منابع و ماخذ تحقیق عوامل کلیدی موفقیت

سازمانی برای طراحی و پیشنهاد استراتژیهای فوق وجود دارد . لذا یک مجموعه راهکارهای ترکیبی و راهبردهایی کلان حاصل راهکارهای WT ، SO ، WO ، ST در منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه پیشنهاد می گردد . راهبردهایی که با توجه به مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درونی سازمان پیشنهاد می شوند راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان ازوضع موجودبسوی اهداف بلند مدت هستند (خوشنام،صص15-18).

 
 
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته(خوشنام،ص19)
اهداف کیفی
Objectives فرصتها
O تهدیدات
T
نقاط قوت
S

راهبردهای

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

S-O
راهبردهای
S-T

نقاط ضعف
W

راهبردهای
O-W
راهبردهای
T-W
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE
الف ) پس از شناسایی عوامل محیط خارجی و تهیه لیستی از این عوامل به کمک نقطه نظرات خبرگان ، عوامل کلیدی موفقیت را از حداقل 10 تا حداکثر 20 عامل فهرست نمایید . این عوامل باید حتی الامکان متکی بر واقعیات بوده و دقیق باشد ، نه ذهنی . سپس آنها را به دو دسته فرصتها و تهدیدها تفکیک نمایید . نخست عواملی گه موجب فرصت و موقعیت می شوند و بعد آن عواملی که سازمان را تهدید می کنند را بنویسید .
ب ) به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت ) تا یک ( بسیار مهم ) اختصاص دهید . جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . ( جهت انجام این کار پیشنهاد می شود به هر عامل عددی بین 1 تا 5 را اختصاص داده سپس ستون را نرمالیزه نمایید تا وزنهای بین صفر تا یک برای هر عامل بدست آمده و مجموع اوزان نیز یک شود . )
ج ) برای هر یک از عوامل یک امتیاز بین یک تا چهار بر حسب میزان تطابق سازمان وبا فرصتها و تهدیدها بنویسید . این امتیاز بیانگر میزان اثربخشی استراتژی های کنونی سازمان در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور میباشد . عدد 4 به معنی این است که واکنش عالی بوده است و عدد 1 بدین معنی است که واکنش بسیار ضعیف میباشد . امتیازات در محدوه سازمان تعیین میشوند . تعبیر هر یک از امتیازات میتواند بدین ترتیب باشد : 4 فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) – 3 فرصت قابل اعتنا (واکنش خوب) – 2 تهدید قابل اعتنا (واکنش بد و منفی) – 1 تهدید جدی (واکنش خیلی بد)
د ) امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه نمایید . بدین منظور ضریب درجه اهمیت هر عامل را در امتیاز حاصل از متوسط نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و برای هر یک از سطرهای جدول در ستون امتیازات موزون ثبت نمایید .
ه ) جمع امتیاز وزن دار سازمان را محاسبه نموده که حداقل 1 و حداکثر 4 میباشد و امتیاز متوسط برای سازمانها ، 5/2 می باشد .
امتیاز 4 نشان می دهد که سازمان در میان نهادهای مشابه دارای موقعیتی برجسته است . بعبارت دیگر نشان دهنده واکنش عالی سازمان در استفاده از فرصتها و به حداقل رساندن اثر تهدیدها می باشد . امتیاز 1 هم نشان می دهد که استراتژی های موزون سازمان در استفاده از فرصتها و پرهیز از تهدیدات توانمند نبوده است (خوشنام،صص20-23).
جدول3-3- جدول EFE سازمان(خوشنام،ص23)
عوامل خارجی امتیاز وضع شده وزن یا رتبه امتیاز وزن دار ارزیابی
فرصتها :
1-
2-
3-
4-
تهدیدها :
1-
2-
3-
4-

جمع 1

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE
الف ) پس از شناسایی عوامل داخلی ، نقاط قوت و ضعف سازمان را مشخص نمایید . ( بین 10 تا 20 عامل ) ، نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست نمایید .
ب ) به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت ) تا 1 ( بسیار مهم ) اختصاص دهید . در اینجا هم می توان از نرمالیزه کردن جهت وزن دهی استفاده نمود . در این صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . برای تعیین وزن هر یک از عوامل و تصمیم گیری پیرامون عوامل با اهمیت تری که خوبست در جدول IFE بیایند می توان از نظرات خبرگان بهره جست و سپس وزن عوامل با اهمیت تر را بین صفر تا 1 نرمالیزه نمود .
ج ) وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 1 تا 4 با توجه به محور ذیل مشخص نمایید . همانگونه که در شکل نشان داده شده است ، نقاط ضعف فقط امتیاز 1 یا 2 را دریافت می نمایند . نقاط قوت نیز فقط نمرات 3 و 4 را می توانند به خود بگیرند

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *