پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

کل رفتار صرف نظر از مثبت و منفی بودن آن ، ثبت می گردد، لازم می باشد شرایط بروز رفتار نیز مشخص گردد.فعالیت های خاص درسی، رفتار اجتماعی، رفتار عاطفی، فعالیت های بهداشتی و غیره را نیز می توان به طورخاص ثبت نمود(زمانیان،1390).

 

 برگ ثبت مشاهده، شامل اجزاء زیر می باشد:            

– مشخصات دانش آموز

– توضیح و توصیف رویداد

– تفسیر وپیشنهاد

معلمان می توانند به شیوه های مختلف با علاقه خود برگه های ثبت مشاهده را طبقه بندی و نگهداری نمایند. به عنوان مثال ، معلم می تواند آنها را به صورت دفترچه ای در آورد که در آن برای هر دانش آموز تعدادی برگ، در نظر بگیرد. لزومی ندارد که برای هر دانش آموز مشاهده ای ثبت گردد . این برگ ها تنها نزد معلم باقی می ماند و در صورت نیاز به مدیر یا معاون یا4-2 آزمون های عملکردی: که به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی فراگیرا ن انجام می گیرد که بیشتر مورد توجه معلم بوده و ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموزان می باشد(حسنی و احمدی،1384).

آزمون های عملکردی انواع گوناگون دارند. بعضی از مهم تری آنها به توضیح ذیل می باشد:

– آزمون های کتبی عملکردی

– آزمون های عملکردی شناسایی

– آزمون های عملکردی در موقعیت شبیه سازی شده

– آزمون های عملکرد نمونه کار( فراهانی، 1383،سیف،1384).

 

5- تکالیف درسی

تکلیف یا فعالیت بعد از تدریس ، در واقع فراهم کردن موقعت های مناسبی می باشد که در ان دانش آموز به تقویت و بسط دانش ها و مهارت های خود می پردازد. که می تواند در کلاس درس ، کارگاه ، کتابخانه،
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>