پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با موضوع: ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

آغاز می گردد و به پیامد و نتیجه می رسد، ارزشیابی هم جریانی پیوسته می باشد که از مبادی آغاز می گردد و به نتایجی می رسد(استیگینز[1]،2008).

 

ارزشیابی جریانی پیوسته می باشد که دوش به دوش یادگیری به پیش می رود و آن را در مسیر رشد سامان می دهد و غنا می بخشد. اگر جریان یاد دهی – یادگیری را به درستی تجزیه و تحلیل کنیم ، خواهیم دید که ارزشیابی از جریان یاددهی- یادگیری جدا نیست. اگر به فعالیت مربی ورزش به

ج) کیفی بودن

ویژگی دیگر ارزشیابی توصیفی ، کیفی بودن آن می باشد. مقصود این می باشد که منابع، ابزار و اطلاعاتی که از دانش آموزان جمع آوری می گردد صرفا اطلاعات کمی(نمره ای) نیست. مشاهده و مطالعه تکالیف و آزمون ها اطلاعات عینی ای می باشد که می توان از دانش آموزان به دست آورد. پس ارزشیابی کیفی در زمینه ابزار به تعداد ابزار گرایش دارد و ابزار های متفاوت در ارزشیابی بهره گیری می گردد. به علاوه کیفی بودن به نوع مقیاس مورد بهره گیری در گزارش نهایی پیشرفت تحصیلی دانش آموز نیز اشاره دارد که مقیاس رتبه ای جایگزین مقیاس عددی (0-20) می گردد. این مقیاس ها از انعطاف برخوردارند، زیرا فواصل بین مقیاس های رتبه ای بیشتر می باشد و گروه بیشتری از دانش آموزان را در یک بخش از مقیاس قرار می دهد. این امر رقابت بین دانش آموزان را کاهش   می دهد و حساسیت آنها را برای کسب نمره از بین می برد و یا کمتر می کند( حسنی، 1384).

 

د) عملکرد گرایی

این موضوع که بازخورد ها بایستی متوجه انتظارات آموزشی باشند ، اشاره مجددی به ویژگی پویایی می باشد و همچنین بیانگر ویژگی دیگری می باشد و آن هم عملکرد می باشد.

یعنی ارزشیابی توصیفی به نوعی عملکرد گرا می باشد. عملکرد گرایی به این معنی می باشد که معلم در پی آن می باشد که ببیند چه تحولاتی در کودک در حین فعالیتهای یادگیری رخ داده می باشد و واقعا کودک در اقدام

[1]Stiggins
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با عنوان : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

– افزایش علاقه با یادگیری

 

7– تقویت فرهنگ جامعه ( معلم، اولیا و مسئولین) در زمینه سنجش و ارزشیابی و چگونگی روبرو شدن با نتایج آن

8- بهره گیری از فرم های متعدّد بودجه زیادی می طلبد وشایداصل فدای فرع گردد.

9- زیرا مدارک مشخّصی برای ارزشیابی وجود ندارد می تواند فضای مناسبی برای معلّمان باری به هرجهت و بی انگیزه فراهم کند تا باخونسردی و بی خیالی فقط درکلاس وقت بگذرانند، چراکه هیچ گونه مدرکی مبنی برچگونگی کیفیّت آموزشی آنها موجود نیست و وجود ندارد.

10- دشوار شدن ارزشیابی از کلاس توسّط مدیر (ملائی،1389).

 

ویژگی های ارزشیابی توصیفی

همانگونه که ارزشیابی درمفهوم کلی آن بایستی ویژگی هایی داشته باشد تا مفید واقع گردد، ارزشیابی توصیفی نیز دارای ویژگی هایی می باشد که این روش را از روش ها ی دیگر متمایز می سازد.

