پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   و نهایتاً احیای علوم دین ، به گونه ای که به عنوان مثال ، غزالی پراهمیت ترین بازپرداخت از آن را در احیاء علوم الدین عرضه کرده می باشد، در نهایت ، اخلاق آخرت و اعراض از دنیاست و بنابر این شالوده ای برای تأسیس علوم دنیا فراهم نمی آورد ( طباطبایی ،1374،304 ).

غزالی نه تنها در کتب سیاسی ، بلکه حتی در احیاء علوم الدین ، که اثر مهم اخلاقی می باشد ، نیز می نویسد :بنگر چگونه خدای عزوجل ، پادشاهان را مسلط کرد و به قوت و عدت و اسباب ، مؤید گردانید و رعب ایشان در دل رعایا انداخت ، تا طوعاً و کرهاً گردن نهادند و چگونه پادشاهان را طریق اصلاح شهرها ، هدایت فرمود، تا اجزای شهر را مرتب کردند (غزالی،164 ، 330).

در عین حال ، دغدغه غزالی در توجیه صرف وضع موجود ، اختصار نشده وبه اصلاح آن نیز عنایت دارد از این رو چنان چه گذشت ، او مراتب سیاست را به نحو وثیقی با بحث اصلاح گره زده و از نگاه او انبیاء به اصلاح ظاهر و باطن خواص وعوام مأمورند و حاکمان و فقیهان به اصلاح ظاهر خواص و عوام ، و علمای آخرتند که مکلف به اصلاح باطنهای خواصند ، و واعظان که کار اصلاح باطنهای عوام را برعهده دارند  ( غزالی ،44،1364).

3-2-    مراد از حاکم واقسام آن

در یک نگاه اجمالی، حکام از نگاه غزالی را به دو دسته خلیفه وسلطان ، می توان تقسیم کرد . اما قبل از ورود به بحث ، طرح نکاتی مقدماتی ، لازم به نظر می رسد .

نکته اول : نه تنها از نگاه غزالی ، پس از پیامبر ، بحث معصومین و ائمه ( مثل شیعه) جای طرح ندارد ، بلکه اندیشه غزالی ، به صراحت علیه معصومین و امامان و مشروعیت و صلاحیتهای آنها نسبت به دیگران برای حکومت و به عنوان حاکم می باشد. چنانچه به درستی گفته شده می باشد :

غزالی با فلاسفه مبارزه کرد و بر متکلمان عیب گرفت ، ولی هیچ فرقه ای را چونان فرقه باطنیه ، مورد حمله سخت قرار نداد. خطر باطنیه برای اسلام ، سخت تر از خطر زنادقه و مجوس مثلاً نبود ، بلکه اگر خطری داشتند ، پیش از آن که متوجه اسلام باشد ، متوجه دستگاه خلافت بود.

غزالی با ذکر مقدماتی که باطنیه برای اثبات امامت خلیفه فاطمی در مصر و وجوب طاعت او و تعلم از او برای نیل به سعادت دنیا و آخرت ، اقامه کرده اند ، مثلاً در مورد این مدعا که امام باید معصوم از خطا ، لغزش ، گناهان کبیره و صغیره باشد  ، چنین می گوید :از کجا دانستید که امام معصوم می باشد ؟ آیا به ضرورت عقل یا به نظر عقلی یا به شنیدن اخبار متواتر از رسول خدا (ص) ؟ این امر به خبر متواتر راست نیاید ؛ زیرا همه مردم در درک آن شریکند و اگر گویند به نظر عقل ، شما که نظر عقل را باطل می شمردید و اگر می گویید که وجوب عصمت پذیرد : ثبتت امامه ابی بکر و امامه عمر وامامه عثمان وامامه علی …. رضی الله عنهم بالتفویض ( غزالی ، 1972 م ، 241).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>