ارشد : بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

دادگاه استنیاط کرده می باشد تفاوت دارد ، شهادت تابع مقصود واقعی می باشد ، به ویژه در صورتی که در دادرسی هدف کشف واقع باشد نه فصل خصومت . قانون مدنی نیز در ماده 1319 به شهادت خلاف واقع ترتیب اثر نمی‌دهد .

4.موضوع اخبار وقایع مادی و خارجی می باشد نه استنباط از قوانین یا آثاری که قانون بر آن وقایع بار می‌کند به عنوان مثال ، تصدیق به حضور در دفتر اسناد رسمی و تسلیم مبیع و ثمن و امضای دفتر از اموری می باشد که به شهادت اثبات می‌گردد اما اظهار عقیده نسبت به لزوم بیع و آثار آن در قلمرو شهادت به معنای خاص آن نیست .

درست می باشد که در دعاوی بین المللی گاه دادگاه از راه شهادت و اظهار عقیده‌های اهل نظر به راه حل معتبر در حقوق خارجی دست می‌یابد ، اما ، در واقع دادگاه به آن چیز که احراز آن در صلاحیت خود او می باشد می‌پردازد و در راستای آن به گفته معتمدان تکیه می‌کند و نباید آن را با شهادت ، به معنی دلیل اثبات موضوع اشتباه نمود . (کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، جلد دوم ، ص 7)

حکمت مشروعیت شهادت

شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی الاعم چه حق الناس و حق الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌گردد و دو مرحله دارد

  1. تحمل شهادت 2. اداء شهادت.

تحمل شهادت: معنی التزام می باشد که شاهد ملتزم می‌گردد آن چیز که را دیده و شنیده اظهار نماید.

اداء شهادت: اعلام شاهد حاکم را با شهادت دادنش به سبب آن چیز که که حاصل شده برای او علم به آن چیز که که مشاهده کرده آنرا.( ابوالوشِ ،محمد اسماعیل ، الشهادات دلیل من ادله الاثبات فی الفقه الاسلامی ص53- 63- 83.)

 

مستند شهادت: ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم می باشد که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آن‌ها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی می باشد: بعضی از امور بوسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌گردد.( ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی ص 158.)

مستند علم در شهادت: در شهادت علم باید مستند به حسّ باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تأکید نموده‌اند اگر از راه‌هایی زیرا تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی می باشد. امام خمینی (ره) در این باره می­فرمایند، ضابطه این می باشد که باید در قرآن کریم نیز آیاتی که موید استعمال کلمه شهادت در معنای حضور و اخبار قاطع باشد هست . در آیات « وَاللهُ

 مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

]]>

پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

کلیات

مقدمه :

شهادت عبارت می باشد از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد بهره گیری طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده می باشد لیکن حدود بهره گیری و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.

اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت بشر‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده می باشد.
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و مجری قانون را در جهت آشکار کردن چهره حق یاری نماید.
در جوامعی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند بهره گیری از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد گردد بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع گردد؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن می باشد از حقیقت اموری که اظهار آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر شرع و به تبع آن، قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده می باشد (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک).

 مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و از طرفی با نادیده گرفتن دختران، فقط به سن ازدواج در پسران اشاره می کند. البته فلسفه قرون وسطی «هفت سالگی» را سن«عقل» می شناسد که فرد می تواند در آن نامزد گردد.[1]

1-1-1-7-جهیزیه موجب بندگی مرد

افلاطون ارسال جهیزیه دختر را با کنترل دولت ضروری می شمارد و این که هنگام ازدواج، پدر عروس حق ندارد، جهیزیه ای به خانه داماد بفرستد و داماد نباید جهیزیه را هر چند به مقدار کم بپذیرد.[2]همو علت این امر را در دو موضوع اظهار می کند؛ اول این که هیچکس به سبب تنگدستی از زناشویی محروم نماند، دوم این که افلاطون در باره اهمیت فراگیری آموزش های نظامی در افراد اظهار می داردکه زنان دارای صلاحیت، بایستی دوش به دوش مردان در همه تمرین ها شرکت کنند و می گوید: نمی ترسیم از این که دیگران بگویند اسب سواری و ورزش، خاص مردان می باشد و برای زنان شایسته نیست. پس ضروری می باشد که زنان مانند مردان از عهده تیراندازی و به کاربردن سلاح های گوناگون برآیند.[3] البته وی معتقد می باشد زنانی که دارای استعداد لازم در تمرینات مذکور هستند، می توانند در مسابقات مربوط به آن نیز شرکت نمایند. همو اظهار می دارد: بهتر می باشد زنان را به شرکت در این گونه مسابقات مجبور نکنیم اما اگر دخترانی پیدا شوندکه در آن ورزش ها، تمرین کرده و مهارتی بدست آورده اند و از نیروی بدنی کافی نیز بهره مندند، آنان را نباید از شرکت در مسابقه بازداشت.[4]افلاطون آموزش های نظامی را در حدی برای زنان ضروری می داند که آن ها بتوانند در هنگام ضرورت از زادگاه و فرزندانشان دفاع کنند.[5] وی در اظهار اهمیت این موضوع می گوید: زنان بایستی در به کار بردن سلاح ها مهارت یابند، زیرا ممکن می باشد روزی لازم گردد که همه مردان و زنان شهر به کشوری بیگانه لشکرکشی کنند. آن روز بایستی کسانی باشند که بتوانند مراقبت کودکان را بر عهده گیرند و شهر را حراست کنند یا زمانی که عکس آن پیش آید زنان بایستی بتوانند همچون پرندگان در برابر درنده ترین جانوران از کودکان خود دفاع کنند و برای نجات آن ها جان خود را در خطر افکنند.[6] وی قانونگذاران جوامع را مرتکب خطایی بزرگ می داند که زنان را وادار نمی کنند که در همه کارها با مردان همکاری ورزند تا مانع به هدر رفتن نیمی از نیروی جامعه شوند.[7]پس از دیدگاه افلاطون تجهیز قوای نظامی زنان بدلیل طرفداری از کودکان می باشد و مقصود تربیت بشر های آماده دفاع از کشور و کیان و رویارویی با سربازان دشمن نمی باشد.

[1] – ر.ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن،عصر ولتر/9/328-329

[2] -افلاطون، قوانین/کتاب پنجم/161

[3] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/234

[4]– ر.ک: افلاطون، قوانین /کتاب هشتم/269

[5] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/235

[6] – ر.ک: افلاطون، قوانین /کتاب هفتم/244-245

[7] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/234

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از جایگاه زن، طبیعت او و نهاد خانواده سخن می راند که در این قسمت به دیدگاه وی در باره زن پرداخته می گردد:

1-1-1- رفتار شناسی زنان از دیدگاه افلاطون

در دیدگاه افلاطون برخلاف فیلسوفان و قانونگذاران قبل از او، جایگاهی برای زنان در نظر گرفته شده می باشد. حتی وی چشم پوشی کردن از وظایف و حقوق بانوان را، به منزله از کار انداختن بخش قابل توجهی از جامعه می داند. سپس در اظهار اهمیت وضع قانون در باره جنس مؤنث به موارد زیر شاره می نماید:

1-1-1- 1-لزوم در نظر داشتن زنان در وضع قانون

1-1-1-5- اجازه ازدواج دختران

افلاطون، در باره نامزدی وآئین عروسی به تعیین قانونی می پردازد که در آن ازدواج دختر بدین قرار می باشد؛ در مرتبه نخست با اجازه پدر خواهد بود و در مرتبه دوم با موافقت پدربزرگ و در مرتبه سوم با موافقت برادرانی که با دختر از یک پدر هستند و اگر هیچیک ازآنان زنده نباشند، اجازه مادر لازم خواهد بود. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد نامزدی با موافقت نزدیکترین خویشان دختر و سرپرست او صورت خواهد گرفت.[1] با در نظر داشتن سخنان او دختر از حق انتخاب همسر و زوج خود محروم می باشد و تحت ولایت پدر و قیم خود قرار دارد و این قیم ها هستند که برای ازدواج او بدون در نظر داشتن علایقش تصمیم می گیرند. البته وی در مورد آداب ولیمه عروسی و حتی شمار مدعوین اظهار نظر می کند و می گوید: پنج تن از دوستان داماد و پنج تن از دوستان عروس و به همان تعداد از خویشان آن دو بایستی به عروسی دعوت شوند.[2]

1-1-1-6-تعیین سن و ملاک ازدواج

آریستوکلس در کتاب قانون، به سن ازدواج دختر و پسر اشاره دارد و می گوید: هر کس موظف می باشد میان سی سالگی و سی و پنج سالگی زناشویی کند و اگر از این دستور سر بتابد به پرداخت مبلغی جریمه و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی محکوم خواهد گردید.[3] همومهمترین ملاک ازدواج را ایجاد همخوانی روحی و اجتماعی می داند و این که افراد دارای تضادهای روحی بایستی با یکدیگر ازدواج کنند تا تعادل در جامعه ایجاد گردد. به عنوان مثال مرد تندخود در پی زن نرمخو و مرد دارا بدنبال زن ندار باشد.[4] براساس آن چه اظهار گردید افلاطون بدنبال فلاح و سعادت جامعه پیش می رود و سعادت فردی را لحاظ نمی نماید[1] -افلاطون، قوانین/کتاب ششم/197

[2] -افلاطون، قوانین/کتاب  ششم/197

[3] – ر.ک:افلاطون، قوانین / کتاب چهارم/135

[4] – افلاطون، قوانین/کتاب ششم/195-194

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دیدگاه بدین لحاظ که حقوق نیمی از بشر را از حوزه دانش بشری خارج نمود، قابل نقد می باشد و موجب طرد بانوان از مجامع علمی، نادیده گرفتن کوشش های  آن ها و حذف شان در گزارش های تاریخی و فلسفی گردید. البته اندکی از فلاسفه نیز در باره جنس مؤنث، سخن گفته اند که در این قسمت به مبانی و دیدگاه بعضی از آن ها در این باره پرداخته می گردد و نظر افلاطون و ارسطو به عنوان قدیمی ترین فیلسوف و دیدگاه ژان ژاک روسو که معاصر با شکل گیری جریانات فمینیستی می باشد و دیدگاه نیچه پس از شکل گیری این جریان مطالعه می گردد:

رفتار شناسی زنان از دیدگاه فلسفه سیاسی قدیم و جدید

از دیر باز در میان فلسفه و فرهنگ سیاسی، گرایشی فراگیر وجود داشته می باشد و آن نپرداختن به جایگاه دختران و بانوان یا چشم پوشی کردن از حقوق آن هاست. به رغم غفلت عمومی در تحقیق و بررسی موضوع زن، چند پرستی و خودخواهی می گردد و بایستی منافع شخصی در جهت منافع عمومی از بین برود. همو با این نوع تفکر به وضع دستوراتی در دو شکل مجزا می پردازد و در رساله های خود به نام های «قوانین»[1]و «جمهور»[2] به این اوامر اشاره می نماید و در طی اظهار دستورهای لازم جهت تشکیل مدینه فاضله[1]-افلاطون در رساله قوانین به اظهار بعضی اصول اخلاقی می پردازد تا دولت هایی که هدفشان صلح و دوستی می باشد نه جنگ به ساماندهی لازم برسند.سپس قوه مقننه و اجراییه را که بنیان اساسی و اجتماعی هر دولتی می باشد را تبیین می کند تا نشانه هایی از مدینه فاضله را ترسیم نماید. این کتاب یکسال بعد از مرگ افلاطون و بدون هیچگونه دخالت در متن توسط شاگردش در دسترس خوانندگان قرار گرفت. در کتاب «قوانین» افلاطون توجه ویژه ای به تفاوت های جسمی و روحی مردان و زنان داشته می باشد. از طرفی تناقضی که میان «قوانین» وآثار دیگر او پیداست از دیرباز سبب پندارهای گوناگون گردیده؛ گروهی برآنند که افلاطون در پایان زندگی از عقاید پیشین خود برگشته و با نوشتن «قوانین» در همه اندیشه های فلسفی خویش، به خصوص در آرائی که در کتاب«جمهور»در باره جامعه و دولت به میان آورده، یکسره تجدید نظر کرده می باشد. گروهی دیگر با آن که ارسطو در کتاب «سیاست» از «قوانین» نام برده و مطالب آن را انتقاد نموده می باشد، این کتاب را در زمره آثار اصیل افلاطون نمی شمارند و علت آن را عدم پیوند بین آثار اصیل او و « قوانین »می دانند. مترجم رساله «قوانین» معتقد می باشد اگر خوب نگریسته گردد اختلاف و تباین ظاهری میان«قوانین» و دیگر نوشته های افلاطون وجود ندارد و حاکی از تغییر عقیده او نمی باشد بلکه معیار افلاطون در کتاب «قوانین» تغییر یافته می باشد و هدف اصلی وی به جای خویش باقی می باشد. ر.ک: یادداشت مترجم قوانین، محمد حسن لطفی صفحات هفت و هشت

[2] -افلاطون آغاز کتاب جمهور سپس رساله قوانین را نوشت. رساله جمهور از مهمترین و پر نفوذترین رسالات افلاطون می باشد که مشتمل بر ده کتاب می باشد. این کتاب به صورت نقل قول از سقراط تنظیم شده می باشد و فرض این می باشد که: در حدود سال 411قبل از میلاد شبی سقراط در منزل پیرمردی سفالوس نام به عده ای وارد مباحثه گردید و روز بعد جریان گفتگو را به توضیح مندرج در کتاب جمهور برای چند تن از دوستان خود نقل می کند. دیباچه مترجم کتاب جمهورافلاطون/4در کتاب پنجم صحبت از توانایی های زنان و مقام او در جامعه، تساوی زن و مرد می گردد وی در این قسمت اشاره به اشتراک زنان و کودکان دربین طبقه زمامداران دارد و به مطالعه تأثیر و وضعیت خانواده نظامیان می پردازد و برنامه اصلاح نژاد را پیشنهاد می کند. نام این کتاب شاید تصور خواننده را به این سو ببرد که موضوع آن نوع حکومتی می باشد که ما امروز به نام جمهور می خوانیم در حالی که چنین نیست بلکه نام اصلی کتاب در زبان یونانی« پولی تیا»می باشد که می توان آن را به کلماتی از قبیل «حکومت» یا «تأسیس شهر»یا«جامعه»ترجمه نمود. اولین کسی که این کتاب را به زبان لاتین ترجمه نمود نام«رس پوبلیکا»برآن گذاشت که در اصل همان معنی کلمه یونانی پولی تیا را داشت اما بعد مفهوم خاص جمهور را پیدا نمود.ر.ک: دیباچه مترجم کتاب جمهورافلاطون/3 بدین ترتیب نام کتاب به جمهور معروف گردید که به معنای کاربرد امروزی نمی باشد.ژان ژاک روسو در باره کتاب«جمهور» می گوید: این یک کتاب سیاسی نیست بلکه بهرتین رساله آموزش و پرورشی می باشد که تا کنون نگاشته شده می باشد. روسو ژان ژاک، امیل/23

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 استادکاری می رسیدند. برای انجام کار مساوی با مردان از دستمزد کمتری بهره مند بودند. در قرن نوزدهم نیز زن جایگاه واقعی خود را نیافت. «زنان در فاصله دو وضع حمل، یعنی زمانی که می توانستند سرپا بایستند، به عنوان کارگر کارخانه بر مردان ترجیح داده می شدند، زیرا دستمزد کمتری طلب می کردند یا در واقع می گردید دستمزد کمتری به آنان پرداخت».[1]

همانطور که گذشت زنان در نقاط مختلف جهان و مقاطع تاریخی بدلیل جنسیتشان، متحمل ظلم ها و ستم هایی بودند که از طرف جامعه و با عنوان فرهنگ و آداب ورسوم بر آن ها وارد می گردید و فرودستیشان را طبیعی و همگانی و اجتناب ناپذیر جلوه می داد، موجب ایجاد احساس حقارت در آن ها می گردید. جامعه او را مایه مصیبت و بدبختی فرض می نمود. بدین روی زنان کوشش نمودند تا با تغییر شرایط اجتماعی، سرکوب را تغییر دهند و از میان بردارند. معترض بودند از این که در محیط ها و جوامعی قرار گیرندکه حق آن ها نادیده به خصوص در بعد نظری، مبانی فلسفی می باشد. نمونه بارز این تأثیر را در موج سوم فمینیسم‏‏ می توان دید که در قالب یک نظریه پست مدرن، به صورت نظری فلسفی در آمده می باشد.

پیش از پرداختن به بحث لازم می باشد به دو مطلب اشاره گردد:

نکته اول مطالعه دوره پست مدرنی می باشد که بایستی گفت: در طول چند دهه، مجموعه ای از تحولات در نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی و نیز جوامع پیشرفته صنعتی همچون امریکا، راه را برای نوعی دگرگونی کیفی در این جوامع گشود که نشانه های آن حداقل از دهه 1970 توجه برخی از نویسندگان و جامعه شناسان را به خود جلب کرده بود و به طور خاص در دهه های 1980 و 1990 نظریه پردازی و مطالعات جدی تری در باره آن آغاز گردید. این تحولات منجر به ظهور یک نظام اقتصادی کم و بیش متفاوت در سطوح ملی و بین المللی، تغییر در تأثیر قدرت دولت و کارکردهای آن، منابع جدید تعارض اجتماعی، روابط جدید اجتماعی و دگرگونی های گفتاری در  اندیشه ها و نظریه پردازی اجتماعی گردید. این جامعه جدید را برخی «پسا صنعتی» لقب می دهند، برخی«پسا سرمایه داری»، «سرمایه داری بی سازمان» یا «سرمایه داری سازمان گریز» می نامند، برخی بر آنند که جامعه در شرایط «تجدد اعلا» قرار گرفته می باشد و برخی این جامعه و شرایط جدید آن را «پسا مدرن» می نامند.[2]

نکته دوم این که: فلسفه همانند تاریخ در باره مردان و به دست مردان نگاشته شده می باشد. فیلسوفان در مواردی که  می خواستند از بشر ها به طور کلی سخن گویند یا موضوع زنان را نادیده می گرفتند یا در نتیجه گیری های خود، آنان را مستثنی می کردند. مسائل و معضلات آن ها، مد نظر قرار نمی گرفت و علایق و صفات مردانه، معیار سنجش تلقی می گردید و به تجربه و علایق جنس مؤنث توجهی نمی گردید. این[1] – دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر ناپلئون/11/441

[2] – ر.ک: مشیرزاده حمیرا، از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم/348. در ضمن دیدگاه فلسفی این دوره متعاقباً مطالعه خواهد گردید.

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

-9-ارزش زنان در دربار

مقام و موقعیت زنان در دربار لویی چهاردهم کسب رضایت پادشاه و درباریان بود. اصول اخلاقی دربار مبتنی بود بر رعایت ادب در روابط نامشروع، افراط در قماربازی و خود آرایی، و ولع جنون آمیز در کسب جاه و مقام بود.

5-10-جایگاه زنان هوشمند

در فاصله سال های 1660-1760 در فرانسه، مظهری از حد اعلای تمدن بشری بود. در آن اجتماع تعداد زنان هوشمند از هر دوران دیگر بسی فزونتر بود. «سالون ها به مردان آموخته بودند که نسبت به ظرافت طبع و سلیقه زنان حساس باشند و زنان را پرورش دهند تا از عهده جوابگویی نیروی تفکر مردان بر آیند. زنان فرانسوی حتی بیش از نویسندگان و هنرمندان مایه افتخار تاریخ آن دوران بودند».[1]

5-11-به تصویر کشیدن حقارت زن در جامعه

مقام کشوری بر آن صحه گذاشته و جامعه نیز آن را پذیرفته می باشد. همو در نمایشنامه ای دیگر به نام «زنان فاضله» لبه تیز شمشیر زبانش را به سوی بانوان دانشمند گرفته می باشد و علم پژوهی در زنان را خرق عادتی ناراحت کننده، اظهار می کند که ازدواج با این گونه زنان عاقبت خوشی ندارد. مولیر علاقه جنس مؤنث به صرف و نحو و نقل گفته های بزرگان و بحث در باره فلسفه را نوعی تظاهرات جنسی می شمرد. در آثار مولیر آن چه موجب جلب توجه هر فرانسوی با سوادی می گردد، اشارات فلسفی در قالب هجوی تند و هزلی شیرین می باشد. مولیر در فلسفه اخلاقی خود، نسبت به زنان تحصیلکرده بیش از اندازه بدبین بود. با مطالعه این موضوع، نمی توان چنین پنداشت که محتوای نمایشنامه به تنهایی نشاندهنده شخصیت مولیر می باشد، بلکه اندیشه و افکار وی جزئی از میراث فرهنگی عصرش بوده که وی آن را به تصویر کشیده می باشد. البته نمایشنامه مولیر تأثیر معکوس داشت و «بانوان پس از نمایشنامه «زنان فاضله» علاقمند به فلسفه شدند و فلسفه دکارت را در مجالسشان مطرح نمودند. فلسفه در بین آن ها متداول گردید و بحث پیرامون مقالات فلسفی رونق خاصی پیدا نمود».[2]

5-12-کمی دستمزد  زنان تا قرن نوزدهم

جنس مؤنث کلیه رموز و فنون خانه داری را فرا می گرفت و به کار می بست، به پرورش کودک می پرداخت و در خارج از خانه در انجام کارهای مزرعه شریک بود. در شهرها اعم از این که زن در خانه یا در دکان بود، قسمت بیشتر ریسندگی و بافندگی را برای اصناف بزاز انجام می داد. به صنعتگران اجازه استخدام زنان و دختران داده شده بود، لیکن در اصنافی که متشکل از هر دو جنس بود، زنان به ندرت به مقام[1] – دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/8/39-40

[2] – ر.ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/8/686-687

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

5-2-توجه زن به ظاهر خویش

در بین سال های 1380-1422(جنگ های صد ساله انگلستان و فرانسه) زنان به ظاهر خویش بسیار اهمیت می داند. به طوری که در میان فقر و تنگدستی عامه، افراد طبقات بالا، خود و خانه هایشان را با شکوه تمام می آراستند. «زنان بزرگزاده کلاه های مخروطی را، که به سان برج کلیسا بود، دوست می داشتند و با پوشیدن ژاکت های تنگ و شلوارهای رنگین گشاد، خود را باریک اندام می ساختند. بهره گیری از ابریشم و پارچه های زربفت موجب افتخار بود».[1]در قرن شانزده و هفده نیز فرانسویان تمام توجهشان به ایجاد فریبندگی ظاهری بود حتی «لویی سیزدهم که خیلی زود موهای خود را از دست داد، کلاهگیس را رایج ساخت».[2] در این زمان زن و مرد در بولهوسی با یکدیگر  رقابت می کردند. در زمان لویی چهاردهم که دوران سختگیری در آداب و بی قیدی در اخلاق بود، جامه ی شخص نشانی از جاه و مقام او شمرده می گردید. نخستین مجله مد لباس در سال 1672 انتشار پیدا نمود. البته در پشت شکوه کلاه های مردان و دامن های بلند زنان، بسیاری اعمال خشن و ناهنجار پنهان بود. «مردان آب دهان به کف اتاق ها می انداختند و حتی در روی پلکان های کاخ لوور ادرار می کردند. شوخ در کار ازدواج عموماً کسب، حفظ و انتقال مال، به مراتب مهمتر شمرده می گردید و بخصوص در طبقه اشراف بیشتر ازدواج ها چیزی غیر از معامله مالی نبود، بدین روی جامعه متنعم فرانسه زنبارگی و روابط جنسی نامشروع را معذور می داشت، به طوری که هر کسی که موقعیتی توانگر داشت، معشوقه ای هم در برداشت؛ «مردان به دلبری های خود در خوابگاه زنان همان اندازه افتخار می کردند که به دلاوریهای خویش در جولانگاه جنگاوران. زنان نیز اگر دلداده ای غیر از شوهرانشان برای خود نمی یافتند، احساس می کردند که وجودشان زیرا ویرانه ای متروک مانده می باشد؛ چه بسا شوهران هوسرانی که دیده بر بی وفایی های همسر خود فرو می بستند».[3]

5-7-تسلط مردان

در فرانسه و عهد لویی چهاردهم نیز مرد اختیار کامل زن خود را مانند جهازی که به خانه آورده بود، داشت و در تمام طبقات اراده شوهر قانون بود.

5-8-محرومیت از حق مادری

در قوانین فرانسه «زن پس از جدا شدن از همسر، کوچکترین حقی نسبت به فرزندانش نداشت».[4]

[1] – ر. ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن، اصلاح دینی /6/90

[2] – دورانت ویل، تاریخ تمدن، آغاز عصر خرد/7/468-469

[3] – دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/8/37

[4] – دورانت ویل،تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن /8/60-61

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

– دانلود بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

3

چستر فیلد(1694)یا ارل فرزانه، که نامش در زمره برجسته ترین استادن نثر انگلیسی و در شمار خردمندان، جای دارد، فردی جهانگرد می باشد، که پس از بازگشت به انگلستان به سمت پرده داری خوابگاه پرینس آو ویلز(جورج دوم)گماشته گردید و یازده سال، نماینده حزب ویگ در مجلس عوام بود. وی در 1728 به سفارت انگلستان در لاهه رسید و در این مقام چنان شایستگی از خود نشان داد که وی را به مرتبه شهسوار گروه زانوبند و ریاست تشریفات تاجگذاری ارتقاء دادند. همو در نامه هایی که برای فرزندش به جای گذاشته، زنان را کودکانی با اندام درشت می داندکه با یاوه گویی مردان را سرگرم می سازند و نمی توانند درست بیندیشند و از عقل و منطق پیروی کنند. سپس سفارش می نماید «که مرد هوشمند بایستی آنان را ناچیز تلقی نماید و به آنان زیرا بازیچه بنگرد اما در مسائل جدی و با اهمیت با آنان مشورت نکند و به آن ها اعتمادی نداشته باشد».[1]

4-6-بهره گیری جنسی از زنان

در انگلستان، در قرن هیجدهم ارتباط جنسی قبل از زناشویی در میان زنان آن روزگار رواج داشت. فحشا به قدری دامنگیر گشته بود که مانند آن را جهان تا قبل از زمان آن به خود ندیده بود. «تعداد روسپیان لندن به 50000 نفر برآورد شده بود. بخش اعظمی از مردم لندن، بی آن که از لحاظ قانونی ازدواج کرده باشند، با هم می زیستند».[2]

در قرن هفدهم جامعه‏ی بورژوازی فرانسه، تأثیر زنان‏ را به خانه محدود نمود و حاکمیت مرد در نظام پدر سالاری از طرف جامعه پذیرفته گردید. در مقابل محدودیت جنس مؤنث و حاکمیت جنس مذکر،‏ مقاومت‏هایی از جانب زنان صورت گرفت و جنبش هایی ایجاد گردید. آن چه موجب اعتراض‏زنان به نظام فرانسه گردید، را می توان به طور مختصر نام برد، که عبارتند از:

