پایان نامه رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در ادبیات رایج تربیتی و در بین مردم تصور شده می باشد که ارزشیابی یعنی امتحان. در حالی که تصور نابجا و غلط می باشد و مغالطه ای که در آن کل(ارزشیابی) برابر جزء (ابزار یعنی امتحان) گرفته شده می باشد. این نکته از مطالعه آیین نامه های امتحانات به خوبی به دست می آید. گویی این عدم بهداشت روانی در دانش آموزان

امتحان پایانی باخلق شرایط نامطلوب روانی در دراز مدت به توجه منفی در کودکان به درس و مدرسه خواهد گردید(حسنی،1384).

 

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی

     نظام ارزشیابی تحصیلی موجود در کشور ما به طور رسمی سابقه ای حدود 90 سال دارد.

بی تردید چهارچوب و مبانی نظری این نظام ارزشیابی ، تحت تاثیر روانسنجی کلاسیک و مکتب روانشناسی رفتارگرایی و تداعی گرایی شکل گرفته می باشد. سال هاست که کارکرد این نظام ارزشیابی مورد مطالعه و تامل دانشمندان و مربیان واقع شده می باشد تا نقاط ضعف و     آسیب زای آن شناسایی گردد. تداوم این نقد ها و آشکار شدن ضعف های جدی این نظام به نوعی روند این رویگردانی را شکل داده ، آهسته آهسته آن را گسترش بخشیده می باشد و این جریان منشاء جستجوی رویکردهای بدیل ارزشیابی تحصیلی شده می باشد. در محافل تربیتی کشور ما در دهه هفتاد هجری شمسی ، ارایه طرح ارزشیابی مستمر نشانه این جستجوها و رویگردانی ها بود ( حسنی و احمدی ، 1384).

ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز با دیده تکریم نگریسته ، موهبت های طبیعی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی در نظر بگیرد، بازخوردی مثبت و تکالیفی رشد دهنده به او ارائه دهد و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مداوم دارد. روش های سنتی سنجش و ارزشیابی ، دانش آموزان را در جهت ارائه پاسخ های صحیح و از پیش تعیین شده به کار وا می دارد. در این فرایند به ارتباط سنجش و یادگیری توجه نمی گردد.    آزمون های سنتی به مجموعه ای تصنعی غیر مستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می آورد که به سهولت قابل اندازه گیری اند(رستگار،1382).
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>