پایان نامه ارشد رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان شامل ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف آموزش ضمن خدمت می تواند با در نظر داشتن شیوه های تقسیم بندی ، نوع مخاطب و بهره بردار و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشند. میرکمالی به نقل از بعضی صاحب نظران ، اهداف آموزش ضمن خدمت را در 6 دسته شامل : آشنایی با سیاست ها و رویه های سازمانی ، اصلاح مهارت های ویژه ، اصلاح روابط انسانی ، حل مساله ، اصلاح روش های مدیریتی و نظارتی و کارآموزی می داند (میرکمالی، 1381).

اندشمندان برای آموزش ضمن خدمت اهداف با مزایایی را برشمرده اند که به اختصار به آنها می پردازیم :

 1. افزایش قدرت تصمیم گیری ، به خصوص در مدیران سطوح بالا و در نتیجه کاهش عوارض بوروکراسی و کندی جریان امور
 2. ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه
 3. جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی
 4. بهبود روش ها و شیوه های انجام کار
 5. کاهش مدت یادگیری وظایفی که در محدوده ی شغل قرار دارد
 6. پدید آمدن ارتقاء کارکنان
 7. ایجادد تفاهم بیشتر بین کارکنان و استمرار ارتباطات صحیح و بهبود روحیه کارکنان
 8. تشویق و تقویت روح همکاری دسته جمعی بین کارکنان
 9. بالا رفتن قابلیت در کارمند نسبت به اعمال روش های تازه و مترقی و بهره گیری از وسایل و ادوات پیشرفته
 10. ایجاد علاقه در کارمند به ادامه ی خدمت در سازمان
 11. آشنا ساختن کارمندان با اهداف و خط مشی سازمان
 12. افزایش معلومات و مهارت ها به تناسب مسایل روز به جهت توفیق در انتقال یافته ها

استعمارگر به کشور های عقب مانده پس از جنگ جهنی دوم ، زمینه سازی برای فقر آموزش و نیروی انسانی کارآمد در این کشور ها بوده می باشد (فتحی واجارگاه، 1386).

آموزش های ضمن خدمت به علت های بسیاری مورد نیاز سازمان هاست و ضرورت آن روز به روز افزایش می یلبد. بعضی از اساسی ترین این ضرورت ها را می توان در موارد زیر ذکر نمود:
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>