5-1-بی توجهی به جایگاه زن به عنوان بشر و عضوی از جامعه

زنان در انگلیس جایگاه اجتماعی نداشتند و همردیف کودکان محسوب می شدند«در سال 1417 که شهر«روان» فرانسه در محاصره انگلیس قرار گرفته بود. اهالی شهر در مضیقه غذایی بودند و در این هنگام آغاز آذوقه و سپس اسبان و سگان و گربه هایشان را خوردند؛ و برای صرفه جویی در مواد غذایی، زنان و کودکان و پیرمردان را از شهر بیرون افکندند. آورگان نیز کوشیدند تا از میان صفوف لشگریان انگلیسی راه عبوری بیابند، لیکن موفق نشدند وگرسنه و بی پناه میان دوستان و دشمنانشان باقی ماندند و جان سپردند. در آن محاصره 50000 فرانسوی از دنیا رفتند».[3][1] – دورانت ویل ، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/9/94-99

[2] – ر.ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر ولتر/9/71

[3]– دورانت ویل، تاریخ تمدن، اصلاح دینی /6/85

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در ستایش و تقدیر از مردان و نخبگان، افرادی از نژاد و جنس نیک(مردان) و فراغت های زندگی به کار می بردند. در این دیدگاه مردان قادر بودند به تنهایی به فضیلت مطلق دست یابند، اما زنان در همبستگی و ارتباط با مردان، به فضیلت دست می یابند.[1]

چنان چه گذشت، بانوان در یونان به موقعیت فرودست خود معترض بودند و خواستار ایجاد فرصت های یکسان برای دو جنس و تحقق حقوق برابر با مردان در قانون اروپا و نیز بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی طبقه زنان گردیدند تا به زندگی روزمره خود بهبود بخشند و مسائل آن ها از سوی جامعه درک گردد و مورد سوء بهره گیری جنسی قرار نگیرند.

  • جایگاه زن در انگلیس

بانوان در انگلستان نیز از نابرابری اجتماعی در رنج بودند. در تمام سطوح جامعه، تأثیر ها به آن ها تحمیل می گردید و فعالیت آن ها سرکوب می گردید. زنان از وضع موجود ناراضی بودند و به تبیین لزوم برابری جنسی پرداختند و برحسب طبقه اجتماعی خود، نوع خاصی از سرکوب را اظهار کردند و بر ضد شرایطی که در مورد جنس آن ها اعمال می گردید،‌ زبان به اعتراض گشودند.[2]در این قسمت به اختصار  به بعضی از موارد اعتراض زنان به موقعیت خویش در انگلستان اشاره می گردد:

4-1-مشغول کردن زنان به ظاهر خویش

ماست، سرسپردگی و اطاعت مدیونیم. هر زنی که از روی نخوت و کوته اندیشی غیر از این گوید، از قانون آفرینش و نظام انکارناپذیر طبیعت سر باز می زند».[3]

4-4-حق تنبیه زن

در انگلستان بین سال های 1649-1714 زنان تحت اختیارات همسر خود بودند و از لحاظ نظری، شوهر اختیار کامل زن خود را داشت. در تمام طبقات اراده شوهر، قانون بود. در طبقات پایین تر شوهر از حقوق خود برای زدن زن، بهره گیری می نمود، اما قانون ضمن اعطای این حق به مردان، وسیله زدن را مشخص نمود و «استعمال چوبی که از شست بزرگتر باشد را منع نمود». [4]

4-5-عدم تعقل جنس مؤنث

[1] -آکین سوزان مولر،زن از دیدگاه فلسفی سیاسی غرب/129 با تلخیص

[2] – میشل آندره، جنبش اجتماعی زنان / 64

[3] – انگلستان هوشمندترین زن آن روزگار را با این نام می شناخت. وی در سال 1689 بدنیا امد. علاقه وافری به مطالعه داشت و زندگیش تابع برنامه ای خاص بود. فردی هوشمند بود و با سخنسرایان عصر خود معاشرت و بحث داشت. کوشش های او برای آموزش و پرورش دوشیزگان قابل تقدیر می باشد. دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر ولتر/9/72-73

[4] – دورانت ویل ، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/8/328

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>