منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحت درمان، افراد مبتلا، آموزش مهارت، عوامل خطر

گروه های مورد ارزیابی نمودار 9-3- در ارزیابی میزان SOD سرم نمونه های دیابتی با گروه کنترل تفاوت معنی داری برابر P0.001 مشاهده گردید . همچنین در ارزیابی SOD سرم نمونه های تحت درمان با گزنه قبل از شروع مصرف و در پایان 8 هفته مصرف دارو تفاوت معنی داری مشاهده گردید. به این صورت که در گروه تحت درمان با گزنه SOD نمونه ها به طور معنی داری برابر P0.05 در پایان هفته ی هشتم افزایش یافت نتایج بر حسب میانگین + انحراف معیار بیان گردیده و سطح معنی داری معادل P0.05 در نظر گرفته شده است است. فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 4-1اپید میولوژی دیابت در جهان:
بیش از 240 میلیون نفر در جهان از بیماری دیابت رنج می برند و این تعداد تا سال 2025 به 350 میلیون نفر خواهد رسید .یکی از عوارض بسیار شایع و خطرناک دیابت نوروپاتی است که به تغییرات متابولیک ناشی از افزایش قند خون ، نقص درعملکرد انسولین و یا هر دو نسبت داده می شود. این عارضه که 50 درصد بیماران دیابتی را در بر گرفته است و منجر به کاهش کیفیت زندگی، صرف هزینه بالا جهت مراقبت و در نهایت مرگ و میر زودرس بیماران می گردد27(ویلد و همکاران،2004).
میزان وقوع جهانی دیابت ملیتوس طی دو دهه گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است گرچه میزان وقوع هر دو نوع دیابت ( دیابت ملیتوس نوع یک و دو ) در سراسر جهان در حال افزایش است ولی انتظار می رود که سرعت این افزایش در دیابت ملیتوس نوع دو در آینده بیشتر باشد ، که دلیل آن ، افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان فعالیت بدنی است . همچنین شیوع دیابت ملیتوس با افزایش سن بیشتر می شود ، به طوری که طبق آمار سال 2000 ، میزان وقوع دیابت در افراد زیر بیست سال ، دو دهم درصد و در افراد بالای بیست سال ، هشت و شش دهم درصد و در افراد بالای شصت و پنج سال بیست درصد برآورده شده است . میزان وقوع این بیماری در اکثر محدوده های سنی در دو جنس مرد و زن ، مشابه است ولی شیوع آن در مردان بالای شصت سال ، کمی بیشتر از زنان می باشد . میزان بروز هر دو نوع دیابت در نژادها و نقاط مختلف جهان متفاوت است . برای مثال ، بیشترین میزان بروز دیابت ملیتوس نوع یک در کشورهای اسکاندیناوی ( سوئد ، دانمارک و … ) دیده می شود . ولی در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام ( مانند ژاپن ) میزان بروز دیابت نوع یک بسیار کم است و در اروپای شمالی و ایالات متحده ، میزان بروز آن در حد متوسط قرار داد . در کل ، نژاد آفریقایی آمریکایی ، بومیان آمریکا ( سرخ پوستان ) و آسیا ، نژادهای پر خطر محسوب می شوند . (ویلد و همکاران،2004)
میزان وقوع دیابت ملیتوس نوع دو و اختلال تحمل گلوکز ، در بعضی از جزایر اقیانوس آرام بسیار زیاد و در کشورهایی مانند هند و ایالات متحده آمریکا در حد متوسط و در روسیه و چین نسبتاً کم است . به نظر می رسد این اختلالات ناشی از عوامل ژنتیکی ، رفتاری و محیطی باشند . تفاوت های چشمگیری نیز در میزان وقوع دیابت ملیتوس در میان قوم ها و نژادهای مختلف داخل یک کشور دیده می شود . برای مثال ، در ایالات متحده آمریکا در سال 2000 ، میزان وقوع دیابت ملیتوس در سیاه پوستان سیزده درصد ، در آمریکایی های اسپانیولی ده و دو دهم درصد ، در بومیان آمریکا ( سرخ پوستان و بومیان آلاسکا ) پانزده و نیم درصد و در سفید پوستان غیر اسپانیولی ، بروز دیابت ملیتوس نوع دو ، به طور متوسط از سنین پایین تری آغاز می شود . (ویلد و همکاران،2004) 4-2اپیدمیولوژی دیابت در ایران :
جهان در حالی وارد قرن بیست و یکم شد که بیش از یکصد و چهل میلیون نفر مبتلا به بیماری دیابت بودند . در این میان ، سهم کشور ما حدود سه و نیم تا چهار میلیون نفر دیابتی است . در روز جهانی دیابت ( بیست و سوم آبان ماه برابر چهاردهم نوامبر ) ، فدراسیون جهانی دیابت اعلام کرد هزینه های مهار و درمان دیابت ده درصد بودجه ملی بهداشت جوامع را به خود اختصاص می دهد و نیمی از آن صرف درمان عوارض مزمن دیابت می شود . این در حالی است که متخصصان و کارشناسان پیوسته درباره روند رو به رشد بیماری دیابت در کشورمان به عنوان شایع ترین بیماری غدد درون ریز در دهه های اخیر هشدار می دهند . بیماری دیابت یکی از سه عامل اول مرگ و میر در دنیاست . بیماری زایی این عارضه چه از نظر هزینه های درمانی و چه از جهت از کارافتادگی ، بسیار بالاست و یکی از عمده ترین مسائل بهداشتی درمانی در جوامع به شمار می رود . از سوی دیگر ، همراهی آنب ا چاقی و افزایش چربی خون ، احتمال ایجاد بیماری قلبی عروقی را به عنوان اولین عامل مرگ و میر در انسان به شدت افزایش می دهد . از این رو ، تاکید و توجه وزارت بهداشت و سازمان های مسئول کشور تنها محدود به بیماری دیابت نبوده و در زیر مجموعه این توجه ، بر اهمیت کنترل و پیشگیری از چاقی و آموزش مهارت های زندگی نیز تصریح شده است .(مفید وهمکاران،1388)
بیش از بیست درصد کودکان ایرانی که در سنین مدرسه هستند اضافه وزن دارند که به دلیل تغذیه نادرست است و می تواند زمینه ساز دیابت نوع دو باشد . در برنامه کشوری غربالگری و مهار بیماری دیابت مشخص شده که پانزده درصد مردان و سی درصد زنان دچار اختلال تحمل گلوکز هستند .
دیابت شایع ترین بیماری غیر واگیر در ایران است . شیوع آن در کشور ما سه تا پنج درصد است ؛ یعنی معادل دو تا سه و نیم میلیون نفر از جمعیت کل کشور . این رقم شامل کسانی است که یا مبتلا به این بیماری اند یا مستعد ابتلا به آن .
نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خود کاملاً بی خبرند و دلیل انجام غربالگری برای دیابت نوع دو نیز همین است . نتایج غربالگری در ایران نشان داده است که شیوع دیابت در روستاها دو و دو دهم درصد و در مناطق شهری چیزی حدود پنج درصد است . طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر از جمعیت کشور ما در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند . بار مالی دیابت در حال حاضر نهصد میلیارد تومان در کشور برآورد شده که عمدتاً هزینه مستقیم دارویی است . مطالعه ای در واحد دیابت مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم در قالب مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد که نتایج آن در هیجدهمین کنگره بین المللی فدراسیون دیابت در پاریس ارائه گردیده است . بر اساس این مطالعه که روی دو هزار و یکصد و سی سه فرد بیست سال به بالا ، ساکن منطقه سیزده شهر تهران با مدت حدود دو و نیم سال پیگیری انجام شده ، شیوع دیابت از یازده و شش دهم درصد در سال 1378 به چهارده و سه دهم درصد در سال 1381 رسیده است . همچنین میزان اختلال تحمل گلوکز از دوازده و دو دهم درصد به چهارده و شش دهم درصد افزایش یافته است . بنابراین به طور کلی شیوع دیابت طی دو و نیم سال دو و هفت دهم درصد افزایش نشان می دهد . نکته جالب توجه اینکه در افراد بالای پنجاه سال ، افزایش شیوع دیابت پنج و دو دهم درصد ، در افراد چاق چهار و دو دهم درصد ، در افراد مبتلا به فشار خون چهار و یک دهم درصد و در افراد سیگاری سه و شش دهم درصد طی همین دوره بوده است . در مقایسه با سایر کشورها افزایش شیوع دیابت در جامعه ما بسیار سریع است و باید برای پیشگیری از آن اقدامات اساسی انجام داد . (مفید وهمکاران،1388)
یکی از استراتژیهای مهم در درمان این گونه بیماری های متابولیک در جهان، آزمودن داروهای طب مکمل و شناسایی آثار بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی آنها است. اخیرا در این راستا بسیاری از شرکت های دارو سازی، بیشتر توجه و سرمایه گذاری خود را به توسعه فرمول داروهای گیاهی به جای داروهای صناعی معطوف نموده اند و این به دلیل آن است که اساسا درمان بیماری های مزمن نیازمند تجویز طولانی مدت دارو بوده،لذا در این شرایط استفاده از داروهای صناعی ممکن است عوارض جانی غیر قابل پیش بینی را ایجاد نماید. به همین علت ،حتی سازمان بهداشت جهانی ،WHO، نیز استفاده از درمان های سنتی و اصیل طبیعی رادر این شرایط توصیه می کند.28 (ووداندا و همکاران،2010)
با توجه به قدمت استفاده دارویی از تر کیبات گیاهی مختلف حاوی گزنه و عدم گزارش عوارض جانبی فابل ذکر ناشی از مصرف آن و با توجه به اینکه بخشی از این ترکیبات گیاهی بصورت ماده غذایی مصرف می شوندامروزه در طب چین و هند استفاده از این مواد در اولویت درمان دیابت قرار داده شده به گونه ای که تا کنون حدود 4006 پژوهش بر روی این دارو در سایت sciences direct ثبت شده که حدود 732 پژوهش ان مرتبط با عوارض ناشی از دیابت است. (ووداندا و همکاران،2010)
نگاهی به پاتولوژی دیابت نشان می دهد که نوروپاتی از چندین مکانیسم مرتبط با یکدیکر تشکیل شده است. هیپر گلیسمی ناشی دیابت از طریق فرایندهای آنزیمی وغیر آنزیمی منجر به القائ اکسیداسیون خودبه خودی گلوکز گردیده و با تحریک تولید قطعات اکسیژنی و نیتروژنی فعال، منجر به استرس اکسیداتیو می شود.29 (ژو و همکاران،2011)
لذا اولین انتظار یک پژوهش گر از داروی انتخابی برای پیشگیری یا بهبود نوروپاتی دیابتی ،بهبود هیپر گلیسمی یا کاهش قند خون است.
در بیماران مبتلا به دیابت خطر پیشرفت ضایعات عروقی وجود دارد که یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در اتیولوژی آن را صدمات اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن می دانند و تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در این بیماران می تواند تا حدودی مانع از ایجاد و پیشرفت این عوارض گردد. (ژو و همکاران،2011)
بحث استرس اکسیداتیو وهایپر گلایسمی ناشی از دیابت نوع دو از بحث های رشته بیوشیمی می باشند ، موضوع این تحقیق اشاره به استرس اکسیداتیو و آثار زیان بار آن و همین طور چگونگی کنترل آن به وسیله ی عصاره ی گیاه گزنه در بیماران دیابتیک نوع دو دارد. (ژو و همکاران،2011)
باتوجه به عوارض و ضایعات بیماری دیابت مخصوصا دیابت نوع دو یا همان دیابت غیر وابسته به انسولین و میزان رشد فزاینده ی آن درجامعه کنونی این تحقیق سعی بر آن دارد تا با نشان دادن تاثیر عصاره گیاه گزنه، به نحوی در راستای کاهش مصرف داروهای شیمیایی که در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دونقش دارند جایگزینی مناسب برای درمان این بیماری معرفی کند ویا عصاره گیاه گزنه را به عنوان مکملی مناسب مطرح کند. (ژو و همکاران،2011) 4-3تاثیر گذاری ژنتیک بر دیابت:
بر طبق ملاحظات ژنتیکی دیابت شیرین نوع دو در دوقلوهای یکسان بین 70تا90% است، افرادی که یکی از والدین آنها به دیابت شیرین نوع دو مبتلا است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا قرار دارند، و اگر والدین هر دو به دیابت نوع دو مبتلا باشند، خطر بروز بیماری در فرزندان آنها به 40% می رسد. مقاومت به انسولین، که به صورت کاهش مصرف گلوکز در عضلات اسکلتی نمایان می شود، در بسیاری از خویشاوندان درجه اول غیر دیابتی افراد مبتلا به دیابت نوع دو وجود دارد. این بیماری چند ژنی و چند عاملی است ، چون علاوه بر استعداد ژنتیکی عوامل محیطی نیز بر فنوتیپ بیماری موثراند. ژن هایی که استعداد ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهند هنوز به طور کامل شناخته نشده اند، اما مطالعات جدید در مورد روابط موجود در کل ژنوم، چند ژن را شناسایی کرده است که حامل خطر نسبتا اندکی برای بروز دیابت نوع دو هستند. با اینکه حساسیت ژنتیکی برای بروز دیابت نوع دو فعالانه در دست بررسی است(برآورد می شود تا کنون کمتر از 10% از عوامل خطرناک ژنتیکی با بررسی لوکوس های ژنی یافت شده اند) هنوز نمی توان از مجموعه ی لوکوس های ژنتیکی موجود و شناخته شده جهت پیش بینی ابتلا به دیابت نوع دو استفاده نمود.30 (درینگن،2000)
شیوه های درمانی دیابت همواره به دو صورت انجام می گیرد:
درمان توسط طب جدید و درمان توسط طب سنتی، در اینجا باتوجه به اینکه موضوع تحقیق تنها با بیماری دیابت نوع دو سر و کار دارد لذا انواع درمان این بیماری ذکر می شود،(البته داروهای مصرفی برای درمان دیابت های نوع یک ودو ویا انواع دیگری از دیابت، بسیار مشترک و با تاثیرگذاری نزدیک به هم می باشند.) در درمان دیابت نوع دو توسط طب جدید می توان به تجوبز و مصرف داروهایی نظیرمتفورمین، آکاربوز، میگلیتول، سیتا گلیپتین، ویلدا گلیپتین(این دو دارویعنی سیتا گلیپتین و ویلدا گلیپتین به طورخاص معایبی ندارند)، روزیگلیپتازون، پیوگلیتازون، کلوسولام، اگزناتاید، لیراگلوتاید، پراملین تاید اشاره کرد که عمده معایب اختصاصی آنها به ترتیب عبارتند از: اسیدوز لاکتیک ، نفخ ،انجام مکرر آزمایش های کبدی ، ادم محیطی، یبوست، تهوع، نارسایی کلیوی و افزایش خطرهیپوگلایسمی با انسولین. البته به طور مختصر تنها به یک عیب خاص از معایب هر دارو اشاره شده است. در هر صورت واضح است که مصرف داروهای صنعتی در طب جدید همواره عوارض و معایب آنها را در پی دارد. (درینگن،2000) 4-4 شرح مختصری در مورد استرس اکسیداتیو و ارتباط آن با دیابت :
استرس اکسیداتیو به دلیل بهم ریختن نظم متابولیکی بدن در مهار افزایش قند خون ودر نتیجه ی آن عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن از یک سو و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی از سوی دیگرایجاد می شود.
تعریفی از استرس اکسیداتیو:اصطلاح استرس اکسیداتیو برای توصیف موقعیتی به کار می رود که تولید گونه های رادیکال آزاد بیشتر از ظرفیت سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی باشد، این حالت یا از تولید بیش از اندازه گونه های مختلف رادیکال های آزاد ویا از تخلیه ی آنتی اکسیدان ها ایجاد می شود، اگر این تغییرات به آهستگی ایجاد شوند، سلول تا حدی با آنها سازگاری می یابد اما اگر شدید باشند باعث آسیب یا مرگ سلولی به صورت نکروز یا آپوپتوز می شوند.
مکانیسم های آنتی اکسیدانی اثرات زیان بار عوامل مهاجم به سلول ها و بافت ها ، نظیر رادیکال های آزاد و گونه های فعال ملکولی اکسیژن را خنثی نموده یا به حداقل می رسانند. (درینگن،2000) 4-5تعریفی از رادیکال آزاد:
از دیدگاه علم شیمی رادیکال یا رادیکال آزاد به اتم،مولکول و یا یونی گفته می شود که دارای الکترون جفت نشده است]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *