متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۹

    در تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر فروش : فرش های دستی ایرانی: سه عامل ( توزیع ، قیمت ، ترفیع ) به عنوان عوامل مؤثر بر فروش شناسایی شده است که به ترتیب مهمترین آنها ( ارتقاء- توزیع – قیمت گذاری )است .(ابراهیم حسینی ، ۱۳۹۳).۳-۲- مروری بر مدیریت استراتژیک فروش۱-۳-۲- تاریخچه مدیریت […]

دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۵

فصل پنجم نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و پاسخ‌گویی به سوالات و فرضیه‌های تحقیق، بیان محدودیت‌های تحقیق و ارائه پیشنهادات می‌پردازد.فصل اول کلیات تحقیقکلیات تحقیق۱-۱-مقدمههدف از بررسی کلیات تحقیق بیان چیستی و چرایی تحقیق می‌باشد تا بدین وسیله محققین دیگر بتوانند علت و ضرورت این تحقیق را به درستی درک نموده و با مسیر تحقیق […]

مقاله – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۴

جدول ۱-۲ : مطالعات درمورد استراتژی فروش. ۱۴جدول ۲-۲ : اولین ۵ استان ، با بیشترین سهم استفاده از شارژ های ۱۰۰۰ تومانی را نشان می دهد : خراسان شمالی ، لرستان ، گلستان ، همدان ، کرمانشاه. ۲۲جدول ۳-۲: مدیریت استراتژی فروش. مطوری،۱۳۸۹،ص۴۳ ۴۰جدول ۴-۲: مدیریت استراتژی فروش. مطوری،۱۳۸۹،ص۵۲ ۴۱جدول۵-۲ : مدل پذیرش عمومی […]

دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۹

۳-۵ تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل۳-۵-۱ فرهنگ بازار محوریمشتری محوریتعریف نظری : مجموعه فعالیت هایی که جهت درک خریداران هدف و به منظور خلق ارزش بیشتر برای آنها صورت می گیرد ، تعریف کرده اند .(دیویس ،۲۰۰۰ ،ص.۶ )تعریف عملی : تعریف عملی مشتری محوری شامل تعهد نسبت به مشتریان ،خلق ارزش برای […]

دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۵

پاسخگوییاین دو دانشمند «بینش بازار » را به عنوان داشتن تمرکزی وسیع تر بر بازار نسبت به تمرکز صرف روی مشتریان و رقبا مطرح کرده و بیان می کنند که بینش بازار شامل ملاحظه فاکتورهای بیرونی بازار (از قبیل رقابت ،قوانین و… ) که نیاز ها و ترجیحات مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۴

بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش۲-۱۰ مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیقاز دهه ۱۹۸۰ پیشرفت قابل ملاحظه ای در توسعه مفهوم بازار محوری صورت گرفته و تلاش های تحلیلی بسیارس صرف تعریف ،مفهوم سازی و عملیاتی کردن آن شده است . از بین این مطالعات دو مفهوم سازی حمایت بیشتری را کسب کرده […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۰

نقش سیستم پاداش مبتنی بر بازار و تصمیم گیری غیرمتمرکز در بهبود بازارمحوری نشان می دهد که سیستم پاداش باید به سهم افراد در سنجش و در پاسخ به نیازهای بازار باشد .علاوه بر این، رابطه منفی بین تمرکز و بازارمحوری “توانمندسازی کارکنان به تصمیم گیری در سطوح پایین تر سازمان ها به جای تمرکز […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۷

بازار محوری هنجارهایی را در رابطه با جمع آوری اطلاعات و پاسخگویی گسترده سازمانی به اطلاعات مربوط به مشتریان ( بالفعل و بالقوه ) بوجود می آورد تا شرکتها بتوانند نسبت به رقبا در تجزیه و تحلیل بازار و پاسخ به نیازهای آن پیشدستی نمایند . عمده این روند را می توانند با نوآوری در […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۶

بررسی ادبیات تحقیق۲-۱ مقدمهمباحث فصل پیش رو شامل مروری بر مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است . بخش اول در ارتباط با متغیرهای مستقل بوده که مطالبی از باب مفاهیم و ابعاد فرهنگ بازارمحوری و مولفه های آن که شامل مشتری محوری ،رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای است . در بخش […]

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۵

۲- تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.۳- تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.۱-۵ سوالات پژِوهش۱-۵-۱ سوال اصلی پژوهشآیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی رابطه ی معناداری وجود دارد ؟۱-۵-۲ سوال های […]