بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

بدرالسادات عیوقی (۱۳۲۰) از نویسندگانی است که در زمینه‌ی ادبیات نوجوانان به فعالیت پرداخته و آثار بسیاری را ارائه داده است.او بسیاری از باب‌های کلیله و دمنه را در مجموعه‌ای به نام «برگزیده داستان‌های کهن فارسی از کلیله و دمنه برای نوجوانان» گردآوری کرده و در چهارجلد به نام‌های «شیر و گاو»، «کبوتر طوق‌دار»، «شاهزاده […]

منابع مقالات علمی : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

آب وی آب زمزم و کوثر خاک وی خاک عنبر و کافور شکل وی ناپسوده دست صبا شبه وی ناسپرده پای دبور (منشی، ۱۳۸۶: ۱۱۹-۱۱۸)در حالی که در اثر حاضر، قورباغه به شکل گذرا این مکان را معرفی می‌کند:«… نه می‌توانم از این محل کوچ کنم.» (شیرازی، ۱۳۸۹: ۷۶)در قسمتی از داستان، هر دو اثر […]

دسترسی به منابع مقالات : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، …

«خرچنگ پیر و عاقل، ‌لبخند بر لب نشاند.» (همان: ۷۷)با مطالبی که بازنویس به داستان افزوده است، حضور این شخصیت برجسته‌تر از حکایت مأخذ شده است:«خرچنگ پس از مدتی استراحت از خانه بیرون آمد و در اطراف دشت دوری زد و بعد در گوشه‌ای نشست و به فکر فرو رفت؛ فکرهای مختلف از ذهنش گذشت، […]

wait! loading

No more pages to load