دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   همه این قوانین غیرمنصوص،‌ مستقیم و یا غیرمستقیم، از احکام حکومتی اند و حال آن که قوانین منصوص را در لسان فقهی، ذیل حکم اولیه و ثانویه می توان طرح و مطالعه نمود.

2-8-3-عدالت

مباحث این بخش، تحت عناوین زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد: الف) تعریف عدالت در اندیشه امام؛‌ ب) اهمیت عدالت در اندیشه امام؛ ج)سیاست ها و ابزارهای تحقق عدالت.

2-8-3-1- تعریف عدالت در اندیشه امام

عدالت در فرهنگ اسلامی،‌ مفهومی می باشد که اشتراک لفظی داشته و در معانی متفاوت به کار رفته می باشد. امام نیز عدالت را حداقل در سه معنا به کار برده اند.

در یک معنا که در کتاب توضیح حدیث جنود عقل و جهل مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت از نگاه ایشان عبارت می باشد از حد وسط بین افراط و تفریط. (امام خمینی، 1378، ص147).

امام خمینی، عدالت را در سطح جلوه‌ معارف الهیه و جلوات توحید در قلب اهل معرفت، اینگونه تعریف می کنند: عدالت در آن عبارت می باشد از: عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق و به عبارت اخری، رؤیت وحدت در کثرت،‌ و کثرت در وحدت. و این مختص به کمل اهل الله می باشد و تفریط و افراط در این مقام، احتجاب از هر یک از حق و خلق می باشد به دیگری.(امام خمینی، 1378، 147).

2-8-3-2-اهمیت عدالت در اندیشه امام

امام در کتاب شئون و اختیارات اما فقیه، تصریح دارند:اصولاً‌ احکام،‌ مطلوبیت ذاتی ندارند، بلکه وسایل و ادواتی هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار می روند. (امام خمینی، 1365، 42).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

امام براساس نصوص دینی اظهار می کردند:اساساً انبیای خدا-صلوات الله و سلامه علیهم- مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمتهای معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامه عدل، عدل فردی و عدل اجتماعی. (امام خمینی، 1374، 104).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده