فایل روانشناسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و مشکلات رفتاری

کلا، پنج بعد پرورش بچه که با مشکلات رفتاری برونی سازی در رابطه شناخته شدن شامل: پشتیبانی، تربیت مثبت، کنترل روان شناختی، از دست دادن ساختار و تنبیه فیزیکیه (فلدمن و کلین[۱۰]، ۲۰۰۳ و استورمشاک، بیرمن، مک ماهون[۱۱] و لنگو، ۲۰۰۰). پشتیبانی والدین (یعنی درجه ای که در اون والدین به نیازای کودکشون جوابگو بوده و تعامل مثبتی با فرزندشون دارن) و تربیت مثبت (یعنی درجه ای که والدین رفتار خوب کودکاشان رو تقویت می کنن و از تکنیکای تربیتی مثبت استفاد می کنن) تاثیر خوبی روی کارکرد کودکان دارن (مثلا، فلدمن و کلین، ۲۰۰۳؛ و استورمشاک و همکاران، ۲۰۰۰). تبیینی که میشه واسه اون مطرح کرد اینه که وقتی که والدین نسبت به نیازای کودک خود حساس و جوابگو بوده، احساسات مثبت خود رو مطرح کرده، و درخواست هاشون قابل درک و قابل جوابگو واسه کودک باشه، کودک احساس امنیت و پذیرفته شدن کرده و پس از پیشنهادات والدین پیروی می کنه (چن[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۳). کنترل روان شناختی اشاره به روش های تربیتی مثل تنبیه کلامی و توجه نکردن و یا محروم کردن از مهر و عاطفه در وقتی که کودک رفتار ناشایستی رو انجام میده، داره. والدینی که به طور تکراری از این روش ها استفاده می کنن، کودکانشون دارای اندازه بالای شکل های جور واجور مشکلات رفتاری داغون کننده هستن (استورمشاک و همکاران، ۲۰۰۰). محیطی که از نظر روان شناختی کنترل می شه، رابطه والد-کودک رو اداره کرده و از این رابطه استفاده می کنه. در نتیجه فرصت کودک رو واسه ایجاد یه آگاهی و درک از خود سالم محدود می کنه، و شاید باعث تحمیل رشد رفتار  اجتماعی قبول شده شه (باربر، ۱۹۹۶، به نقل از ون آکن و همکاران، ۲۰۰۸). هم اینکه، کودکانی که والدین اون­ها از تنبیه بدنی استفاده می کنن در برابر رفتارای خشن قرار می گیرن (کمپبل و همکاران، ۲۰۰۰). تنبیه بدنی (یعنی درجه ای که والدین از تنبیه به عنوان یه روش تربیتی استفاده می کنن) در تحقیقات زیادی با مشکلات رفتاری بالا ربط داره (استورمشاک و همکاران، ۲۰۰۰). این رابطه رو میشه از دیدگاه یادگیری اجتماعی تبیین کرد. اینجوری که انگار تنبیه بدنی، خشونت رو الگوگذاری می کنه و ممکنه این انتظار رو در کودکان بسازه که رفتارای خشن و از روی دشمنی منتهی به بروندادهای موفقیت آمیز می شه (کمپبل و همکاران، ۲۰۰۰). هم اینکه تنبیه بدنی باعث جلوگیری از داخلی سازی ارزشای والدین و ارزشهای اجتماعی شده چون این عامل باعث از بین رفتن چهارچوب دلبستگی بین والدین و کودک می شه. از دست دادن ساختار (درجه ای که والدین با اهمال کاری و عکس العمل افراطی در ایجاد یه محیط قابل پیش بینی و منظم واسه کودک شکست می خورن) هم با مشکلات رفتاری برونی سازی در کودکان ربط داره (اولیری، اسمیت اسلپ و رید[۱۳]، ۱۹۹۹ و پرینزی[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۳).

مشکلات

تبیینی که به وسیله پترسون (۱۹۸۶، به نقل از ون آکن و همکاران، ۲۰۰۸) مطرح شده اینه که شکست والدین در ثابت قدم بودن و پیروی کردن از دستورات ممکنه منتهی به تقویت نبود موفقیت شه. تبیین دیگری که مطرح شده اینه که کودکانی که والدین شون ثابت قدم نبوده و غیر قابل پیش بینی هستن با نشون دادن رفتارای دفاعی و مخالفت آمیز، می­خواهند پاسخای قابل پیش بینی رو از والدین شون بیرون بکشن.

 

[۱]- Goldstein & Heaven

[۲]- Hsieh

[۳]- Steinberg,  Blatt-Eisengart, & Cauffman

[۴]- Van Aken, Junger, & Verhoeven

[۵]- Byrne, Haddock, & Poston

[۶]- Gage & Suzuki

[۷]- Patterson

[۸]- Gimpel & Holland

[۹]- Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch

[۱۰]- Feldman & Klein

[۱۱]- Stormshak, Bierman, & Mc Mahon

[۱۲]- Chen

[۱۳]- O’Leary, Smith Slep, & Reid

[۱۴]- Prinzie