مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۷

صریححادثه مدارویژگی مداراستفاده از مشتریان مخفیروش های عددی(درآمد سالیانه، سهم بازار، نوسانات مشتری، نرخ خرید مجدد مشتری)سنجش کمی تماس هاتجزیه و تحلیل ارتباط/ فراوانی مشکلات و شکایاتسنجش کیفی تماس هافن مشاهدهروش حوادث ترتیبیفن حادثه مهمفن تجزیه تحلیل شکایاتشناسایی تماس هاروش «نقشه کلی»شاخص رضایتمندی مشتری(CSI)مدل کیفیت خدماتمدل عملکرد خدماتمدل عملکرد- اهمیتشکل۲-۲۹- تقسیم بندی مدل های سنجش […]

تحقیق – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۶

۲-۴-۱- تعریف مشتری مداری[۲۵۶]مطرح می گردد بازارمحوری به معنای شناخت رشد بازار، جذابیت های بازار و بازارهای مصرف است در حالی که مشتری محور شدن به معنای استفاده از مشتری برای بهبود مستمر، به روز رسانی سازمانی و طراحی مجدد است . هنگامی که سازمان مشتری محور می شود به این معناست که مشتری به […]

مقاله علمی با منبع : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۵

۲-۳-۲-۷- ارزش به عنوان مقیاس تک بعدی در برابر مقیاس چندبعدیارزش ادراک شده می تواند هم به عنوان یک مقیاس تک بعدی[۲۲۵] و هم به عنوان یک مقیاس چندبعدی[۲۲۶] در نظر گرفته شود. اگرچه اعتبار مقیاس تک بعدی همواره به خاطر فرضیه اش مبنی بر اینکه مصرف کنندگان تعریف مشترکی از ارزش دارند مورد انتقاد بوده است. […]

متن کامل – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۴

۲-۳-۲-۶- دیدگاه هولبروک[۲۱۶] (۲۰۰۶-۱۹۸۰)در این زمینه هولبروک علاقه و تلاش بسیار زیادی در خصوص مطالعه ارزش انجام داد. وی در اوایل سال ۱۹۸۰ ارزش در فرآیند مصرف را در دو زمینه لذت گرایی[۲۱۷] و فایده گرایی[۲۱۸] تعریف کرد. سپس دیدگاه گسترده تری از رفتار مصرف کننده را ارائه کرد که بیشتر، از رویکردهای مبتنی بر اقتصاد خرد ناشی […]

دسترسی متن کامل – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۳

زیتامل(۱۹۸۸) بر این عقیده است که مصرف کنندگان آن چه را که می خرند، با هزینه های قیمتی که برای بدست آوردن می پردازند مقایسه می کنند و در این حالت ارزیابی ارزش کل، شکل می گیرد. در نتیجه ادراکات قیمتی و کیفیتی بر ارزش ادراک شده مشتری اثر دارد. وی در مطالعات خود پس […]

منابع مقالات علمی : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۲

وودراف و دیگران(۱۹۹۳)، فلینت و دیگران(۱۹۹۷)، وودراف(۱۹۹۷) ۸ ارزش محصول برای یک مشتری وقتی ایجاد می شود که مزایایی که یک مشتری دریافت می کند از هزینه های بلندمدتی که مشتری انتظار دارد با انتخاب محصول باید پرداخت کند، بیشتر باشد. اسلتر و نارور(۲۰۰۰) ۹ ارزش کیفیت دریافتی را در برابر قیمت آن، برابر می […]

سامانه پژوهشی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۰

از نیاز مشتری تا هویت نام تجاری: از این نظر یک رابطه منطقی میان نیاز و عرضه وجود دارد. بازاریابی موجب می شود که نیاز مشتری توسط کالا برآورده شود. اگر نیازها تغییرکنند، محصولات( و درسطح وسیع تر هویتی که محصول/ خدمت نماینده آن بود) باید تغییر کند.از هویت تا نیاز مشتری: این رابطه دو جنبه دارد. […]

دسترسی متن کامل – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۹

گیرندهدرونی سازیبرونی سازیتصویر ذهنیفرهنگ(ارزش ها)شخصیتپوسته فیزیکیرابطهشکل شماره۲-۲۰- منشور هویت برند کاپفررروابط: یک برند می تواند نمادی از یک رابطه مشخص افراد( برای مثال رابطه بین مادر و فرزند در برند بلو باند مارگرین[۱۷۷]) این امر نیازمند این است که مدیریان برند، روابطی را که برند برای آنها ایجاد شده و فعالیت خواهد کرد را مشخص کنند. […]

سامانه پژوهشی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۸

– سلامت و بی خطر بودن– بشاشیت و خوش روییهیجان انگیزی– جسارت و جرأت– ماجراجویی– بی نظیر بودن و هنری– به روز بودن و خلاقیت– قابلیت اتکا– هوش و ذکاوت– موفقیتشایستگیشکل۲-۱۹- ابعاد شخصیت نام تجاریمنبع: اورث و ماکویت(۲۰۰۶)تصویر و هویت انتقالی یافته از طریق شخصیت برند در پیاده سازی و اجرای استراتژی اهمیت بسیار زیادی […]

فایل دانشگاهی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۶

۲-۲-۷- منابع تشکیل دهنده هویت برندبهترین رهیافت شناخت درونی یک نام تجاری از راه علائم تجاری آن صورت می گیرد. ویژگی هایی که آن را در طی زمان به شکلی خاص، منحصر به فرد می کند. این امر موشکافی درباره مواردی مانند نشانه ها، خود محصول یا خدمات، لوگوها، اسم تجاری، نشان کشور مبدأ، مضامین […]