پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

آزمایشگاه یا در خانه و … باشد. در صورتی که معلم در تعیین و مطالعه تکالیف به خوبی مدیریت نماید، می تواند از آنها به عنوان منبع مناسبی برای کسب اطلاعات از وضعیت یادگیری دانش آموزان ، بهره گیری نماید. بهتر می باشد تکالیف به صورت عمومی ، گروهی یا انفرادی در نظر گرفته گردد. در مطالعه تکالیف و بازخورد دادن نیز سه مولفه اساسی بایستی رعایت گردد:

– در نظر داشتن نقاط قوت و تحلیل آنها و دستیابی به شناخت فراگیر

– در نظر داشتن نقاط ضعف و اشتباهات و تحلیل آنها

– ارایه رهنمود(علیزاده،1387).

 

6- بازخورد توصیفی

بازخورد توصیفی در واقع هسته مرکزی فرایند یاددهی- یادگیری می باشد. یازخورد توصیفی عبارت می باشد از واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز. در جریان بازخورد، فراگیر بایستی بداند در چه وضعیتی قرار دارد، چه فعالیت هایی بایستی انجام دهد، چه انتظاراتی از وی می رود و چه

8- گزارش پیشرفت تحصیلیتربیتی (کارنامه)

در طرح ارزشیابی توصیفی کارنامه اساسا تغییر یافته و به صورت گزارش نسبتا مشروحی از چگونگی پیشرفت دانش آموز ارایه می گردد. در این کارنامه اهداف آموزشی – تربیتی از ابعاد مختلف مورد عنایت قرار گرفته می باشد تا معلم به رشد همه جانبه ی دانش آموز توجه کند. همچنین برای هر ماده ی درسی انتظاراتی منطبق با اهداف برنامه درسی آن تنظیم شده می باشد. آموزگار بایستی در طول سال ، شواهد کافی برای داوری در خصوص کم و کیف تحقق انتظارات جمع آوری نماید و در نهایت داوری خود را به همراه  توصیه ای برای  اقدامات بعدی در کارنامه منعکس کند. داوری معلم در مورد تحقق انتظارت در یک طیف چهار گزینه ای اعلام  می گردد که گزینه های آن عبارتند از : خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیازمند به کوشش و آموزش بیشتر  (سازمان آموزش و پرورش، 1387).

معلم در طول سال تحصیلی و هر گاه که خود لازم بداند ، گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان را به اولیا گزارش می نماید لیکن به صورت کتبی و مکتوب در دو نوبت از سال
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>