دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

از مساعدت نهادی در این پژوهش بهره برده نشده می باشد و از منابع موجود در کتابخانه های علامه عسکری(ره)، دائره المعارف بزرگ اسلامی، آستان قدس رضوی، حسینیه ارشاد بهره گیری می گردد.

  • مفاهیم

در تعریف مفاهیم کاربردی در فمینیسم‏‏ می توان به بعضی از واژ های مستعمل در بحث فمینیسم‏‏ به اختصار اشاره نمود:

توریل موی[1]در مقاله ای تحت عنوان: فمنیست، مؤنث، زنانه[2] این سه واژه را چنین توضیح می دهد:

فمینیست:

این واژه عنوانی سیاسی برای نامیدن حامیان نهضت طرفداران حقوق زنان می باشد. بنابراین نقد فمنیستی، گفتمانی سیاسی می باشد. این نظریه بر دو اصل کوشش علیه نظام مرد سالاری و تبعیض جنسی استوار می باشد و به بررسی ارتباطات قدرت بین اشخاص می پردازد.

مؤنث:

مؤنث یک گروه زیست شناختی می باشد که زنان به آن تعلق دارند. ممکن می باشد  کتابی توسط زنی نوشته گردد، موضوع آن راجع به وضعیت زنان باشد ولی یافته ها و نتایج غایی کتاب در جهت مکتب فمنیسم نباشد. بنابراین مهم نیست که نظریه ای توسط مردی یا زنی شکل گرفته باشد، آن چه مهم به نظر می رسد این می باشد که این نظریه تا چه حد از ویژگی های فمنیسم برخوردار می باشد. به نظر فمنیست های غربی لزومی ندارد، نظریه پردازان فمنیسم حتماً زن باشند بلکه به نوعی دگرگونی خلاق نیاز می باشد. مؤنث بودن یک اصل بیولوژیکی می باشد.

مطلب مرتبط :   بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی - دانلود

زنانه:Feminine

نظریه پردازان فرانسوی استدلال می کنند که واژه ی زنانه گروه بندی دلبخواهی می باشد که مردسالاری برای ظاهر زن یا رفتار او به کار می برد.[3] پس «زنانه» یک مفهوم و ساخت اجتماعی می باشد، یعنی الگویی جنسیتی و رفتاری که توسط فرهنگ و هنجارهای اجتماعی تبیین و تحمیل می گردد. رفتار و تأثیر های «زنانه» ساخت هایی اجتماعی اند که بر مبنای گروه زیست شناختی قرار می گیرند.

هر یک از گرایش های جنبش برای توصیف انقیاد زنان به یکی از ویژگی های مردسالاری استناد می کند. سوسیالیست ها و مارکسیست ها ترجیح می دهند مردسالاری را در زمینه یی مادی بررسی کنند. به عقیده آن ها شیوه ی تولید سرمایه داری به وسیله ی تقسیم جنسی مردسالاری سامان یافته می باشد. رادیکال ها از این لحاظ که زنان از نظر جنسی کم ارزش به حساب می آیند، طبقه ی «مرد» را حاکم بر طبقه ی «زن» می[1] – Toril  Moi

[2] -, Feminist, Female , Feminine

[3] – هام  مگی و سارا گمبل، فرهنگ نظریه های فمنیستی /159

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن