پایانامه در مورد : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

-5-اهدف پژوهش.

اهداف نظری وکار بردی این پژوهش عبارتند از:

الف) اهداف نظری:

1- مطالعه وتبیین  تعامل مردم وحاکم.

2 –  مطالعه وتبیین  تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام خمینی.

3- مطالعه وتبیین  تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام محمد غزالی

4  – مطالعه وتبیین  تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام خمینی واما م حمدغزالی

 

ب) اهداف کار بردی

1 – بهره گیری ی دانشجویان ودانش پژوهان دانشکده های فقه وحقوق ودیگر طالبا ن علم

2-  بهره گیری از آن در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری .

3 –   بهره گیری از آن در دادگاهها وقوه ی قضائیه .

4-  بهره گیری از آن در نیروهای نظامی وانتظامی .

 

1-6-پیشینه ی پژوهش

به نظر می رسد مسأله ی پژوهش تا کنون در کتابی جداگانه یا پایان نامه ای به این عنوان تألیف نگردیده می باشد اما گروهی از فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی ،نگاهی گذرا داشته اند وبعضی از این آثاراز منابع غنی خالی بوده می باشد. که از این میان می توان به پژوهش های ذیل اشاره نمود.

1-  مهدی حائری درکتاب حکمت وحکومت.

2-عبدالحسین خسروپناه در کتاب جایگاه مصلحت وحکومت ولایی .

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>