پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

پدر در چین از چنان قدرتی برخوردار بود، که حق کشتن فرزندان خود را داشت و فقط آرای عمومی می توانست او را از این اقدام فجیع بازدارد و اگر دختری بر دختران خانواده افزون تر می گردید، امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند «تا در سرمای شب بمیرد یا خوراک گرازان گردد».[1]

2-1-11-تحمیل ازدواج

در چین، والدین خودسرانه یا به مدد دلالان حرفه ای که «می رن» خوانده می شدند، بی درنگ بعد از بلوغ و گاهی پیش از بلوغ و حتی پیش از تولد فرزندانشان، برای ایشان نامزدهایی برمی گزیدند. [2] خانواده های عروس و داماد نیز هدایایی مبادله می کردند. بدین روی ازدواج براساس تحمیل نظر والدین و در حقیقت نوعی معامله بود.

بر اساس آن چه گفته گردید، جنس مؤنث در چین، فاقد هویت انسانی بود واز تحصیل علم و دانش بهره ای نداشت. مشارکت در فعالیت های جامعه، به روی او بسته بود. همچون کالا معامله می گردید و به بردگی می رفت. ارزشش به جنسیت و تعداد فرزندانی بود، که به دنیا می آورد. از همنشینی با همسر خود محروم بود و به کوچکترین بهانه ای، کانون گرم زندگیش متلاشی می گردید و خودکشی او، پس از مرگ همسر، جزئی از آداب و رسوم جامعه تلقی می گردید.

2-2-پس از انقلاب چین

پس از انقلاب سال 1949، حکومت چین که با هدف رها سازی دو قشر کشاورزان و زنان از نظام ملوک الطوایفی و پدر سالاری، قدرت را به دست گرفته بودند، متفاوت با قبل اقدام نمود. تمام افراد جامعه مانند زنان به حقوقی دست یافتند که در این قسمت به بعضی از دستاوردهای انقلاب چین، برای بانوان اشاره می گردد:

و پدر سالاری چین قرار گرفته بودند. پس با تأسیس جمهوری خلق چین، به هزاران سال تعدی و ظلم حکومت ملوک الطوایفی و برده داری بر زنان، پایان داده گردید و زمینه مسائل و معضلات جدیدی ایجاد گردید.

2-2-4-به رسمیت شناختن کارهای خانگی در سال 1990

کمونیست ها در پیشبرد سیستم اقتصاد در مناطق روستایی چین، در سال 1950، تقریبا مالکیت همه ابزارهای تولید را به انحصار خود در آوردند. آن ها در راستای این هدف کشاورزان را استخدام کردند تا در گروههای تولیدی در قبال سهمی از کل بازده گروه، به فعالیت بپردازند. از طرفی به آن ها اجازه دادند تا خارج از ساعات کاری خود و کار اعضای خانواده شان، که در فعالیت های کشاورزی شرکت نداشتند، به[1] – دورانت، ویل،تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن/1/854

[2] -ر.ک: دورانت ویل،تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن/ 1/855-856

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>