پایان نامه ارشد رشته روانشناسی : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در ارزشیابی کیفی بازخورد به صورت عبارت های توضیحی می باشد.

  1. دانش آموز:

در ارزشیابی سنتی و کمی در نظر داشتن محفوظات فراگیران مهم می باشد.

در ارزشیابی کیفی در نظر داشتن عملکرد واقعی دانش آموز در جریان یادگیری مدنظر می باشد.

  1. فرایندی:

در ارزشیابی کمی ، ارزشیابی صرفا به پایان دوره آموزشی منتقل شده می باشد.

در ارزشیابی کیفی ، ارزشیابی محدود به یک زمان خاص نیست و هر فرصتی مناسب برای ارزشیابی می باشد.

  1. کیفی بودن:

در ارزشیابی سنتی و کمی ، در نظر داشتن حجم و اندازه گیری با تاکید بر سطوح اولیه یادگیری مطرح می باشد.

در ارزشیابی کیفی ، در نظر داشتن کیفیت یادگیری و فرایندهای دست یابی به اهداف مهم می باشد.

  1. رویکرد:

در ارزشیابی کمی ، رفتارگرایی و آن چیز که را دانش آموز از خود نشان می دهد مد نظر می باشد.

در ارزشیابی کیفی رویکرد تلفیقی می باشد و علاوه بر رفتار به ساخت گرایی و نوع بینش و … فراگیر توجه می گردد (رادمنش، 1389).

 

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی)

 

مغالطه جزء و کل

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>