پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با عنوان : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

– افزایش علاقه با یادگیری

 

7– تقویت فرهنگ جامعه ( معلم، اولیا و مسئولین) در زمینه سنجش و ارزشیابی و چگونگی روبرو شدن با نتایج آن

8- بهره گیری از فرم های متعدّد بودجه زیادی می طلبد وشایداصل فدای فرع گردد.

9- زیرا مدارک مشخّصی برای ارزشیابی وجود ندارد می تواند فضای مناسبی برای معلّمان باری به هرجهت و بی انگیزه فراهم کند تا باخونسردی و بی خیالی فقط درکلاس وقت بگذرانند، چراکه هیچ گونه مدرکی مبنی برچگونگی کیفیّت آموزشی آنها موجود نیست و وجود ندارد.

10- دشوار شدن ارزشیابی از کلاس توسّط مدیر (ملائی،1389).

 

ویژگی های ارزشیابی توصیفی

همانگونه که ارزشیابی درمفهوم کلی آن بایستی ویژگی هایی داشته باشد تا مفید واقع گردد، ارزشیابی توصیفی نیز دارای ویژگی هایی می باشد که این روش را از روش ها ی دیگر متمایز می سازد.

 

معلمان و مجریان طرح ارزشیابی توصیفی بایستی روند به کارگیری این نوع ارزشیابی به ویژگی های آن توجه داشته باشند. در زیر به توضیح این خصوصیات می پردازیم:

 

الف)پویایی

ویژگی پویایی در ارزشیابی توصیفی نه به معنی مکرر ، بلکه به معنی رشددهنده می باشد. متاسفانه ارزشیابی مستمر که اشاره به این مفهوم اساسی دارد در اقدام در جامعه آموزشی کشور به مفهوم مکرر و تکرار شونده معنی شده می باشد. گرچه این معنی در شروع کار درست به نظر می رسد اما کامل نیست. هر جا که یادگیری رخ دهد،  نوعی ارزشیابی را در خود دارد ، اگر یادگیری را جریانی پیوسته بدانیم که از مبادی
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>