دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در ستایش و تقدیر از مردان و نخبگان، افرادی از نژاد و جنس نیک(مردان) و فراغت های زندگی به کار می بردند. در این دیدگاه مردان قادر بودند به تنهایی به فضیلت مطلق دست یابند، اما زنان در همبستگی و ارتباط با مردان، به فضیلت دست می یابند.[1]

چنان چه گذشت، بانوان در یونان به موقعیت فرودست خود معترض بودند و خواستار ایجاد فرصت های یکسان برای دو جنس و تحقق حقوق برابر با مردان در قانون اروپا و نیز بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی طبقه زنان گردیدند تا به زندگی روزمره خود بهبود بخشند و مسائل آن ها از سوی جامعه درک گردد و مورد سوء بهره گیری جنسی قرار نگیرند.

  • جایگاه زن در انگلیس

بانوان در انگلستان نیز از نابرابری اجتماعی در رنج بودند. در تمام سطوح جامعه، تأثیر ها به آن ها تحمیل می گردید و فعالیت آن ها سرکوب می گردید. زنان از وضع موجود ناراضی بودند و به تبیین لزوم برابری جنسی پرداختند و برحسب طبقه اجتماعی خود، نوع خاصی از سرکوب را اظهار کردند و بر ضد شرایطی که در مورد جنس آن ها اعمال می گردید،‌ زبان به اعتراض گشودند.[2]در این قسمت به اختصار  به بعضی از موارد اعتراض زنان به موقعیت خویش در انگلستان اشاره می گردد:

4-1-مشغول کردن زنان به ظاهر خویش

ماست، سرسپردگی و اطاعت مدیونیم. هر زنی که از روی نخوت و کوته اندیشی غیر از این گوید، از قانون آفرینش و نظام انکارناپذیر طبیعت سر باز می زند».[3]

4-4-حق تنبیه زن

در انگلستان بین سال های 1649-1714 زنان تحت اختیارات همسر خود بودند و از لحاظ نظری، شوهر اختیار کامل زن خود را داشت. در تمام طبقات اراده شوهر، قانون بود. در طبقات پایین تر شوهر از حقوق خود برای زدن زن، بهره گیری می نمود، اما قانون ضمن اعطای این حق به مردان، وسیله زدن را مشخص نمود و «استعمال چوبی که از شست بزرگتر باشد را منع نمود». [4]

4-5-عدم تعقل جنس مؤنث

[1] -آکین سوزان مولر،زن از دیدگاه فلسفی سیاسی غرب/129 با تلخیص

[2] – میشل آندره، جنبش اجتماعی زنان / 64

[3] – انگلستان هوشمندترین زن آن روزگار را با این نام می شناخت. وی در سال 1689 بدنیا امد. علاقه وافری به مطالعه داشت و زندگیش تابع برنامه ای خاص بود. فردی هوشمند بود و با سخنسرایان عصر خود معاشرت و بحث داشت. کوشش های او برای آموزش و پرورش دوشیزگان قابل تقدیر می باشد. دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر ولتر/9/72-73

[4] – دورانت ویل ، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/8/328

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>