 

معلمان و مجریان طرح ارزشیابی توصیفی بایستی روند به کارگیری این نوع ارزشیابی به ویژگی های آن توجه داشته باشند. در زیر به توضیح این خصوصیات می پردازیم:

 

الف)پویایی

ویژگی پویایی در ارزشیابی توصیفی نه به معنی مکرر ، بلکه به معنی رشددهنده می باشد. متاسفانه ارزشیابی مستمر که اشاره به این مفهوم اساسی دارد در اقدام در جامعه آموزشی کشور به مفهوم مکرر و تکرار شونده معنی شده می باشد. گرچه این معنی در شروع کار درست به نظر می رسد اما کامل نیست. هر جا که یادگیری رخ دهد،  نوعی ارزشیابی را در خود دارد ، اگر یادگیری را جریانی پیوسته بدانیم که از مبادی
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 1. با تسهیل شرایط ارتقاء و مداخله های مناسب در زمان مقتضی از افت تحصیلی تا حد قابل توجهی جلوگیری می نماید.
 2. متناسب با نیاز دانش آموزان از بازخورد های کیفی با عبارت های واضح و روشن که منجر به تشویق و ترغیب دانش آموز برای کوشش بیشتر گردد بهره گیری می گردد.

– ارایه بازخورد پیوسته و مداوم از جریان یادگیری به دانش آموزان به صورت توصیه های مستمر ، کتبی و شفاهی

– بهره گیری مناسب از بازخورد های به دست آمده به مقصود ایجاد فرصت اصلاح برای دانش آموز و معلم جهت رفع کاستی های فرایند یادگیری و بهینه سازی آن

– به کارگیری ابزار های  متفاوت ارزشیابی توصیفی مانند( پوشه کار، برگه ثبت مشاهدات، سیاهه رفتار، ارزشیابی عملکرد و سایر آزمون ها) جهت جمع آوری اطلاعات و ارائه بازخورد های مناسب.

 

5-فراهم کردن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموز

– کاهش تأثیر ارزشیابی پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموز

– برجسته کردن تأثیر ارزشیابی های مستمر در تصمیم گیری درمورد ارتقای تحصیلی دانش آموزان

– واگذاری تصمیم گیری درمورد ارتقای تحصیلی دانش آموزان به معلم و شورای مدرسه

– کاهش میزان افت تحصیلی دانش آموزان از طریق افزایش اختیارات مدرسه در راستای جهت گیری های اصلاحی و جبرانی

 

6– افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری:

– کاهش اضطراب و تنش ناشی از شرکت در امتحانات پایانی و مکرر

– کاهش رقابت های نامناسب برای کسب نمرات بالاتر

– کاهش فشار والدین و مسئولین آموزشی بر دانش آموزان برای کسب نمرات ممتاز
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

آزمون های سنتی اغلب به رتبه بندی دانش آموزان      می اندیشد و روش آنها تاکید بر نقاط ضعف آزمون    شونده هاست و در ارتباط با پیشرفت دانش آموزان حساس نیست. به دلیل چنین مشکلاتی بحث هایی در ارتباط با ارزشیابی توصیفی مطرح گردید (وینگنز[1]، 1993،به نقل از صالحی ، 1388).

تعریف ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی کیفی – توصیفی در آموزش و پرورش ایران، رویدادی خجسته و نوآورانه می باشد در حوزه تعلیم و تربیت می باشد که می خواهد تحولات بنیادین و گسترده ای را در حوزه های متعدد جامعه ایجاد نماید. این نوع ارزشیابی ، با ارایه الگویی کیفی ، کوشش می کند بر خلاف الگوهای رایج ارزشیابی ، به جای نگاه کمی نگری ، از طریق در نظر داشتن معیارهای برنامه درسی و آموزشی ، به عمق و کیفیت یادگیری دانش آموزان توجه کند و سپس تبیین و توصیفی از وضعیت آنها را ارایه نماید.مقصود از روش های توصیفی در ارزشیابی ، در نظر داشتن رویکردی می باشد که در آن ، معلم تغییرات و تحولات انجام شده در دانش آموز را با فنون متفاوت مطالعه کرده و به صورت مشروح بر اساس   شاخص های پیشرفت و یا اهداف از پیش تعیین شده به اطلاع دانش آموز و والدین می رساند ( قره داغی ، 1389).

ارزشیابی توصیفی ، فرآیند جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از به کارگیری ابزارهای مختلف (آزمون ها ، ثبت مشاهدات ، مطالعه تکالیف ، فعالیت ها ، پوشه کار و … ) می باشد که موجب تصمیم گیری مناسب و ارایه بازخوردهای توصیفی مفید و موثر در جهت هدایت این جریان یادگیری به سوی تحقق بهتر اهداف می گردد (رادمنش ، 1389).

به عبارتی به طور اجمال می توان گفت که ارزشیابی کیفی نوعی ارزشیابی می باشد که :

 1. زمینه مشارکت فعال دانش آموز و والدین را در فرایند ارزشیابی فراهم می نماید.
 2. در جمع آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع و جدید برای افزایش اعتبار اطلاعات بهره گیری می نماید.
 3. معلم و شورای مدرسه با جمع بندی ، تحلیل و تفسیر دقیق اطلاعات و با در نظر داشتن ابعاد مختلف یادگیری و عاطفی و مهارتی در خصوص ارتقاء دانش آموز به پایه بالاتر یا افزایش طول دوره تحصیلی تصمیم گیری می نمایند.
 4. از نتایج سنجش و ارزشیابی در رفع موانع یادگیری دانش آموز در طول فرایند یاددهی – یادگیری بهره گیری می گردد.

[1] Wiggins
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در ارزشیابی کیفی بازخورد به صورت عبارت های توضیحی می باشد.

 1. دانش آموز:

در ارزشیابی سنتی و کمی در نظر داشتن محفوظات فراگیران مهم می باشد.

در ارزشیابی کیفی در نظر داشتن عملکرد واقعی دانش آموز در جریان یادگیری مدنظر می باشد.

 1. فرایندی:

در ارزشیابی کمی ، ارزشیابی صرفا به پایان دوره آموزشی منتقل شده می باشد.

در ارزشیابی کیفی ، ارزشیابی محدود به یک زمان خاص نیست و هر فرصتی مناسب برای ارزشیابی می باشد.

 1. کیفی بودن:

در ارزشیابی سنتی و کمی ، در نظر داشتن حجم و اندازه گیری با تاکید بر سطوح اولیه یادگیری مطرح می باشد.

در ارزشیابی کیفی ، در نظر داشتن کیفیت یادگیری و فرایندهای دست یابی به اهداف مهم می باشد.

 1. رویکرد:

در ارزشیابی کمی ، رفتارگرایی و آن چیز که را دانش آموز از خود نشان می دهد مد نظر می باشد.

در ارزشیابی کیفی رویکرد تلفیقی می باشد و علاوه بر رفتار به ساخت گرایی و نوع بینش و … فراگیر توجه می گردد (رادمنش، 1389).

 

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی)

 

مغالطه جزء و کل

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در ادبیات رایج تربیتی و در بین مردم تصور شده می باشد که ارزشیابی یعنی امتحان. در حالی که تصور نابجا و غلط می باشد و مغالطه ای که در آن کل(ارزشیابی) برابر جزء (ابزار یعنی امتحان) گرفته شده می باشد. این نکته از مطالعه آیین نامه های امتحانات به خوبی به دست می آید. گویی این عدم بهداشت روانی در دانش آموزان

امتحان پایانی باخلق شرایط نامطلوب روانی در دراز مدت به توجه منفی در کودکان به درس و مدرسه خواهد گردید(حسنی،1384).

 

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی

     نظام ارزشیابی تحصیلی موجود در کشور ما به طور رسمی سابقه ای حدود 90 سال دارد.

بی تردید چهارچوب و مبانی نظری این نظام ارزشیابی ، تحت تاثیر روانسنجی کلاسیک و مکتب روانشناسی رفتارگرایی و تداعی گرایی شکل گرفته می باشد. سال هاست که کارکرد این نظام ارزشیابی مورد مطالعه و تامل دانشمندان و مربیان واقع شده می باشد تا نقاط ضعف و     آسیب زای آن شناسایی گردد. تداوم این نقد ها و آشکار شدن ضعف های جدی این نظام به نوعی روند این رویگردانی را شکل داده ، آهسته آهسته آن را گسترش بخشیده می باشد و این جریان منشاء جستجوی رویکردهای بدیل ارزشیابی تحصیلی شده می باشد. در محافل تربیتی کشور ما در دهه هفتاد هجری شمسی ، ارایه طرح ارزشیابی مستمر نشانه این جستجوها و رویگردانی ها بود ( حسنی و احمدی ، 1384).

ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز با دیده تکریم نگریسته ، موهبت های طبیعی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی در نظر بگیرد، بازخوردی مثبت و تکالیفی رشد دهنده به او ارائه دهد و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مداوم دارد. روش های سنتی سنجش و ارزشیابی ، دانش آموزان را در جهت ارائه پاسخ های صحیح و از پیش تعیین شده به کار وا می دارد. در این فرایند به ارتباط سنجش و یادگیری توجه نمی گردد.    آزمون های سنتی به مجموعه ای تصنعی غیر مستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می آورد که به سهولت قابل اندازه گیری اند(رستگار،1382).
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

از چندین جنبه می توان این دو نوع ارزشیابی را با هم مقایسه نمود :

 1. هدف[1]:

هدف ارزشیابی کمی ، شناسایی میزان یادگیری دانش آموزان می باشد که غالبا در سطوح پایین یادگیری (دانش و درک) صورت می پذیرد.

هدف ارزشیابی توصیفی ، شناسایی عوامل موثر در فرایند یاددهی – یادگیری و ایجاد شرایط بهتر برای یادگیری دانش آموزان می باشد.

 1. مقیاس[2]:

در ارزشیابی کمی از مقیاس فاصله ای (20 – 0 ) بهره گیری می گردد.

در ارزشیابی کیفی از مقیاس رتبه ای (خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیازمند آموزش و کوشش بیشتر) بهره گیری می گردد.

 1. ابزار:

در ارزشیابی کمی ابزار کار ، عمدتا آزمون های کتبی می باشد.

در ارزشیابی کیفی از ابزارهای متنوع (پوشه کار ، آزمون های کتبی ، آزمون های عملکرد ، تکالیف درسی ، مشاهدات و …) بهره گیری می گردد.

 1. بازخورد[3]:

در ارزشیابی کمی بازخورد به صورت عددی و نمره ای می باشد.

[1]

[2] Scale

[3] Feedback
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

مقصود کرانباخ از برنامه آموزشی، طیفی وسیع می باشد که از مجموعه ای از مواد و فعالیت های آموزشی توزیع شده در سطح کشور تا تجارب آموزشی یک فراگیر واحد را در بر می گیرد(ولف[1]،1381).

اهمیت و ضرورت ارزشیابی

ارزشیابی در مفهوم جدید، جزئی از فرایند تعلیم و تربیت و وسیله مناسبی برای اصلاح هدف ها، برنامه ها و شیوه های تدریس شناخته شده می باشد. ارزشیابی ، عامل مهمی می باشد که معلم و دانش آموز را در دسترسی مطمئن به     هدف های تربیتی کمک می کند و با نشان دادن نقاط ضعف فرایندهای تدریس و یادگیری ، موجبات اصلاح و بهبود به موقع آنها را فراهم  می سازد.

اهمیت ارزشیابی را می توان از دو دیدگاه یا منظر مورد مطالعه قرار داد. این دو دیدگاه عبارتند از:

 1. از منظر معلم :
 • اشکالات و نواقص موجود در طرح درس، از نقطه نظر هدف ها ، محتوا ، روش ها ، مواد و وسایل آموزشی و عناصر دیگر آشکار می گردد.
 • میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و آمادگی آنها برای آموزش های بعدی روشن می گردد.
 • کارآیی تدریس معلم مشخص می گردد.

 

 1. از منظر دانش آموز :
 • چنانچه ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گردد، مستقیما در بهبود چگونگی یادگیری دانش آموزان تاثیر می گذارد.زیرا ارزشیابی ، برای افزایش دقت و کوشش شاگردان و همچنین آگاهی از پیشرفت تحصیلی آنها، ابزار بسیار موثری می باشد.
 • دانش آموزان به وسیله ارزشیابی ، به جنبه های مثبت و منفی یادگیری خود پی برده و با راهنمایی معلم ، در جهت توسعه جنبه های مثبت و رفع نارسایی های آموزشی خود کوشش خواهند نمود.
 • نتایج ارزشیابی ، دانش آموزان را به خودشناسی که یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت و عامل موثری در تصمیم گیری های آگاهانه می باشد،رهنمون می گردد( رادمنش،1389).

[1] Wolf
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

6.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت هست؟

 تعریف اصطلاحات

تعریف نظری

ارزشیابی[1]: فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی می باشد که در نهایت به قضاوت ارزشی به اقدامی معین بینجامد.( کیامنش )

ارزشیابی توصیفی[2]:رویکردی در ارزشیابی تحصیلی – تربیتی می باشد که با بهره گیری از ابزارها و روش های مناسب (آزمون،مشاهدات،پوشه کار و …) اطلاعات لازم را در ابعاد مختلف یادگیری ، متناسب با جنبه های مختلف شخصیت دانش آموز ، برای شناخت دقیق او در اختیار معلم و اولیاء قرار می دهد تا بر اساس آن ، تدابیر مناسب برای بهبود شرایط و فرایند یاددهی – یادگیری پیش بینی و اجرا گردد(رادمنش ،ص 33).

آموزش ضمن خدمت[3]: فرایند ارایه ی آموزش جهت بهبود بخشیدن فعالیت ها و وظایف افراد در ارتباط با شغل و حرفه تخصصی آنان که عمدتا به مقصود افزایش دانش و مهارت و تغییر توجه های حرفه ای آنان صورت می پذیرد تا بوسیله آن افراد بتوانند به گونه ای موثر وظایفشان را به انجام رسانند.( فتحی واجارگاه،1383)

تعریف عملیاتی

ارزشیابی: در این پژوهش،مقصود از ارزشیابی مطالعه دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در کلاس های ضمن خدمت می باشد.

[1]  Evaluation

[3] In-Service Training
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

ارزشیابی توصیفی: شیوه ارزشیابی توصیفی،کلیه روش ها و راهکارهایی می باشد که بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ،آغاز در تعدادی مدارس به صورت آزمایشی اجراشد و سپس در کلیه مدارس ابتدایی به اجرا درآمده می باشد.

 

 

 

 

در عصر کنونی، تعلیم و تربیت آن نیست که اطلاعاتی را به ذهن دانش آموزان منتقل کند و سپس با ارزشیابی از میزان انباشتگی آن آگاهی یابد و موفقیت فرد را در ارتقاء پایه تحصیلی رقم بزند، بلکه دانش آموزان بایستی بتوانند در محیط خارج از مدرسه و در محیط واقعی زندگی و با حل مسائل واقعی دست و پنجه نرم کنند و آنها را به نحو مطلوب حل کنند. پس بایستی از مفاهیم و موضوعات درک عمیق داشته باشند. همچنین مهارت ها و توجه هایی کسب کنند که در زندگی واقعی به کار گرفته گردد. یادگیری سطحی, کاربردی در موقعیت های واقعی و متنوع زندگی ندارد(حسنی،1384).

 

تعریف ارزشیابی[1] 

مانند سایر واژه های علوم تربیتی ، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق کامل وجود ندارد.

ال.ج. کرونباخ[2] (1962) ارزشیابی را به عنوان “گردآوری و کاربرد اطلاعات به مقصود اخذ تصمیم در برنامه آموزشی ” می داند(رادمنش،1389).

[1] Evaluation

[2] L.j.Cronbach
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>