دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری با موضوع ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

دانش آموزان توانائی اصلاح و بهبود فرایند یادگیری خود را کسب می نمایند. دانش آموزی که انگیزه برای آگاهی از وضعیت یادگیری خود دارد با آگاهی از ضعف و قوت هایش ، با کمک معلم یاد می گیرد که نحوه یادگیری خود را بهتر و موثرتر به پیش ببرد و در واقع فرایند یادگیری خود را مدیریت نماید.

 

8- رشد مهارت نقد خود:

در این روش دانش آموز توانائی و مهارت ” نقد خود” را کسب  می نماید. مهارتی که شرط ضروری حرکت پیش رونده و تعالی بخش فردی می باشد. تحقیقات نشان می دهد هر گاه روش خود سنجی با ارزشیابی معلم همراه گردد یعنی معلم به روش فرایندی بازخورد های مناسب به دانش آموز بدهد عملکرد دانش آموز بهبود می یابد(حسنی و احمدی، 1384).

، پیش شرط تحقق ارزشیابی توصیفی می باشد. معلمانی که تلقی سنتی را از یادگیری دارند و وظیفه خود را انتقال معلومات به ذهن دانش آموز        می پندارند قادر نخواهد بود ارزشیابی توصیفی را به خوبی اجرا کند. در کنار تغییر توجه معلم برای استقرار صحیح ارزشیابی توصیفی ، در نظر داشتن تربیت معلم و اصلاح و تغییر برنامه های آنها ضروری و لازم می باشد (جمشیدی، 1385).

 

اجرای ارزشیابی توصیفی نسبت به شیوه سنتی پیچیده تر می باشد و نیازمند آن می باشد که معلم مهارت های لازم در این باره را داشته باشد که بعضی از آنها به توضیح ذیل می باشد:

 

– مهارت مدیریت پوشه کار و تحلیل اطلاعات آن

– مهارت تهیه فهرست وارسی و به کارگیری آن

– مهارت ارائه تکالیف مناسب به دانش آموزان و مطالعه تکالیف آنها

– مهارت ارائه بازخورد های توصیفی به دانش آموزان

– مهارت تهیه و بهره گیری از ابزار ثبت مشاهدات

– مهارت تهیه و بکارگیری آزمون های مختلف
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>