دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ابتلاء و تزکیه اخلاقی

تکه ای از متن پایان نامه :

بسزایی خواهد داشت. ناآگاهی به سنّت ابتلاء به خصوص آثار تربیتی آن فرد را در سختی‌ها دچار یأس وناامیدی ودرخوشی‌ها دچار غرور می‌کند که هر دو سبب سقوط و گمراهی بشر می‌گردد. در جامعه دیده می‌گردد افرادی در برابر حوادث زندگی دست به خود کشی می‌زنند و یا دچار اضطراب و هیجان‌های روحی می‌شوند در حالی که اگر عوامل موفقیت در آزمایش‌های الهی و آثار آن را بدانند هیچگاه دچار ناامیدی نمی‌شوند.

1-3. هداف وفوائد پژوهش

از آن‌جا که سنت ابتلاء در همه زمان‌ها و مکان‌ها جاری  می‌باشد و نیز در کتاب‌های اخلاقی بر تزکیه اخلاقی تاکید بسیار شده می باشد؛ لازم می باشد که این موضوع در کتاب و سنت مطالعه گردد و پژوهش‌های دقیق و همه سویه نسبت به آن انجام گیرد. شناخت آثار ترتبیتی ابتلاء بر تزکیه اخلاقی و اثری که تزکیه اخلاقی در برخورد با ابتلائات و آزمایش‌های الهی و موفقیت در آن‌ها دارد، هدف این پژوهش می باشد، زیرا که آزمون الهی همه ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی همگی در معرض آزمون الهی هستند، بنابراین نیاز می باشد که این سنت الهی و آثار آن را بشناسیم تا با این شناخت قوانین ثابت جاری بر هستی و آثار مترتب بر آن بتوانیم بیش از پیش برنامه زندگی خود را خدایی کنیم و از این قوانین در جهت سعادت دنیایی و اخروی خود و سایر بشر‌ها بهره بگیریم.

1-4. پرسش‌های پژوهش

1-4-1. سوال اصلی

تاثیر متقابل ابتلاء و تزکیه اخلاقی بر یکدیگر چیست؟

1-4-2. سوالات فرعی

1- تعریف ابتلاء و جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن چیست؟

مطلب مرتبط :   موضوع بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

2- تعریف تزکیه اخلاقی جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن کدام می باشد؟

3- ارتباط ابتلاء با شر چیست؟

4- مسئله شرور چگونه قابل توجیه می باشد؟

1-5. فرضیه‌های پژوهش

میان ابتلا و تزکیه اخلاقی ارتباط‌ای دوسویه مستقر می باشد و هرکدام بر دیگری اثرگذار می باشد.

1- ابتلاء در اصطلاح به معنای امتحان و آزمایش کردن می باشد. ابتلاء سنّت همیشگی و فراگیر می باشد. هدف ابتلاء کمال انسانی و قرب الهی می‌باشد.

فصل دوم: به ارائه شناختی اجمالی درمورد مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته می باشد و نیز به فلسفه و اهداف ابتلاء اشاره شده می باشد. همچنین به مطالعه مسئله شر در جهان هستی و شبهات مطرح شده در آن باب، پرداخته شده می باشد و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها بشر‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

فصل سوم: که تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن، نام دارد نیز به ارائه شناختی اجمالی درمورد مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن مطالعه و نیز ابزار تزکیه و موانع تزکیه اخلاقی با در نظر داشتن آیات و روایات پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم: که ارتباط ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد به مطالعه تأثیر دوسویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده می باشد که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس بشر که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار فردی و اجتماعی می‌گردد پرداخته شده می باشد و در ادامه به مطالعه ارتباط تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

1-9. پیشینه‌ی موضوع پژوهش

قدیمی‌ترین مکتوبات در موضوعات قرآنی مربوط به سنن الهی می باشد شیخ صدوق در کتاب «التوحید» در باب قضاء و قدر به طور مختصر به این موضوع پرداخته می باشد. در ادیان گذشته نیز این موضوع مطرح بوده می باشد ودرکتاب‌های مقدس تورات و انجیل مواردی را می‌توان پیدا نمود که در آن‌ها به مسئله‌ی امتحان وآزمایش تأکید شده می باشد. در چند سال اخیر، بعضی نویسندگان در خصوص این موضوع کتبی را تدوین نموده‌اند ازجمله کتاب «امتحان الهی در قرآن و حدیث» که توسط ابوالقاسم غلامی مایانی (1388ه.ش)گرد آوری شده این کتاب به صورت کلی به بحث سنّت ابتلاءپرداخته وجوانب مختلف این سنّت را مورد مطالعه قرار نداده می باشد. هم چنین درکتاب «سنّت‌های اجتماعی» احمد حامد مقدم (1387ه.ش) انواع سنّت‌های الهی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

مجتبی بیگلری در کتاب «ابتلاء از دیدگاه قرآن وسنّت» که درسال (1380ه.ش) چاپ شده می باشد ابتلاء را به خوبی مورد مطالعه قرارداده امّا در این کتاب به آثارابتلاء توجهی نشده می باشد.ازجمله پایان نامه‌هایی که با موضوع ابتلاء کار شده می باشد، پایان نامه‌ای به نام «ابتلاء وامتحان درقرآن» می‌باشد. امّا این پایان نامه نیز آثار ابتلاء را اظهار نکرده می باشد. پژوهش حاضر درصدد می باشد به اظهار تاثیر دوسویه ابتلاء وتزکیه اخلاقی بپردازد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه