پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مشهورترین تعریف از دموکراسی ساده ترینِ آن می باشد: «حکومت مردم بر مردم». این تعریف که در سرشت خود، حکومت و حاکمیت پاره یا جزیی از مردم را خواه از سوی فرد یا گروه بر کل اجتماع نفی می‌کند، بر پایه ی این اندیشه استوار می باشد که همه ی مردم بایستی به گونه ای در حکومت کردن همباز باشند. اندیشه و مفهوم دموکراسی در جهان امروز تنها نظام سیاسی نیست بلکه در عین حال نوعی زندگی کردن و فلسفه زندگی می باشد و شاید از دید پاره ای از کسان این فکر با باورهای مذهبی نیز برابری می‌کند(ابوالحمد،1384،172).

اگرچه با در نظر داشتن ریشه های لاتین دموکراسی یعنیdemos)) یا مردم وkratia)) یا اقتدار و حاکمیت، می‌توان دموکراسی را حاکمیت مردم یا قانون‌گذاری به وسیله‌ی مردم تعریف نمود، مع ذالک تصریح می‌گردد این تعریف حتّی اگر با توافق عمومی مواجه گردد، ماهیت دموکراسی را خیلی روشن نمی کند؛ به عبارت دیگر این گونه تعاریف نادرست نیستند لیکن نمی توانند به اصل مطلب راه یابند.

عقاید را می‌پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه‌های مسالمت آمیز صورت می‌گیرد و هدف آن تأمین حداقل رفاه برای همگان می باشد(عالم،1373،296).

بسیاری از متفکّران نظیر جفرسون، کوهن، بیتهام و نیز بعضی مؤسسات فرهنگی نظیر Civitas، دموکراسی را به عنوان«شیوه ی حکومتی» معرفی کرده اند. در مؤسسه‌ی تبادل نظر درخصوص تربیت مدنی بین‌المللی، دموکراسی بر اساس ریشه های یونانی یعنی(demos) به معنای مردم و(kratia) به معنای اقتدار و حاکمیت تعریف‌شده و بر این مبنا دموکراسی به عنوان نوعی حاکمیت یا قانون‌گذاری به وسیله‌ی مردم معرفی‌شده می باشد.

بر این اساس این گروه عقیده دارند که وظیفه‌ی حکومت دموکراتیک برپاساختن جمهوری می باشد که در آن قانون‌گذاری توسط خود مردم انجام می‌گردد. از این رو در یونان باستان دموکراسی به عنوان طرفداری از آزادی همه ی مردم جهت حکومت بر خود تعریف‌شده می باشد.

همچنین این گروه بر این باورند که دموکراسی حکومت جمعی می باشد که در آن، از بسیاری لحاظ، اعضای اجتماع به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، درگرفتن تصمیم‌هایی که به همه ی آن‌ها مربوط می‌گردد شرکت دارند، یا می‌توانند شرکت داشته باشند(جاویدی کلاته،1385،149).

بعضی از اندیشمندان دموکراسی را علاوه بر شکلی از حکومت، شیوه ای از زندگانی می دانند. مانند جان دیویی معتقد می باشد: «دموکراسی بسی گسترده‌تر از یک شکل سیاسی و یک روش حکومتی می باشد که قانون‌گذاری و اداره ی جامعه را از راه گزینش همگانی و انتخاب نمایندگان انجام دهد. دموکراسی گونه ای از روش زندگانی فردی و اجتماعی می باشد و بنیاد آن ایمان به توانایی طبیعت آدمی، ایمان به هوش و به نیرویی می باشد که از همکاری و تجربه‌ی همگانی برمی‌خیزد؛ به عبارت دیگر به عقیده‌ی دیویی دموکراسی علاوه بر شیوه ی حکومتی، الگویی از زندگانی می باشد که برخاسته از تجارب به هم تنیده و متّصل به یکدیگر افراد با خویش و با دیگران می باشد. بر این اساس، هدف دموکراسی تعامل هرچه بیشتر افراد و رشد همه جانبه ی آنان می‌باشد. به عقیده‌ی دیویی، دموکراسی تنها در سرزمین‌هایی به نابودی گرایید که طبیعتی صرف سیاسی داشت و به گوشت و خون مردم و به زندگانی روزانه‌ی آنان راه نیافته بود»(به نقل از جاویدی کلاته،151:1385).

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>