دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 1. به نوعی در اثربخشی اهداف سازمان تأثیر موثری ایفا می کند. زمانی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که به ارزشیابی از دوره های آموزشی بپردازیم و به نوعی به تحلیل و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و یا موفقیت و شکست این دوره ها اقدام کنیم.
 2. اهمیت سازمان آموزش و پرورش و توفیق یک کشور در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویا می باشد( سینجر،1387).
 3. موردی که از همه موارد ذکر گردیده اهمیت بیشتری دارد، بهبود عملکرد معلمان،پس از آموزش می باشد. با ارائه آموزش های لازم و به موقع به معلمان ، باعث می گردد که آنان آن موارد را در کلاس های درس اجرا کنند و رشد تحصیلی دانش آموزان را در پی داشته باشد.

همچنین در زمینه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش پژوهش جامعی صورت نگرفته می باشد و این در حالی می باشد که عدم انجام ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض می باشد ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی نمود و در راستای بهبود آنها قدم برداشت(فتحی واجارگاه،1390).

با در نظر داشتن نکات بالا، پژوهشگر به ارزشیابی دوره های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش پرداخته می باشد.

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان باو بدون سابقه ی شرکت در دوره های آموزشی.

اهداف جزئی:

 • تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی
 • تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اخیر، رویکرد آن از کمی به کمی- کیفی تغییر یافته می باشد. از این نوع ارزشیابی به ارزشیابی توصیفی دانسته می گردد(راهنمای معلم).

ارزشیابی توصیفی، رویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی می باشد که سال های اخیر به اجرا درآمده می باشد. این الگوی جدید در اساس، نگاه جدیدی به تأثیر معلم، تأثیر دانش آموز و جایگاه ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد که تحت تاثیر یافته های جدید دانش روانشناسی، رویکرد های جدید در برنامه ریزی درسی و بهره گیری از تجربیات کشور های دیگر شکل گرفته می باشد.( حسنی،1384)

موردی که لازم توجه می باشد، میزان تسلط معلمان به این رویکرد جدید می باشد که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح علمی معلمان در قالب آموزش ضمن خدمت ارایه می گردد. بنا براین آموزش ضمن خدمت معلمان از جهت مفید و موثر بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اگر       دوره های ضمن خدمت با کیفیت خوب برگزار گردد ،       می توان تاثیر آن را در کلاس درس پیدا نمود. هرگاه ارزشیابی توصیفی در کلاس درس به اهداف اساسی خود برسد ، می توان گفت که به این نوع ارزشیابی تسلط کامل یافته اند و در پی آن می توان نتیجه گرفت که کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی برای معلمان مسمر ثمر بوده می باشد و آنان بهره کافی از دوره ها برده اند.پس با در نظر داشتن اهداف ارزشیابی توصیفی و اهداف آموزش ضمن خدمت،محقق به ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی پرداخته می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده می باشد. در این میان تأثیر نیروی انسانی متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد. با در نظر داشتن شرایط عصر حاضر که عصر رقابت صنعتی می باشد، بدیهی می باشد که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون در وضعیت بهتری خواهند بود(مکوندی،1386).

در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان می باشد. بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به دانست که
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می گردد تا اندیشمندان، بیشا از پیش به تأثیر و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که بشر ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، بشر را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع تأثیر حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).

در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر می باشد.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی بشر نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).

آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران می باشد، به طوری که این معلومات و مهارت ها به

کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی می باشد.(تقی پور،13)

آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه  بشر (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم می باشد.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می گردید و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می گردید که طی تحقیقاتی معلوم شده می باشد که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و آغاز به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا گردید. پس از این مولفه ها، ارزشیابی می باشد که در سال های
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف آموزش ضمن خدمت می تواند با در نظر داشتن شیوه های تقسیم بندی ، نوع مخاطب و بهره بردار و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشند. میرکمالی به نقل از بعضی صاحب نظران ، اهداف آموزش ضمن خدمت را در 6 دسته شامل : آشنایی با سیاست ها و رویه های سازمانی ، اصلاح مهارت های ویژه ، اصلاح روابط انسانی ، حل مساله ، اصلاح روش های مدیریتی و نظارتی و کارآموزی می داند (میرکمالی، 1381).

اندشمندان برای آموزش ضمن خدمت اهداف با مزایایی را برشمرده اند که به اختصار به آنها می پردازیم :

 1. افزایش قدرت تصمیم گیری ، به خصوص در مدیران سطوح بالا و در نتیجه کاهش عوارض بوروکراسی و کندی جریان امور
 2. ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه
 3. جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی
 4. بهبود روش ها و شیوه های انجام کار
 5. کاهش مدت یادگیری وظایفی که در محدوده ی شغل قرار دارد
 6. پدید آمدن ارتقاء کارکنان
 7. ایجادد تفاهم بیشتر بین کارکنان و استمرار ارتباطات صحیح و بهبود روحیه کارکنان
 8. تشویق و تقویت روح همکاری دسته جمعی بین کارکنان
 9. بالا رفتن قابلیت در کارمند نسبت به اعمال روش های تازه و مترقی و بهره گیری از وسایل و ادوات پیشرفته
 10. ایجاد علاقه در کارمند به ادامه ی خدمت در سازمان
 11. آشنا ساختن کارمندان با اهداف و خط مشی سازمان
 12. افزایش معلومات و مهارت ها به تناسب مسایل روز به جهت توفیق در انتقال یافته ها

استعمارگر به کشور های عقب مانده پس از جنگ جهنی دوم ، زمینه سازی برای فقر آموزش و نیروی انسانی کارآمد در این کشور ها بوده می باشد (فتحی واجارگاه، 1386).

آموزش های ضمن خدمت به علت های بسیاری مورد نیاز سازمان هاست و ضرورت آن روز به روز افزایش می یلبد. بعضی از اساسی ترین این ضرورت ها را می توان در موارد زیر ذکر نمود:
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده می باشد.پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و تدوین گردید که شامل 36 سوال بود. جامعه آماری این پژوهش معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه کهریزک می باشد  که در اینجا معلمان به دو گروه (با سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی و بدون سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی ) تقسیم شده اند. پرسشنامه بین معلمان ابتدایی توزیع گردید. تعداد 145 پرسشنامه برای تحلیل و تفسیر آماده گردید. برای تعیین روایی این پژوهش ، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد مطالعه و تایید قرار گرفت. به مقصود برآورد پایایی در این پژوهش از آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده می باشد که میزان آن برایر 95/0 می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جداول و نمودارها برای ارائه میانگین و انحراف معیار،فراوانی و درصد ها ) بهره گیری شده می باشد و همچنین از آمار استنباطی (آزمون tدو گروه مستقل) بهره گیری شده می باشد. مطالعه و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه معلمان (معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در دوره های ضمن خدمت  شرکت نکرده اند) در 5 مورد تفاوتی را نشان نداده اند و فقط در یک مورد که میزان تسلط بر نحوه و اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس درس می باشد تفاوت داشته اند و معلمانی که دوره های ضمن خدمت را گذرانده اند تسلط بیشتری نسبت به معلمانی که در دوره ها شرکت نکرده اند داشته اند.

 

The present study evaluated that the in-service training courses for teachers which included the descriptive evaluation of teacher̛ s view of experienced and unprecedented teachers in terms of training. In this project , the study aims to achieve if period of inservise courses with the good quality, six questions were raised in and the researcher wanted to answer it. The questions are as follows:

 1. Is there a difference between trained and untrained teacher in student̛s all-round development of personality ?

ارزشیابی  ……………………………………………………………………………..evaluation

ارزشیابی توصیفی …………………………………………………….descriptive evaluation

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>