پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اخیر، رویکرد آن از کمی به کمی- کیفی تغییر یافته می باشد. از این نوع ارزشیابی به ارزشیابی توصیفی دانسته می گردد(راهنمای معلم).

ارزشیابی توصیفی، رویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی می باشد که سال های اخیر به اجرا درآمده می باشد. این الگوی جدید در اساس، نگاه جدیدی به تأثیر معلم، تأثیر دانش آموز و جایگاه ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد که تحت تاثیر یافته های جدید دانش روانشناسی، رویکرد های جدید در برنامه ریزی درسی و بهره گیری از تجربیات کشور های دیگر شکل گرفته می باشد.( حسنی،1384)

موردی که لازم توجه می باشد، میزان تسلط معلمان به این رویکرد جدید می باشد که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح علمی معلمان در قالب آموزش ضمن خدمت ارایه می گردد. بنا براین آموزش ضمن خدمت معلمان از جهت مفید و موثر بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اگر       دوره های ضمن خدمت با کیفیت خوب برگزار گردد ،       می توان تاثیر آن را در کلاس درس پیدا نمود. هرگاه ارزشیابی توصیفی در کلاس درس به اهداف اساسی خود برسد ، می توان گفت که به این نوع ارزشیابی تسلط کامل یافته اند و در پی آن می توان نتیجه گرفت که کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی برای معلمان مسمر ثمر بوده می باشد و آنان بهره کافی از دوره ها برده اند.پس با در نظر داشتن اهداف ارزشیابی توصیفی و اهداف آموزش ضمن خدمت،محقق به ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی پرداخته می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده می باشد. در این میان تأثیر نیروی انسانی متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد. با در نظر داشتن شرایط عصر حاضر که عصر رقابت صنعتی می باشد، بدیهی می باشد که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون در وضعیت بهتری خواهند بود(مکوندی،1386).

در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان می باشد. بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به دانست که
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>