نوامبر 23, 2020

جستجوی مقالات فارسی – نقد و بررسی فضیلت ابوبکر بر اساس آیه هفده سوره مبارکه لیل از منظر …

1 min read

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

دعوت اسلامی،فراخوان مردم به یکرنگی وهمبستگی واحتراز از جدایی وپراکندگی بود. قرآن با بیان رهنمودهای روشن وتشریح مبانی عقیده و ایمان ،همه انسان ها را به گرد آمدن در محور توحید سفارش کرد وتفرقه و چند دستگی را عامل دوری از راه مستقیم دین دانست.
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نیز که جز به عزت و شکوه مسلمانان و زیستن آنها براساس ارزش های والای دین خدا نمی اندیشید و از همه مهمتر آنکه خطرات آینده را با دیده الهی خویش می نگریست ؛ پیوسته از لزوم پایبندی به اصول و پایه های دین سخن گفته وامت مرحومه را از فرو افتادن به دام دین سازان و بدعت گذاران بیم می داد.
اما دیری نگذشت که امت اسلامی گرفتار انشعاب شده و مسلمانان به شاخه های گوناگون تقسیم شدند؛هر کس به فرقه ای رو آورد.وقایع شگفت انگیزی که تاریخ نیز برآن شهادت می دهد حکمرانی فرمانروایانی بوده است که تربیت یافته مکتب اصیل اسلامی نبوده بلکه برای تثبیت مقام و موقعیت خود به شیوه های گوناگونی از جمله خشونت و قساوت و سرکوب وتظاهر به دینداری متوسل شده اند.برای نمونه می توان امویان،عباسیان و در عصر کنونی آل سعود را نام برد که انحراف عقاید وخدشه دار کردن الگوهای اعتقادی اصیل ومثبت مردم زائیده دسیسه های آنها می باشد.
اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که اصول اعتقادی ما (به ویژه اصل امامت و ولایت) از طرف دشمنان حق از طرق گوناگون مورد هجوم قرار گرفته وبا القاء شبهات وتشکیلات،ایجاد تزلزل در اذهان بسیاری از افراد ناپخته وخام می نماید.
با توجه به این که اصل و بناء مکتب اهل بیت علیهم السلام بر اساس حجت شرعیه الهی و بر اساس نصوص قرآنی و نبوی صلی الله علیه وآله وسلم شکل گرفته است و راهی برای خدشه دار کردن آن وجود ندارد؛لذا پیروان مکتب انتخاب برای شرعی جلوه دادن مذهب و عقیده خود متوسل به دسته ای از روایات جعلی شدند که در شأن و فضیلت خلفاء ساخته شده است.البته اصل مرام و مسلک خود را نمی توانند بر قرآن و سخنان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تطبیق کنند و آن را انتصاب از جانب خداوند متعال فرض کنند زیرا به صراحت پایه و اساس مکتب خود را بر اساس شورای حل و عقد و انتخاب مسلمین در سقیفه می دانند.
مفسرین اهل سنت برای اینکه فرد انتخابی را بر اساس معیارهای اسلام جلوه دهند آیاتی را بوسیله روایاتی ساختگی بر خلفاء انتخابی تطبیق می کنند تا بدین شیوه از هجمه های اعتراضات بر مکتبشان بکاهند.
از مهمترین آیاتی که علماء اهل سنت بدان استناد می کنند،آیه شریفه هفده سوره مبارکه لیل است.مجموعه پژوهشی حاضر سعی دارد با دلایل متقن و محکم راه هر گونه اثبات فضیلت برای ابوبکر از راه آیه مذکور را ببندد و با انکار فضیلت ابوبکر،مذهب و مسلک انتخاب را تضعیف نماید.
روشی که در این دستاورد پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است،تتبع و استقصای کامل در منابع و مجامع اهل سنت می باشد که از تمام جهات تفسیری؛روایی؛تاریخی؛کلامی و عقلی مورد بررسی قرار داده و نقد کامل انجام دهد.برای رسیدن به این هدف مطالب جمع آوری شده در پنج فصل تنظیم یافته است که پس از ارائه طرح جامع تحقیق در فصل کلیات،ادله اهل سنت به همراه روایات و جریانات تاریخی که به نوعی در ذیل آیه برای اثبات ادعای خود می آورند آورده شده است و در سه فصل پاسخ مناسب به کلیه این دلائل ارائه گردیده است.در ابتداء کاملا روایات از جهت متن و سند مورد بررسی و نقد قرار گرفته و سپس تناقضاتی که در ادعای اهل سنت با تاریخ صحیح،قرآن و عقل وجود دارد کاملا تشریح گردید.
در همین جا ارادت صمیمانه خود را پیشاپیش تقدیم اساتید گرانقدرم جناب آقای دکتر زاهدی و دکتر رستمی کرده،واز قصوراتم پوزش مى طلبم. برخداوند متعال توکل مى نمایم و از او مسئلت دارم که انجام این کار را بر من آسان گرداند و موفقم دارد.
در نهایت نسبت به کامل ویا بی نقص بودن این اثر هیچ ادعایی ندارم واز درگاه احدیت خواستارم ـ هر چند خودم را حقیرتر از حضور سر این سفره با عظمت می دانم ـ توفیق خدمت در مکتب امامت و ولایت عنایت فرماید واگر بهره معنوی از این نوشتار برده می شود این حقیر را از ثواب آن بهره مند فرماید.
«یا أَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَهٍ مُزْجاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقینَ»[۱]
فصل اول:کلیات
معرفی مسئله تحقیق
بیان اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق
سابقه و پیشینه مسئله تحقیق
صحابه نگاری
صحابه نگاران پیشگام
فضائل نگاری
فضائل نگاری در تفاسیر
برجستگیهای اثر
سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی
سؤالات فرعی
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
مصطلحات تحقیق
فصل اول:کلیات
آن چه در این فصل مورد ارزیابی قرار میگیرد، کلیاتی درباره موضوع بحث،نقد و بررسی فضیلت ابوبکر بر اساس آیه شریفه هفده سوره مبارکه لیل از منظر اهل سنت می باشد. عناوین مطرح در این فصل عبارت است از : معرفی مسأله، بیان اهمیّت مسأله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق،فرضیه تحقیق و در نهایت به روش تحقیق میپردازیم.
معرفی مسئله تحقیق
اهل سنت با تمسک به آیاتی در صدد اثبات فضایلی برای ابوبکر هستند تا بدین وسیله اجتماع چند نفره در سقیفه را موجه قلمداد کرده و پیروان ا

نوشته ای دیگر :   بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ین مسلک را به احترام خاصی نسبت به خلیفه شان وادارند.
از مشهورترین آیات فضیلت،آیه هفده سوره مبارکه لیل می باشد که با استناد به روایاتی،نزول آن را به اثبات مقام و موقعیتی برای ابوبکر نسبت می دهند.تحقیق حاضر با به چالش کشیدن دلیل های آنان و کشف واقعیت به این هدف نائل می شود که این دسته از روایات و شأن نزول ها ساختگی بوده و طراحی اذهان و دستانی است که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم بغض و کینه خود را نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام آشکار ساختند.
بیان اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق
در روزگارى که هر روز درگیرى‏هاى فکرى،فرهنگى و سیاسى تازه بین اقوام و ملیّت‏هاى مختلف و گوناگون آن به وقوع مى‏پیوندد،سخن حق را باید به گوش مجامع اهل سنّت و جماعت،با زبان و ادبیات خودشان رساند.
در مناطق دو فرقه ای تحریفات زیادی توسط مجامع اهل سنت به سهولت و ارزان در اختیار اهالی قرار می گیرد و با جدیت تمام افکار و عقاید خود را به خورد جوانان و حتی تحصیل کرده ها می دهند و افراد را در انتخاب راه حق دچار شک و تردید می نمایند.
یکی از آیاتی که مجامع اهل سنت به طرفداران و مخالفان خویش بر اثبات فضایل ابوبکر نشان می دهند آیه هفده سوره مبارکه لیل می باشد.در این خصوص قلم فرسایی زیادی شده است و مسئله را به گونه ای تغییر دادند که حتی جایگاه واقعی و خانوادگی و اجتماعی ابوبکر را با استفاده از آیه شریفه و روایات ساختگی مربوط به آن،کاملا وارونه جلوه دادند.به گونه ای که اگر کسی با شخصیت حقیقی او آشنایی نداشته باشد ممکن است او را ستوده و مورد احترام و الگوی خود قرار دهد چرا که علماء اهل سنت با تمسک به این آیه،انفاق و کمک های مالی او را نجات بخش اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و جامعه مسلمین دانستند و هر بی خبر و غافل از حقایق تاریخی با باور و پذیرفتن این مطالب،ممکن است خود را وامدار ابوبکر دانسته و بدنبال آن سر تسلیم بر سخنان و فرمایشات پبروان خلیفه فرود آورند. از طرفی دیگر،اکثر پیروان تشیع تنها به تولی عمل کرده و کتب و مقالاتی در جهت ولایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می نگارند این بسیار ارزشمند می باشد اما کمتر کسی پیرامون تبری و بغض نسبت به دشمنان مکتب ولایت رغبت نشان می دهند.
با تأمل و جستجویی که در عناوین مقالات موجود در سایت های علمی پژوهشی انجام گرفت بدست آمد دانشجویان دانشگاه ها و دانش پژوهان حوزه های علمیه تمایلی بر تحقیق روی موضوعات این چنینی ندارند.ولی باید به آن ها اعلام داشت لازم است مقداری پژوهش خود را در این موضوعات اختصاص دهند تا در هر دو عرصه تولی و تبری اعتقاد راسخ داشته و هم پاسخگوی شبهات تولی بوده و هم بتواند با ایراد شبهه به منحرفین بغض و تبری خود را نسبت به مرام و مسلک آن ها به نحو شایسته نشان دهند.زیرا از نشانه های مذهب حقه تشیع،تولی و تبری است .
در روایات اسلامى به حبّ و بغض هر دو در کنار همدیگر توجّه خاص شده است؛ چه در سطح کلىّ، آن جا که مى‏فرماید: « هَل الدِّینُ، إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ‏»[۲]؛ « فَجَعَلَ هَذِهِ الشَّرَائِعَ کُلَّهَا مِنَ الْإِیمَانِ ” وَشَاهِدُهُ فِی الْحُبِّ وَالْبُغْضِ مَا” »[۳] ؛ آیا دین غیر از حبّ و بغض است، تمام شریعت در ایمان و شاهد آن در حب و بغض می باشد ، و چه در مورد و مصداق خاص، همانند آن که رسول خدا صلى الله علیه و آله به علىّ علیه السلام مى‏فرماید: مَا کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِینَ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِیًّا رَضِی اللَّهُ عَنْهُ»[۴]منافقین فقط بوسیله دشمنی شان نسبت به امام علی علیه السلام شناخته می شوند.
وبنا به نقل ابن حبان:« أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْیَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرِ بن أبی شیبه، ذکر البیان بأن محبه المصطفى مقرورنه بِمَحَبَّهِ فَاطِمَهَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَکَذَلِکَ بُغْضِهِ بِبُغْضِهِمْ»[۵] ابن حبان می گوید حسن بن سفیان به ما خبر داد که ابوبکر بن ابی شیبه برای ما روایت کرد که محبت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با محبت فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهما السلام و نیز بغض ایشان با بغض آن ها همراه است. حبّ و بغض تنها در قلب نمى‏ماند،بلکه ظهور و بروز دارد و مادامى که با منع شرعى و عقلى مزاحمت نکند اشکالى ندارد،بلکه رجحان هم دارد.این مطلب از حیث روانى نیز قابل تأمل است، زیرا ابراز و اظهار یک مطلب سبب تلقین در نفس انسان و ملکه شدن آن مى‏شود.از همین رو ابراز تبرّى‏ و تولّى‏ در ساختن شالوده روحى انسان‏ بسیار مؤثر است. [۶]
پس لازم است مطالعات و تحقیقاتی که نشان دهنده بغض و تبری از دشمنان تشیع است افزایش یابد زیرا:
اگر همانند این پژوهش چهره ای واقعی از سران مکتب خلافت به تصویر کشیده شود نفرت عمومی نسبت به این مذهب گسترش می یابد.
با چالش کشیدن صفت أتقی برای ابوبکر بر اساس آیه مذکور و دلایل متقن،به نوعی حقانیت ولایت و امامت خاندان طاهرین پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم هم ثابت شده است.
اهل سنت با ارائه آیاتی از قرآن،سعی دارند از خلفاء خود چهره ای کاملا موجه و شرعی نشان دهند پس ضرورت دارد بر اساس همان آیات،حقیقت منحرف شده را به مسیر اصلیش برگرداند و ثابت کرد الگوهای معرفی شده مدارس اهل سنت از چهره کریه و زشتی برخوردارند و لیاقت الگو و رهبری جامعه اسلامی ندارند و سپس با همان آیات رهبر شایسته و جانشین به حق پیامبر صلی
الله علیه وآله وسلم را معرفی کرد.

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - ارایه‏ی یک الگوریتم مقیاس‎پذیر آگاه از بارکاری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی- قسمت ۸

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.