دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

3جمعیت

  • حکومت
  • سرزمین
  • حاکمیت(انحصار قدرت)

تعریف فلسفی دولت دارای یک هدف اصلی می باشد؛ ویژگی‌های ضروری و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف کند. ازلحاظ فلسفی سه مکتب فکری هست:

  • دولت برای هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه هست. این نظر به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا و سیسرو تعلّق دارد.

4-2) قدرت:

فرهنگ‌های زبان فارسی، واژه‌ی قدرت را در مفاهیم«توانستن»، «توانایی داشتن» که معنی مصدری آن می باشد و«توانایی» که اسم مصدر می باشد به‌کاربرده‌اند. گاهی نیز مرادف با کلمه‌ی«استطاعت» و به معنی قوّه ای که واجد شرایط تأثیرگذاری باشد به‌کاررفته می باشد و همچنین به «صفتی که تأثیر آن بر وفق اراده باشد» معنا شده می باشد، می‌توان گفت این معنا با مفهوم قدرت در علم کلام شباهت زیادی دارد.

کلمه‌ی قدرت در اصل از زبان عربی به فارسی انتقال‌یافته می باشد. «قدرت» در فرهنگ‌های عربی زبان، در اصل از ماده‌ی«قدر» به معنای«ظرفیت واقعی و حدّ نهایی و کامل چیز» گرفته‌شده می باشد. بعضی از ارباب لغت، «قدرت» را با در نظر داشتن ارتباط‌ی آن با«قدر» معنا کرده‌اند، ازجمله: قدرت خداوند بر آفریدگانش به این معناست که ظرفیت و حد نهایی که خودخواسته و اراده کرده می باشد به آن‌ها می‌دهد.

در فرهنگ سیاسی غرب واژه‌هایی مثل(Power) و(Authority) به‌عنوان معادل کلمه‌ی «قدرت» به‌کاررفته می باشد که به معنی استعداد و توانایی انجام کار((ability to do or act می باشد(اسکندری،1381،36).

مطلب مرتبط :   تزکیه اخلاقی

ایان مک لین نیز قدرت را این‌گونه تعریف می‌کند: «توان وادار ساختن مردم(یا چیزها) به انجام کاری که اگر این طور نباشد انجام نمی‌دادند. هدف مفهوم مدرن قدرت در حدود 1748، با انتشار مقاله هیوم تحت عنوان(درمورد قرارداد اولیه) شناخته گردید. هیوم می‌گوید: تقریباً همه حکومت‌هایی که اکنون وجود دارند… در اصل بدون اینکه ادعای رضایت منصفانه یا تبعیت داوطلبانه مردم در میان باشد، بر اساس غصب یا فتح و یا هردو بنیان گذاشته‌شده‌اند. هیوم با توصیف فرایندهای تغییر سیاسی- مهاجرت، استعمار، پیروزی نظامی- با فصاحت تمام می‌پرسد که: آیا در تمامی این حوادث، چیزی به‌غیر از زور و خشونت قابل‌کشف هست؟

تفسیرهای هیوم یکی از اولین نسخه‌های روشن فرضیات عصر مدرن می باشد که می‌خواهد به مطالعه‌ی اثباتی سیاست بپردازد و با کنار گذاشتن توجیهات الهی ارزیابی اخلاقی، یک مطالعه علّی از چگونگی کار جهان سیاسی در واقعیت ارائه دهد. به نظر می‌رسد که سیاست بیشتر به قدرت مربوط می‌گردد تا به‌حق؛ درواقع ازنظر هیوم و به همین

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی