پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با موضوع: ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

آغاز می گردد و به پیامد و نتیجه می رسد، ارزشیابی هم جریانی پیوسته می باشد که از مبادی آغاز می گردد و به نتایجی می رسد(استیگینز[1]،2008).

 

ارزشیابی جریانی پیوسته می باشد که دوش به دوش یادگیری به پیش می رود و آن را در مسیر رشد سامان می دهد و غنا می بخشد. اگر جریان یاد دهی – یادگیری را به درستی تجزیه و تحلیل کنیم ، خواهیم دید که ارزشیابی از جریان یاددهی- یادگیری جدا نیست. اگر به فعالیت مربی ورزش به

ج) کیفی بودن

ویژگی دیگر ارزشیابی توصیفی ، کیفی بودن آن می باشد. مقصود این می باشد که منابع، ابزار و اطلاعاتی که از دانش آموزان جمع آوری می گردد صرفا اطلاعات کمی(نمره ای) نیست. مشاهده و مطالعه تکالیف و آزمون ها اطلاعات عینی ای می باشد که می توان از دانش آموزان به دست آورد. پس ارزشیابی کیفی در زمینه ابزار به تعداد ابزار گرایش دارد و ابزار های متفاوت در ارزشیابی بهره گیری می گردد. به علاوه کیفی بودن به نوع مقیاس مورد بهره گیری در گزارش نهایی پیشرفت تحصیلی دانش آموز نیز اشاره دارد که مقیاس رتبه ای جایگزین مقیاس عددی (0-20) می گردد. این مقیاس ها از انعطاف برخوردارند، زیرا فواصل بین مقیاس های رتبه ای بیشتر می باشد و گروه بیشتری از دانش آموزان را در یک بخش از مقیاس قرار می دهد. این امر رقابت بین دانش آموزان را کاهش   می دهد و حساسیت آنها را برای کسب نمره از بین می برد و یا کمتر می کند( حسنی، 1384).

 

د) عملکرد گرایی

این موضوع که بازخورد ها بایستی متوجه انتظارات آموزشی باشند ، اشاره مجددی به ویژگی پویایی می باشد و همچنین بیانگر ویژگی دیگری می باشد و آن هم عملکرد می باشد.

یعنی ارزشیابی توصیفی به نوعی عملکرد گرا می باشد. عملکرد گرایی به این معنی می باشد که معلم در پی آن می باشد که ببیند چه تحولاتی در کودک در حین فعالیتهای یادگیری رخ داده می باشد و واقعا کودک در اقدام

[1]Stiggins
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>