پایان نامه کارشناسی ارشددرباره بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شرایط پرداخت: پرداخت غرامت دستمزد به هنگام حادثه ناشی از کار، شرط دیگری غیر از مشمول بیمه بودن ندارد، ولی معمولاً در مورد غرامت دستمزد بیماری، محدودیت و شرایطی هست. داشتن مدتی سابقه کار به عنوان شرط اصلی مراعات می‌گردد (طالب، 1370، 93-92).

2-14-2- خدمات درمانی

طرح بیمه همگانی که در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید سازمان خدمات درمانی متولی اجرای این طرح گردید. این طرح اقشار مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بزرگترین آنها کارمندان دولت هستند. سازمان خدمات درمانی صندوق جداگانه‌ای برای روش‌ها و فنون جدید در علم پزشکی، غالباً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و روز به روز نیز این هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا برای جبران هزینه‌ها باید اقدام لازم صورت بگیرد و بیمه درمان راه مناسبی برای جبران این هزینه‌هاست. بنابراین با در نظر داشتن نیاز جامعه شرکت‌های بیمه، به فکر ارائه پوشش‌های درمانی مازاد بر تعهدات بیمه‌های اجتماعی افتادند. لذا بیمه تکمیلی درمان متداول گردید و با عملی شدن این نوع بیمه، بهره گیری از امکانات درمانی با حداقل هزینه برای درمان افراد و خانواده آنها تأمین گردید.

در مقایسه بیمه‌های تکمیلی درمان با بیمه‌های درمان اجتماعی، چند نکته قابل توجه می باشد مانند اینکه در بیمه تکمیلی درمان روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق طرفین می‌باشد ولی در بیمه‌های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین حکمفرماست. مثلاً در بیمه‌های اجتماعی اگر پرداخت حق بیمه به تعویق افتد، تکالیف بیمه‌گر باقی می‌ماند زیرا در صورتی که بودجه مؤسسه بیمه‌های اجتماعی کسر داشته باشد دولت کمک‌های بلاعوض به آن می‌کند ولی به شرکت‌ها، بیمه چنین کمکی نمی‌گردد.

در بیمه‌های درمان تکمیلی سود، مورد نظر بیمه‌گر می باشد و در برقراری نرخ‌ها با در نظر داشتن حساب احتمالات برای هر بیمه شده نرخی متناسب با منافع و ضررهای احتمالی معین می‌کنند. اما در بیمه‌های درمانی اجتماعی چنین نیست و برای همه بیمه‌شدگان یا گروههای بیمه شده نرخ واحدی تعیین می‌گردد. مزایای بیمه در بیمه‌های درمانی اجتماعی برای همه یکسان می‌باشد در صورتی که در بیمه تکمیلی درمان بر حسب قرارداد، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار متغیر می باشد. به طور اختصار خصوصیات بیمه تکمیلی درمان به توضیح زیر می باشد:

– بهره گیری از مزایای بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

– تعهدات بیمه‌گر با توافق بیمه‌گذار قابل تغییر می‌باشد.

– پرداخت غرامت فقط جهت معالجه و درمان می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان جهت بعضی از امراض دوران انتظار لازم می باشد.

– در بیمه تکمیلی درمان سعی می‌گردد تا اهمیت هر خطر برای هر بیمه شده ارزیابی گردد و ارتباط ثابت و مطلق بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر وجود داشته باشد (بهار، 1366، 24).

– عملکرد شرکت‌های بیمه مبتنی بر توزیع خطر بین تعداد زیادی از افراد می باشد، زیرا این شرکت‌ها از طریق دریافت حق بیمه از نیروی کار تأمین مالی می‌شوند.(Folland Sherman and et al., 2001: 32)

 

2-15- بیمه‌های تکمیلی درمان در ایران

پیش از انقلاب از میان شرکت‌های بیمه تنها شرکت بیمه امید در زمینه درمان بود (تهرانی، 1374، 27) پس از انقلاب با وجود تمام کوشش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی به دلایل مختلف به ویژه افزایش هزینه‌های درمانی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را برآورده کنند بنابراین شورای عالی بیمه در جلسات مورخ 23/10/70 و 26/11/70 آیین‌نامه‌هایی در زمینه عقد قراردادهای خصوصی و پوشش مکمل این بیمه‌ها به تصویب رساند. به دنبال آن مؤسسات مختلف با

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>