اندیشه کلی (نظریه) امکان دستیابی به کنه تفکر غزالی وجود ندارد (قادری ، 1370 ، 73).

اما در توجیه هماهنگی یا عدم هماهنگی بین دوکتاب مهم غزالی که معمولاً مسأله برانگیزند یعنی نصیحه الملوک و فضائح الباطنیه آقای قادری معتقد می باشد : مطالب نصیحه الملوک در واقع همان نکاتی می باشد که غزالی سالیان پیش از آن و به هنگام اقامت در بغداد در کتاب فضائح الباطنیه در باب دهم …. آورده می باشد . این وظایف دینی به دو قسم تقسیم شده می باشد :

1 – وظایف علمی 2 – وظایف عملی … در فضائح الباطنیه باتوجه به وضعیت سیاسی آن روز غزالی مخاطب خود را امیرالمؤمنین که مقصود مستظهر باشد قرار داده می باشد در حالی که در نصیحه الملوک که کتاب فارسی غزالی نیز هست ملوک و سلاطین مخاطب هستند. ( قادری ، 1370 ، 169).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن جا می رساند که پس از انبیاء به جای تأکید بر علما بر خلیفه و سلطان که می توانند اکثریت آحاد جامعه را انتظام بخشند پای بفشارد .

3- غزالی در گذار از آرمان خواهی به واقع بینی طبیعت و ماهیت زمانه را که فساد علما و گریز مردم از خلافت و تبهکاری مردم بر آن مؤثر بودند لحاظ نموده و لذا در اواخر عمر منحنی تفکر سیاسی وی به سوی تأکید بر سلطان مطاع سیر می کند.

4- کانون اندیشه سیاسی غزالی قدرت سیاسی و مظاهر آن : خلیفه و سلطانند و نگاه غزالی به مردم نگاه منفی همراه با بدبینی می باشد . به عبارت دیگر در تنظیم منحنی تفکر غزالی و در تعامل حاکم و مردم نه تنها برای مردم جایگاهی باز نمی گردد بلکه در مجموع به سوی تأثیر کمتر مردم و قدرت بیشتر حکام میل می کنیم .

5- حداقل نکته ای که درباره دیدگاه دکتر طباطبایی بر سیر تحول اندیشه سیاسی غزالی می توان گفت آن می باشد که هم ایشان در آثاری که بعد از منبع فوق نوشته می باشد به غزالی نگرشی دنیامدار بر اساس احیاء علوم الدین نسبت می دهد که بامطالب نقل شده از الاقتصاد فی الاعتقاد درباره دنیا سازگار نیست . مثلاٌ می نویسد :

احیاء علوم دین آن گونه که غزالی پراهمیت ترین بازپرداخت آن را در احیاء علوم الدین عرضه کرده می باشد در نهایت اخلاق آخرت و اعراض ازدنیاست . و حال آن که در این تحلیل مدعا آن بود که دنیا مشترک لفظی می باشد و در مباحث غزالی مراد از دنیا نظام قبل از آخرت می باشد که مقدمه حیات اخروی ونظام الدین و برای نیل به سعادت در نظر داشتن آن ضروری می باشد .

دیدگاه دوم .

   هانری لائوست در کتاب سیاست و غزالی از یکسو از تحول اندیشه سیاسی غزالی خبر می دهد. مثلاٌ آنجا که درباره مسأله خلافت و امامت به نقل از کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد می نویسد :این مسأله نه یکی از مسائل اساسی دین می باشد و نه بحث در موضوع آن منحصر به بخش عقلی می باشد بلکه خلافت و امامت به شاخه فقه یعنی به بخش رفتار متعلق می باشد …. مسأله خلافت و امامت موجد کشمکش هایی متعصبانه گردید وارجح آن می باشد که اصولاً به آن پرداخته نشود …..(لائوست ، 1354   ، 131).

سپس در توجیه این شیوه بحث می آورد :

انتخاب چنین رویه از جانب کسی که در مستظهری با چنان حدت به مسأله سیاست پرداخته می باشد عجیب می نماید ونشانه تلخکامی او از سیاست می باشد ( لائوست  ،1354 ، 121).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>

بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت فوق العاده واعتبار منطق در نظر غزالی بواسطه نوعی موضع گیری می باشد که وی در مقابل نفوذ اندیشه اسماعیلیان و تسلط سیاسی آنان اتخاذ کرده می باشد (منصور نژاد 1382 ، 140).

اگر عوامل سیاسی و اجتماعی بر شیوه و تحوه تفکر غزالی مؤثر بوده این تأثیر آیا در تعامل حاکم و مردم نیز دیده می گردد ؟ شاید به این پرسش نتوان پاسخ کاملاً مثبت داد زیرا که تحول اندیشه غزالی درباره مردم در آثارش نمودی ندارد ولی تحول اندیشه سیاسی غزالی درباره حاکم کاملاٌ مشهود می باشد و بلکه مسأله و معضلی می باشد که نیاز به تحلیل دارد .

زیرا غزالی که زمانی در دفاع از خلافت المستظهری یا فضائح الباطنیه را که به نوعی شریعت نامه نویسی می باشد در توجیه خلافت می نویسد در اواخر عمر نصیح الملوک را که نوعی سیاست نامه نویسی می باشد در توجیه قدرت سلاطین و شاهان می نویسد اینجاست که سیر اندیشه غزالی در دفاع از خلافت و سپس حمایت از سلطنت نیاز به توجیه و تحلیل دارد ضمن اینکه چگونه فردی می تواند در پس اثر اخلاقی عمیق وگسترده ای زیرا احیاءعلوم الدین نصیحه الملوک را بنگارد ؟

   دیدگاه اول : در زمینه سیر تحول اندیشه غزالی دکتر سید جواد طباطبایی می نویسد که نصیحه الملوک اثری استثنایی در مجموعه نوشته های غزالی می باشد که مؤید قاعده فکری غزالی می باشد و از منطق درونی تحول اندیشه سیاسی او تخطی نمی کند. به عبارت دیگر ، اندیشه سیاسی غزالی وحدتی دارد که تنوع آثار و اختلاف بیان و تعبیر خللی بر آن وراد نمی سازد (طباطبایی ،1367 ،86).

سپس در توجیه مطلب نحوه توجه غزالی به دین و دنیا را نحوه ای می داند که نه صرفاً مثل سیاست نامه روابط دنیوی می پردازند و نه مثل شریعت نامه ها دنیا را مزرعه و محل گذر می داند بلکه راه حل سومی دارد و آن مشترک لفظی بودن دنیاست .

مراد غزالی از دنیا زیادی تنعم وتلذذ نیست بلکه مراد او چیزهایی می باشد که قبل از مرگ لازم می باشد ونظام دین به معرفت وعبادت مشروط می باشد واین اعمال صحت بدن و سلامت و رفع نیازهای اساسی از قبیل مسکن و… را می طلبد . در این صورت دنیا وسیله سعادت آخرت می باشد و نظام دنیا شرط نظام دین می باشد.

فاذن بان نظام الدنیا اعنی ان مقادیر الحاجه شرط لنظام الدین (طباطبایی  ،1367 ، 198).

غزالی با عنایت به چنین ارتباط ای میان دین و دنیا به تعریف سیاست وانواع آن می پردازد و ضمن توضیح مراتب سیاست تمایزی اساسی میان سیاست آرمانی و واقعی وارد می نماید. علی رغم اینکه غزالی بعد از سیاست انبیاء سیاست علما را اشرف سیاست می داند :اشرف هذه المقامات بعد النبوه افاده العلم وتهذیب نفوس الناس ….(طباطبایی، 1372، 88).

     اما با اندک دقتی معلوم می گردد که با ختم دایره نبوت یگانه سیاستی که می تواند به تنظیم واقعی امور بپردازد سیاست خلفا ملوک و سلاطین می باشد  که غزالی آنان را هم طراز با    2- واقع بینی سیاسی غزالی را

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>