پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

دیگر ، به علوم شرعی احتیاج دارد. علوم شرعی خود به دو دسته تقسیم می گردد : علوم دنیوی که موضوعشان ، تنظیم حیات آدمی می باشد در گذرگاه دنیاست و علوم اخروی که به مسائل مربوط به سرنوشت آدمی در دنیای دیگر می پردازد. این دو دسته از علوم ، مکمل یکدیگر بوده و غایت واحدی دارند. ولی آن چه در درجه اول مورد نیاز سیاست می باشد ، علوم دنیوی می باشد که اول آن فقه می باشد (غزالی ،1364 ، ج 1 ، ص 55-52).

غزالی بر خلاف کتاب احیاءعلوم الدن ، که فلسفه را در چهار بخش ریاضیات ، منطقیات ، الهیات و طبیعات تقسیم می کند ، در المنقذ من الضلال ، به چهار بخش یاد شده ، علوم سیاست و اخلاق را نیز اضافه کرده و درباره سیاست می نویسد :

در این دانش ، به مصالح حکومت و رابطه آن با امور دنیوی مردم و سلطنت می پردازند . این علم را از کتابهای آسمانی نازل بر پیامبران و مأثورات بزرگان گذشته بشر تدوین کرده اند ( آئینه وند ، 1362 ، ص 36).

سیاست مورد نظر غزالی ، سیاستی می باشد مبتنی بر عدالت . اما در این مورد ، واقع بینی علمی ، غزالی را وادار می کند که در میزان العمل ، تصریح کند که انطباق سیاست بر عدالت ، بیشتر یک آرزوست تا یک واقعیت . وی می نویسد :

عدالت یکی از فضایل نیست ، بلکه مجموعه آنها می باشد …. می توان اصطلاح عدل را به تعادل رضایت بخش (تربیت محموده ) ، تعبیر کرد ، خواه این تعادل در خصایل باشد ، یا در ارتباط با دیگری ، یا در اداره مملکت ( طباطبایی ، 1375 ، ص 103).

به نظر غزالی ، سیاست علمی می باشد که دارای قواعد و قوانینی خاص بوده و بر الهیات (اصول دین ) ، قواعد منطقی و فقهی (اصول الفقه ) ، و بر علم الانسان استوار شده می باشد. خدا ، عالم را خلق نموده و برای آن قانونی مقرر داشته می باشد. همان طور که لازمه خلقت ، وضع قانون می باشد ، قانون نیز باید طبیعت امور را ، به طوری که خدا اراده کرده می باشد ، در نظر داشته باشد بین خالقیت خدا و آمریت او ( در معنای ایجاد قواعد اجتماعی ) ، هیچ گونه تضادی نیست ، به عکس ، هر دوی آنها ، با هم منطبق و هم آهنگند ( طباطبایی ، 1375 ، 324).

2-2-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی

از نظر غزالی و برمبنای آثار غزالی ، می توان او را مدافع دو شکل حکومت دانست ، که البته کاملاً به هم پیوسته اند : الف ) خلافت ؛ ب ) سلطنت

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>