پایانامه ارشد در مورد : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

مفاهیم

2-8-1-مصلحت در اندیشه امام خمینی

از تفاوتهای توجه اهل سنت با شیعه، این نکته ی اساسی بود که اهل سنت، به استصلاح و مصالح مرسله معتقدند، ‌اما فقها و اندیشمندان شیعه، قاعده‌ استصلاح را به عنوان منبع و پایه‌ شناخت وحی و احکام الهی نپذیرفته اند. بعضی از اندیشمندان شیعی، جدای از بحث استصلاح، در پاسخ به این سؤال که آیا احکام شرع، تابع مصلحت و مفسده بوده و خداوند برای جعل آنها مصالح و مفاسد را در نظر گرفته می باشد، به اینجا می رسند:

به نظر ما، احکام، تابع مصالح و مفاسد و ملاک های واقعی نیستند و بر فرض اثبات آن، ادعا
می کنیم که عقل، حتی به نحو موجبه جزئیه، نمی تواند آن ها را فراگیرد و بر فرض که عقل بتواند به آن ها دسترسی پیدا کند، باز احتمال دارند که تمام آنها، حکمت احکام باشند، نه علت. علاوه بر آن، معلوم نیست راه تشخیص آن ها عقل می باشد یا عقلاً یا عرف یا مشورت یا … به هر حال، اصل مصلحت و مفسده واقعی، اعم از عام و شخص و ثابت و متغیر قابل تردید می باشد و ملاک هر حکمی، تنها امر و نهی شرعی می باشد(عابدی، 1376،ش4، 177).

در مقابل این دیدگاه،‌ اندیشمندان دیگر شیعی، بر این باورند که احکام، بر مدار مصلحت و مفسده اند. مانند، علامه معرفت معتقد می باشد:

هر تکلیفی، ارشاد به مصلحتی می باشد، که در متعلق آن تکلیف نهفته و بشر را به آن مصلحت واقعی نایل می سازد، نه آن که صرفاً‌ مصلحت در نفی تکلیف باشد. مانند تکالیف آزمایش. لذا در شریعت، تعبد محض حاکم نیست، بلکه هدایت به سودها و زیانهای مادی یا معنوی می باشد و در انجام تکالیف، علاوه بر به دست آمدن قرب الهی در اثر فرمانبری، سعادت در زندگی نیز تأمین شده می باشد.(معرفت، 1377، 170-169).

عده ای دیگر برعکس بر این باورند:

گام مهمی که حضرت امام، برخلاف فقیهان پیشین برداشت این بود که، سه عنصر مغفول، و یا غیرمقبول از نگاه بعضی فقیهان را وارد عرصه‌ اجتهاد نمود و این سه عنصر عبارت می باشد از: زمان و مکان و عنصر مصلحت و با این بینش فقه را وارد مرحله‌ نوینی ساخت. (فاضل میبدی)

2-8-2-قانون و اقسام آن از نگاه امام خمینی

بحث از قانون، در دو معنا به کار گرفته می گردد: یکی قانون اعتباری،‌ وضعی و قراردادی و دیگری قانون حقیقی و تکوینی. مباحث امام از قانون، تنها شامل نوع اول از قانون می گردد.

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>