دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می گردد تا اندیشمندان، بیشا از پیش به تأثیر و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که بشر ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، بشر را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع تأثیر حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).

در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر می باشد.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی بشر نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).

آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران می باشد، به طوری که این معلومات و مهارت ها به

کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی می باشد.(تقی پور،13)

آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه  بشر (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم می باشد.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می گردید و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می گردید که طی تحقیقاتی معلوم شده می باشد که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و آغاز به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا گردید. پس از این مولفه ها، ارزشیابی می باشد که در سال های
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>