عنوان بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران۹۲

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ودانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم.
اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
۱-اصل برائت:التزام به برائت جویی ازهرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائب های غیر علمی می پالایند.
۲-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
۳-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آنبه همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۴-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
۵-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان (انسان حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
۶-اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
۷-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
۸-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
۹-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
عکس مرتبط با اقتصاد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : اقتصاد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
عنوان : بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران
استاد راهنما : دکتر رویا سیفی­پور
استاد مشاور : دکتر مرجان دامن­کشیده
پژوهشگر : روح­اله شیرمرد
تابستان ۱۳۹۲
تقدیم به : روح مادرم
تشکر و قدردانی : با تشکر از سرکار خانم دکتر رویا سیفی­پور، دکتر مرجان دامن کشیده، فاطمه جهانگرد و تمام دوستانی که در این تحقیق مرا یاری نموده ­اند.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب روح­اله شیرمرد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۹۰۰۷۹۶۰۷۵ در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی که در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان : بررسی اثرات آزاد­سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران با کسب نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

 

 

 

 

 

  •  

    

    1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده­ام.

    

    

    

    

    1. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

    

    

    

    

    1. چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

    

    

    

    

    1. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

    

    

    

    

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : روح­اله شیرمرد
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ : ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ دانشجوی کارشناسی ارشد آقای روح­اله شیرمرد از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۱۹٫۵ بحروف نوزده و نیم و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
حسابداری
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *